KRS - Koulutus 2017

Seurakuntaseminaari 16.6.2017 Imatra
Sanan Suvipäivien yhteydessä. Tiedot tulevat nettiin: suvipaivat.fi/seurakuntaseminaari
Koko perheen Raamattukonferenssi
27.6.–1.7.2017 Vivamo, Lohja
Kesän keidasviikko yksin tai perheen kanssa. Paneudumme kahteen Raamatun kirjaan. Vapaa-ajalla yhteistä
toimintaa ja aikaa lepoon. Lapsille omaa ohjelmaa.
Konferenssimaksu koko ajalta: 100 €
Puoliso, opiskelijat ja eläkeläiset ja työttömät: 50 €
Päivähinta: 30 €, lapsille oma kanava. Lastenhoitomaksut sovitaan erikseen + täysihoito.
Myös asuntovaunupaikkoja.
Ikäihmisten parissa työskenteleville
Kurssit pidetään Vivamossa, Lohjalla
Ilmoittaudu: [email protected], puh. 0207 681 760
Perehdytys saattohoitoon 31.1.–1.2.2017
Perehdytään saattohoitoon fyysiseltä, henkiseltä ja
hengelliseltä kannalta potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta.
Kurssimaksu: 110 € + täysihoito
Eloa ja iloa eläkevuosiin -ohjaajakoulutus
kerhojen ohjaajille 14.–15.2.2017
12 kerran kerhomateriaali, joka sisältää mm. liikunta-,
aivovoimistelu- ja luovan toiminnan harjoituksia sekä
keskustelunalustuksia eläkeläisille tärkeistä asioista.
Kurssimaksu: 120 € + täysihoito
Vapaa pianosäestys
7.–8.3.2017 I-jakso ja 4.–5.4.2017 II-jakso
Perehdymme pianon vapaan säestyksen perusteisiin,
mm. sointumerkeistä soittamiseen, komppaamiseen
ja yhteislaulujen säestämiseen.
Kurssimaksu: 85 €/kurssi + täysihoito
Eläkkeelle siirtyjän kurssi 1.–3.9.2017
Muistatko vielä? – muistiongelmaisten muisteluryhmien ohjaajakoulutus 12.–13.9.2017
Opitaan tunnistamaan muistihäiriöinen, kommunikoimaan hänen kanssaan, ymmärtämään hänen
hengellisiä tarpeitaan sekä käyttämään erilaisia
tekniikoita muistin ja muistelun virittämisessä.
Kurssimaksu: 120 € (sis. aineiston) + täysihoito
Vanhasta uutta – ikääntyvien hengellisen ryhmänohjaajakoulutus 19.–20.9. 2017
Sisältää 10 kerhokerran aineiston. Käsitellään
temaattisesti tutkimuksissa löydettyjä ikääntyneille
tärkeitä hengellisiä kysymyksiä.
Kurssimaksu: 120 € (sis. aineiston) + täysihoito
Ilmoittaudu: puh. 0207 681 760 tai [email protected]
Koulutustarjontaa
Kansan Raamattuseura palvelee seurakuntia niiden tehtävässä rohkaista kristittyjä löytämään
lahjansa ja paikkansa arjen keskellä ja seurakunnassa. Tarjoamme monipuolisen valikoiman kursseja seurakunnan työntekijöille
ja vapaaehtoisille.
Tämä esite sisältää KRS Koulutuspalvelujen tarjontaa sekä
muita koulutuksia eri
aihepiireistä.
Hintamuutokset mahdollisia.
Kurssit järjestetään yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa.
Koulutukset seurakunnissa
Kouluttajamme käyvät tilauksesta seurakunnissa.
Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä seura-
kunnan kanssa.
Koulutustilaukset ja tiedustelut:
puh. 0207 681 650
[email protected]
Kansan Raamattuseura,
PL 48, 08101 Lohja
kansanraamattuseura.fi
krskoulutus.fi
vivamo-opisto.fi
krito.fi
l10t.fi
Vertaisryhmä, jossa osallistuja saa tukea eläkkeelle
siirtymiseen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja
hengellisen elämän kannalta.
Kurssimaksu: 90 € + täysihoito
2016–2017
Rukous
Seurakunnan rakentamiseen
L10T – Miten tämä elämäntapa
toimii seurakunnassa
20.–21.4.2017 Vivamo, Lohja
Aiemmin Luukas 10 – tapa elää eli L10T-valmennukseen
osallistuneille sekä seurakuntien työntekijöille.
Kurssi antaa käytännöllisiä välineitä ja ideoita, joilla
vahvistaa ja syventää L10T -elämäntapaa seurakunnassa. Osallistuja oppii soveltamaan L10T -elämäntapaa
eri työaloilla. Hän tunnistaa myös, miten L10T voi tukea
seurakunnan strategian sekä kirkon Yhteinen todistus
-peruslinjauksen toteuttamista.
Osallistumismaksu: 120 € (sis. aineiston) + täysihoito
Ilmoittaudu 6.4. mennessä:
[email protected] tai puh. 0207 681 760
Lisätiedot: [email protected]
Pyhä Henki ja armolahjat luterilaisessa
seurakunnassa
7.–8.2.2017 Vivamo, Lohja
Osallistuja tutustuu karismaattisen kristillisyyden
juuriin ja sen eri suuntauksiin. Hän oppii teologisesti ja käytännöllisesti arvioimaan erilaista Pyhään
Henkeen liittyvää opetusta. Osallistuja osaa itse
opettaa Pyhästä Hengestä ja armolahjoista luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. Osallistuja oppii
ymmärtämään erilaisia aiheeseen liittyviä ilmaisuja,
kun kohtaa niitä omassa työssään.
Osallistumismaksu: 120 € (sis. aineiston) + täysihoito
Ilmoittaudu: 24.1.2017 mennessä [email protected] tai
puh. 0207 681 760
Armolahjat käytännössä ja armon tasolta
12.–13.10.2017, Vivamo, Lohja
Osallistuja osaa luoda turvallisen ja avoimen
ympäristön, jossa seurakuntalaiset saavat käyttää armolahjojaan ja saavat niistä käytännöllistä
tietoa. Hän osaa ohjata vapaaehtoisia tehtävissään
ja syventää heidän tietämystään armolahjojen
käyttämisessä. Osallistuja osaa arvioida terveen ja
epäterveen kristillisyyden rajoja sekä pitää esillä
koko armolahjojen kirjoa.
Osallistumismaksu: 120 € (sis. aineiston) + täysihoito
Ilmoittaudu 28.9. mennessä:
[email protected] tai puh. 0207 681 760
Maahanmuuttajien kohtaamiseen
Tehtävä kotiovella
26.–27.9.2017 Vivamo, Lohja
Seurakuntien työntekijöille ja kaikille, jotka
kohtaavat maahanmuuttajia. Tavoitteena on auttaa
ymmärtämään maahanmuuttajiin liittyvää toimintaympäristöä ja tunnistamaan seurakuntalaisten
pelkoja ja ennakkoluuloja.
Koulutus antaa valmiuksia johdattaa ihmiset prosessiin, jossa he kohtaavat pelkonsa. Kurssilla opitaan
soveltamaan erilaisia välineitä kristinuskosta kertomiseen eriuskoiselle ihmiselle.
Kurssimaksu: 120 € (sis. aineiston) + täysihoito
Ilmoittaudu: [email protected] tai puh. 0207 681 760
Lisätiedot: [email protected] tai puh. 0207 681 685
Krito-työ ja sielunhoito
Rukouksen talo -ohjaajakoulutus
4.–5.10.2016 Hämeenkulma, Tampere
Kohderyhmä: papit, diakoniatyöntekijät, lähetyssihteerit, nuorisotyöntekijät ja kaikki asiasta kiinnostuneet
Koulutus antaa valmiudet aloittaa ja koordinoida
Rukouksen talo -toimintaa seurakunnassa tai omalla
työalalla sekä opettaa siellä käyviä vapaaehtoisia
rukouksen ja sielunhoidon alueilla.
Kurssimaksu: 130 € (sis. aineiston) + ruokailut
Ilmoittaudu 22.9. mennessä: puh. 0207 681 650 tai
[email protected]
Lisätiedot: [email protected]
Krito eli Kristillinen toipumistyö on vertaisryhmätoimintaa turvallisissa rajoissa.
Lisätietoja: Krito-työn koordinaattori,
pastori Ulla Halttunen, puh. 0207 681 669,
[email protected], krito.fi
3.–4.10.2017, Hämeenkulma, Tampere
Kurssimaksu: 130 € (sis. aineiston) + ruokailut
Ilmoittaudu 20.9. mennessä: puh. 0207 681 650 tai
[email protected]
Krito-ryhmänvetäjien koulutus
Tule, Pyhä Henki, rukousretriitti
10.–11.8.2017 Vivamo, Lohja
Koulutus antaa valmiudet Krito-työn aloittamiseen
seurakunnassa. Se sopii myös uusien ryhmänvetäjien kouluttamiseen.
Kurssimaksu: 65 € + ateriat
27.–29.1.2017, Vesalan leirikeskus, Jyväskylä
Syvennymme rukoukseen liittyviin armolahjoihin. Tavoitteena on antaa eväitä rukouselämän syvenemiseen.
Ilmoittaudu: [email protected]
Krito-konferenssi
Rukoustapahtuma
11.–13.8.2017 Vivamo, Lohja
Ilmoittaudu: [email protected] tai puh. 0207 681 760
Kurssimaksu: 75 €
8.–10.9.2017, Vivamo, Lohja
Seurakunnan rukoustyössä mukana oleville, rukouspiirien vetäjille ja kaikille kiinnostuneille.
Ilmoittaudu: [email protected] tai puh. 0207 681 760
Matkalla sisäiseen toipumiseen
Sielunhoidollinen retriitti
25.–27.11.2016, Vesalan leirikeskus, Jyväskylä
Ohjelma koostuu alustuksista, keskustelusta ja rukouksesta. Alustajina Salme Blomster ja Kari Valkonen.
Täysihoito: 80–190 € huoneen tason mukaan (omin liinavaattein)
24.–26.11.2017, Vesalan leirikeskus, Jyväskylä
Ilmoittaudu: [email protected]
Järj. yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa
Muu koulutus
Alfa-kurssin ohjaajakoulutus
Alfa tarjoaa paikan, jonne kutsua uskosta
vieraantuneita pohtimaan suhdettaan
kristinuskon peruskysymyksiin. Koulutus
opastaa Alfan järjestämiseen seurakunnassa. Pidämme koulutuspäiviä seurakunnissa.
Kouluttajina mm. Mikko Matikainen, Matti Mäkinen,
Virpi Nyman ja Kristiina Nordman.