KANERVANNUMMEN RAKENTAMINEN

KANERVANNUMMEN RAKENTAMINEN
Rakennettu 2016
HSY:n runkovesijohtotyömaa, alkaa syksyllä 2017, jonka yhteydessä rakennetaan myös raitin osuus
Rakentaminen 2-8/2017
Suomi 100-metsän rakentaminen:
1. vaihe 2017
2. vaihe 2018
Kuntoilupaikka, kesä 2017
ASFAL
REUNA TIN
PP4
KAAP
KAIVO ELI-
KAAP
KAIVO ELI-
p
p
p
R
p
R
wh
K
sm
sm
R
Suunnitelman raja
on nykyinen
asfaltin reuna
2.
1.
R8
K
i
K
K
K
K
K
K