92.0 raatekankaan eritasoliittymä - ELY

Sv M 160 SN8
ok804
81.98
84.71 sok_901
83.79
83.26
0
81.
83. 66
81.60 S799
81.68
N10
Jvp M 160 P-P
N10
EH
P
5
Vj 31
R=
0
S30080.47
84. 81
15
900
R=290
R=3
300
82
R=
6
R=300
R=295
R=25
R=25
0
0
.
2
9
R=36
0
SN8
72
R=
KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
0
Sv M 250 SN8
8 1 .4
4
83.64 S808
81.60
Sv M 160 SN8
82.13
10
8 3 .4
81.4 6 S807
4
81.44
81.45
Sok_9
82.84 20 84.22
82.84
82
.22
.34
83 89
56 81.
k9
So
8
80
SR
.0 9
83 1.52
8
Sv M
160
SN8
N8
250
SN8
500
0S
16
Sv M
Sv M 160 SN8
M
84.62 S
o
83.56 k949
N8
110 S
60
ok9 82.70
S
12
84. .70
82
8 3 .2
81.4 9 SR807
6
16
0
M
Sv
.40
1900
Sv
81
R=72
.33
81
S805
81.15
So M
SN
8
83
81 .04
.44 SR
80
6
300 B
0
5
Sv B
82
R=
S1A
RAATEKANKAAN
RISTEYSSILTA
1
R=
Sok928 84.66
83.95
83. 27
84.37
S
R=72
RAATEKANKAAN
ERITASOLIITTYMÄ
68
R=
7
10
PN
E
P
B
500
400
M
B
Sv
Svp
So M 110
83.30 SR804
81.82
Vj 315
EH-PN10
Jvp M 1P60
PN10
81.48
2000
SN8
300 B
2
SR802 83
.26
81.66
Sv B
S1B
RAATEKANKAAN
RISTEYSSILTA
83
81. .03 SR
74
803
81.
79
81.44
Sv B 300 B
Sv M 160
Sv M 2
50 PN 1
0
Sv
10
PN
0
5
M2
81.63
Svp M 500
82.28
S
0
N1 10
0P N
16 H-P
M PE
Jvpj 315
V
97 0
S7 81.7
3
5
81.15
83. .15
1
8
6
3.3
3 8 1.89
5
9
8
ok
83.02 S
81.48 ok_10
81.48
55
k9
So
.3 0
83 1.77
8
81.35
83.50 S798
81.43 81.43
20
0
83.19 S
81.40 R800
500
3
8 2 .2
801
SR
1
8
82. .90
1
8
Jvp M
Vj 3615160 PN10 + sp F
PEH-PN
10 + spEF273x5.0
E 508x6
.3
83.20 SR810
81.83
Ramboll Finland Oy
Kirjastokatu 4
70100 Kuopio
puh. 020 755 7240