Kuntavaalit sunnuntaina 9.4.2017 klo 9-20

Äänestäminen ennakkoon tai vaalipäivänä
Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään
syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti
valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin
äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää
ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain
omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän
äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse
saamassa ilmoituskortissa.
Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa
kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti,
passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja.
Jos haluat selvittää jo etukäteen ehdokkaasi
ehdokasnumeron, löydät tiedot Hollolan kunnan
ehdokkaista vaalisivuilta www.hollola.fi/kuntavaalit.
Ehdokasnumerot ovat myös nähtävissä ehdokkaiden ja
puolueiden omissa vaalimainoksissa sekä
tiedotusvälineissä.
Kuntavaalit
sunnuntaina 9.4.2017 klo 9-20
Ennakkoäänestys kotimaassa
ke – ti 29.3. – 4.4.2017
Kuntavaaleissa 2017 valitaan Hollolan
valtuustoon 43 valtuutettua, jotka tekevät
päätöksiä kuntalaisia
koskettavista
asioista. Uudet valtuutetut valitaan neljäksi
vuodeksi 6/2017 – 5/2021.
www.hollola.fi
www.vaalit.fi, www.kuntavaalit.fi
Hollolan kunnan keskusvaalilautakunta
puh. 044 7801 364
Ennakkoäänestys 29.3. – 4.4.2017
Vaalipäivä 9.4.2017
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat seuraavat:
Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.
Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:
Hollolan kunnanvirasto, Virastotie 3
- ke, to, pe, ma, ti klo 9-18 sekä la ja su klo 10-16
Hämeenkosken kirjasto, Asikkalantie 2
- ma, to 12-19, ti 12-16, ke ja la-su suljettu,
pe 10-16
Laitosäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan
ilmoittamina päivinä seuraavissa laitoksissa:
Salpakankaan terveysasema, asumispalveluyksikkö
Onnenkoto sekä palvelutalo Huili.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Tästä on
ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.3.
ennen klo 16.00 puhelimitse puh. 044 7801 357 ja
044 7801 245 tai kirjallisesti. Jos samassa taloudessa
asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita
saa yhteispalvelupiste Piipahluksesta sekä vaalit.fi –
sivustolta.
Äänestysalueen
nro
nimi
1
Salpakangas
2
Soramäki - Tiilikangas
3
Kartano
4
Etelä-Hollola
5
Länsi-Hollola
6
Kirkonseutu-Pyhäniemi
7
Vesikansa
8
Hämeenkoski
Äänestyspaikka
Hollolan kunnanvirasto
Tiilikankaan koulu
Salpakankaan koulu
Nostavan koulu
Hälvälän koulu
Pyhäniemen koulu
Kalliolan päiväkoti
Seurala