turun kaupungin sairaala-alue

TURUN KAUPUNGIN SAIRAALA-ALUE
KUNN
ALLIS
21
LA
VU
O
A
D
B
6
16
8
TURUN
KATKAISUHOITOJA SELVIÄMISASEMA
KURJENPESÄ
C
28
PIENTEN
LASTEN
VASTAANOTTOKOTI
0
11
10
9
5
C
25
TIE 2
A
4
B
7
19
MÄNTYMÄEN
ALUE
26
KASKENLINNA
KURJENMÄEN
ALUE
ENKATU 4
RE
NT
IE
2
E
S
LU
O
1
ALAN
KURJENMÄ
N
W
F
E
D
SAIRA
13
KASKENTIE
G
KAUPPATORI
38 42
D
31 32
VÄHÄHEIKKILÄNTIE
B
TALO 1
A
C
D
E
F
G
Geriatrinen arviointiyksikkö
Geriatrinen poliklinikka
Hoitotarvikejakelun hoitajien vastaanotto
Kanttiini
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl
Kotisairaala
Laboratorio
Ortopediset kuntoutusosastot
Päiväpoliklinikka
Röntgen
Sisätautien pkl
Tähystysyksikkö
Vuodeosastot 22,23,24,26,27
Aikuisten puheterapia
Ehkäisyneuvola
Laboratorio
Lastenneurologinen yksikkö
Luentosali
Lääkinnällinen kuntoutus
Neuvolat
Silmätautien pkl
Suun terveydenhuolto/hammasröntgen
Tartuntatautien valvonta
Terveysasemat
Ultraääniyksikkö
Ravintohuolto
Kappeli
A
B
C
TALO 5
TALO 6
Psykiatrian hallinto
Psykiatriset osastot A2, A8
Kokoushuoneet
Psykatrian hallinto
Psykatriset osastot A1, A6, A9
Lasten ja nuorten psykiatrian
poliklinikat
Psykiatrian toimintaterapia
Psykologiyksikkö
Päiväyksikkö A5
Psykiatrian toimintaterapia (työterapia)
Vanhuspsykiatrian avohoito/
poliklinikka
TALO 7
Hankinta- ja logistiikkakeskus
/LOG1A
TALO 8
Lämpökeskus
TALO 9
Psykiatrian akuuttipoliklinikka
Psykiatrian opetus ja tutkimus
TALO 10 Psykiatrian akuuttipoliklinikka
Psykoosi- ja mielialatyöryhmä
Päihdepsykiatrian korvaushoitopoliklinikka
Päihdepsykiatrian pkl
Yleispsykiatrian poliklinikat
Apuvälineyksikkö
TALO 4
Kupittaan kanttiini
Päihdepsykatrian osasto A3
Vanhuspsykiatrian tehostettu avohoito
A
33
C
34
c Turun kaupunki
Kiinteistöliikelaitos 6.3.2017 /SA
MÄNTYMÄKI
41
TALO 11 Kupittaan apteekki
Toimistotilat
TALO 13 Terveydenhuoltomuseo
TALO 16 Geriatrinen päiväkuntoutus
Kotiinkuntoutumistiimit
Muistikerhojen päivätoiminta
Yöhoito
TALO 19 Tilahallinto ja tekniset palvelut
TALO 21 Hoitotarvikejakelun noutopiste
Kirurginen sairaala / TYKS
TALO 25
TALO 26 Kaskenlinnan sairaala
TALO 28 Psykiatrian toimintaterapia (puutyöverstas)
KURJENMÄKI
TALO 31 Kasvatus- ja perheneuvola
Kotihoidon toimistot
Lasten puheterapia
TALO 32
TALO 33
TALO 34
TALO 38 Kuntoutumistalo Kurjenpakka
Kuntoutumistalo Terassi
Psykiatrian kuntoutuspkl
Psykiatrian toimintaterapia (kädentaidot)
TALO 41 Kurjenmäkikoti 1
TALO 42 Kurjenmäkikoti 2