Kelan ohjeet palveluntuottajille matkakorvaus

Palvelusetelikokeilut ja Kelan etuudet
Ohjeita palveluntuottajille
Etuuspalvelujen lakiyksikkö
2/2017
Sairaanhoitokorvaukset
• Palvelusetelikokeiluun liittyvistä käynneistä ei makseta
sairausvakuutuslain mukaista korvausta, koska kyseessä on julkisen
terveydenhuollon kustannusvastuulle kuuluvat palvelut
•
•
2
Asiakkaalle ei saa antaa sairaanhoitokorvausten hakemiseen tarkoitettuja
selvityslomakkeita annetuista hoidoista ja/tai tehdyistä tutkimuksista
Palveluntuottaja ei voi hakea palvelusetelipilottiin kuuluvista palveluista korvausta
Kelasta suorakorvausmenettelyllä
Matkakorvaukset
• Palvelusetelikokeiluun liittyvät matkat korvataan nykyisen ohjeistuksen
mukaisesti
•
Pääsääntöisesti matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka
aiheutuvat asiakkaan vakinaisen asuinpaikan kotiosoitteesta oman kunnan tai
kuntayhtymän pääterveysasemalle
• Todistus matkakorvausta varten, SV67
•
•
•
•
3
Palveluntuottaja täyttää lomakkeen, jos asiakas pyytää lomaketta
matkakorvauksen hakemista varten
Palveluntuottaja merkitsee rastin kohtaan 3, Terveydenhuollon valinnanvapaus,
Potilas / kuntoutuja on valinnut hoitopaikan terveydenhuollon valinnanvapauden
perusteella
Lisätietoihin merkitään ”palvelusetelikokeilu”
Palveluntuottaja merkitsee lomakkeelle asiakkaan sairauden tai terveydentilan
edellyttämän ajoneuvon
Kuntoutus
• Jos kuntoutussuunnitelma kuuluu palvelusetelipilotissa yksityisen
palveluntuottajan tehtäväksi, tulee kuntoutussuunnitelman
hyväksymismenettelystä sopia pilottikunnan/-kuntayhtymän kanssa
• Kuntoutussuunnitelmassa tulee olla selkeä merkintä
kunnan/kuntayhtymän hyväksymisestä
•
Kunta/kuntayhtymä ja yksityinen palveluntuottaja ovat sopineet hyväksymisestä
etukäteen
−
•
Asia kirjataan asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan
Kunta/kuntayhtymä hyväksyy kuntoutussuunnitelmat erikseen
−
Kuntoutumissuunnitelma lähetetään Kelaan vasta kun siihen on liitetty
kunnan/kuntayhtymän hyväksymismerkinnät
• Kuntoutussuunnitelmaa ei voida hyväksyä, jos palveluntuottaja toimii
sekä henkilön kuntoutussuunnitelman laatijana että hänen
kuntoutuksensa toteuttajana Kelan järjestämässä kuntoutuksessa.
4
Lisätietoja
• Sairaanhoitokorvaukset ja matkakorvaukset
Mia Mustonen: [email protected]
• Kuntoutus
Riikka Peltonen: [email protected]
5