Utsjoen kunta Kokouskutsu 2/2017 Kunnanhallitus Aika 07.03.2017

Utsjoen kunta
Kokouskutsu
2/2017
Kunnanhallitus
Aika
07.03.2017 klo 10:00
Paikka
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Käsiteltävät asiat
Asia
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Tilannekatsaus
Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuostooikeuden käyttäminen
Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän jäsenten nimeäminen
Lausuntopyyntö; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen
kielilain muuttamisesta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma Utsjoen kunnassa 20172021
Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädännöksi
Hammaslääkärin viran (70%) viran täyttölupa
Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa
Kunnan koulujen yhteisen musiikin opettajan viran perustaminen
Utsjoen kunnan koululaitoksen virkojen ja toimien täyttö 1.8.2017 lukien
Perhepäivähoitajien, lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan toimien
täyttöluvat
Pohjoissaamen kielikylpyopetuksen kehittäminen Utsjoella
Toimielimien päätökset
Talouden katsaus
Tiedoksi saatettavat asiat
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 14.3.2017
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 1.3.2017
Ilmari Tapiola
puheenjohtaja