Asiakasmaksuhinnasto

Terveyspalvelujen asiakasmaksut 2017
Terveydenhuollon maksukatto on 691 €/kalenterivuosi. Maksukattoon sisältyvät maksut on merkitty tähdellä *.
PALVELU
MAKSU
Käyttämättä tai perumatta jätetty vastaanottokäynti
(Peritään 15 vuotta täyttäneiltä)
51,40 € *
Lääkärikäynti
Kertamaksu 20,90 € *
Samassa terveyskeskuksessa maksu voidaan periä
enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.
Sotaveteraaneilta ei peritä maksua.
Erikoislääkärin poliklinikkamaksu
41,70 €
Yksityislääkärin lähetteisiin perustuvat palvelut



UÄ-tutkimus
Röntgentutkimus + cd-maksu
Ortopantomografia + cd-maksu
41,70 €
41,70 € + 10 €
41,70 € + 10 €


Magneettikuvaus, perus
Magneettikuvaus, laaja
315 €
395 €
CD-tallennemaksu
10 €
Lääkärintodistukset
Ajokorttitodistus 61,80 €
Muut lääkärintodistukset 51,40 €
Maksua ei peritä, kun todistus liittyy hoitokäyntiin,
esimerkiksi sairauslomatodistus työnantajalle.
Maksua ei peritä nuorison terveystodistuksesta,
joka on koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon
käyntien yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuva
terveystodistus.
Eri tutkimuksiin liittyvä tulostemaksu
1€
Yksilökohtainen fysioterapia
11 €/hoitokerta *
Sarjahoitomaksu (muun muassa jatkuva dialyysihoito,
säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus)
10 € / hoitokerta, enintään 45 krt/vuosi *
Allasryhmien allasmaksu
15 € / 10 kerran ryhmätoiminta
Allasmaksu
5 €/käynti
Ravitsemusterapia
10 €/kerta
Jalkaterapeutin/ jalkojenhoitajan käyntimaksu
29,50 € / 45–60 min
14,75 € / 30 min
GPS-paikannin
50 €/kk
Terveyspalvelujen asiakasmaksut 2017
VUODEOSASTO
Lyhytaikainen laitoshoito
38,80 €/hoitopäivä *
-
17,90 €/hoitopäivä
maksukaton täyttymisen jälkeen vapaakortin
voimassaoloaikana
Kuntoutusjakso
13,40 €/hoitopäivä *
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
11,50 €/päivä
Päivä- ja yöhoito
20 €/vrk *
Pitkäaikainen laitoshoito (yli 3 kk)
maksukyvyn mukaan