7070/17 team/VP/hmu 1 DG F 2B Edellä mainittua

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. maaliskuuta 2017
(OR. en)
7070/17
Toimielinten välinen asia:
2012/0267 (COD)
VOTE 11
INF 38
PUBLIC 14
CODEC 337
ILMOITUS
Asia:
−
Äänestystulos
−
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus in vitro −diagnostiikkaan
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja
komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (ensimmäinen
käsittely)
−
Hyväksyminen
−
neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
− neuvoston perustelut
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3526. istunto
(yleiset asiat)
7. maaliskuuta 2017, Bryssel
Edellä mainittua lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskevan äänestyksen tulos on
tämän ilmoituksen liitteenä.
Viiteasiakirjat:
6593/1/17 REV 1
+ REV 1 COR 1
+ REV 1 ADD 1
10729/3/16 REV 3
10729/16 ADD 1
hyväksytty Coreper I:ssä 1.3.2017
Lausumat ja äänestysselitykset ovat neuvoston verkkosivustolla:
Avoimuus ja asiakirjoihin tutustuminen
7070/17
team/VP/hmu
DG F 2B
1
FI
7070/17
team/VP/hmu
DG F 2B
2
FI