FC Jazz

2014
Seurakäsikirja
Ville Tuovinen ja Rami Koskinen
15.12.2013
SEURAKÄSIKIRJA 2014
FC Jazz juniorit ry.
Seurakäsikirja
2014
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Johdanto
Tervetuloa mukaan FC Jazzin toimintaan
FC Jazzin junioritoiminnan laatulupauksia
FC Jazzin eettisen säännöt
FC Jazzin organisaatio
5.1 FC Jazzin johtokunta
5.2 FC Jazzin toimisto ja henkilökunta
5.3 Jaostoiminta
5.4 FC Jazzin vuosittaiset kokoukset
5.5 FC Jazzin toiminnan tarkoitus
5.6 Ensiaskeleet kohti vuotta 2015
5.7 FC Jazzin toimintakulttuuri
FC Jazzin taloushallinta
Seuran maksut
7.1 FC Jazzin jäsenmaksut
7.2 FC Jazzin kausimaksut
7.3 Joukkueen perimät kuukausimaksut
7.4 Muut kulut ja maksut
7.5 Menettely maksamattomien maksujen suhteen
Pelipassia ja vakuutukset sekä toiminta vahingon sattuessa
8.1 Pelioikeudeton pelaaja
8.2 Vakuutuksen voimaantulo
8.3 Vahingon sattuessa
8.4 Uusi pelaaja joukkueessa
8.5 Toiseen seuraan siirtyvä pelaaja
8.6 Seuran ja nuorten väliset sopimukset
Ikäkausijoukkueen toimihenkilöt
9.1 Joukkueiden toimihenkilöiden toiminta
9.2 Joukkueen toimihenkilön koulutus
9.3 Toimihenkilöiden velvollisuudet
9.4 Toimihenkilöiden oikeudetIkä
SEURAKÄSIKIRJA 2014
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Pohjolan tuplaturva - Vakuutus toimihenkilöille ja vapaaehtoisille
FC Jazzin varainhankinta
Joukkueiden velvollisuuksia
Markkinointi
FC Jazzin varainhankinta
14.1
Seuran ikäkausijoukkueiden varainhankinta
Ikäkausijoukkueen budjetti
Ikäkausijoukkueen toimintasuunnitelma
Ikäkausijoukkueen toimintakertomus
Ikäkausijoukkueen valmennus ja harjoitussuunnitelmat
Operaatio pelisäännöt
Toiminnan dokumentointi
Joukkueiden toiminnassa olevien roolit
Ongelmatilanteet
Koulutustoiminta
Valmentaja- ja Jojokerhot
Palkitseminen
Kauden päättäjäiset
Varustehankinnat
Tiedottaminen ja uutisointi
28.1
Joukkueiden sisäinen tiedonvälitys
28.2
Kirjoittaminen paikallislehteen ja seuran internet-sivuille
28.3
Kriisiviestintä
Harjoituspaikat
29.1
Harjoitusvuorot
29.2
Tapahtumakirjaukset
Osallistuminen kilpailutoimintaan
Akatemiatoiminta
31.1
Sami Hyypiä Akatemia
Yleishyödyllisiä linkkejä
2
SEURAKÄSIKIRJA 2014
1. Johdanto
Seurakäsikirja on laadittu kaikkien arvokasta seuratyötä tekevien avuksi.
Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on antaa suuntaviivat ja pelisäännöt
kaikille FC Jazzin toiminnassa mukana oleville: pelaajille, toimihenkilöille ja
junioripelaajien vanhemmille. Seurakäsikirja kertoo, kuinka FC Jazz toimii ja
miten FC Jazzissa toimitaan.
Näiden yhteisten ohjeiden tavoitteena on selkiyttää FC Jazzin toimintatapoja ja
auttaa jokaista toiminnassa mukana olevaa toimimaan porilaisen
jalkapallokulttuurin edistämiseksi.
Toivottavasti saat tämän käsikirjan myötä hyvän kokonaiskuvan
Jazzilaisuudesta ja sen perusteista sekä tulet mukaan yhteistyöhön kehittämään
seuran toimintaa kohti entistä parempaa tulevaisuutta.
Seurakäsikirjan lopussa on linkkejä muihin apumateriaaleihin, joista tätäkin
seurakäsikirjaa on rakennettu.
Seurakäsikirjassa ei käsitellä seuran valmennuslinjaa, vaan se on oma
kokonaisuutensa ja oma toimintaympäristönsä.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan FC Jazzin toimintaan.
3
SEURAKÄSIKIRJA 2014
4
SEURAKÄSIKIRJA 2014
2. Tervetuloa mukaan FC Jazzin toimintaan
FC Jazzin juuret juontavat vuoteen 1934, jolloin perustettiin jalkapallon
erikoisseura Porin Pallo Toverit (PPT). Nykyisin seuran virallinen
yhdistysrekisterissä oleva nimi on FC Jazz juniorit ry, mutta seurasta käytetään
yleisesti nimeä FC Jazz. FC Jazz tarjoaa Porin ja sen lähialueen aikuisille ja
nuorille jalkapalloon liittyvää kilpa- ja harrastetoimintaa.

FC Jazz on yleishyödyllinen yhdistys jonka tehtävä määräytyy seuran
säännöissä

FC Jazz toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti jäsenilleen, jotka käyttävät ylintä
päätösvaltaansa seuran kokouksissa, valtuuttaen hallituksen toteuttamaan
tahtoaan, vuosikokouksissa hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman
puitteissa

Vastuun toiminnasta kantaa aina seura ja se on yhteys piiriin, liittoon,
viranomaisiin sekä muihin merkittäviin yhteistyötahoihin

Joukkue ei ole juridinen yksikkö, ainoastaan osa seuraa ja toimii FC Jazzin
väreissä ja nimissä

Joukkueiden osallistuminen seuran toimintaan on yksi osa joukkueen
toimintaa
FC Jazzin toimintaa ohjaa pitkän tähtäimen suunnitelma jota tarkastellaan
vuosittain. Seuran toimintasuunnitelma täsmentää ja ohjeistaa vuosittain seuran
tekemistä ja tavoitteiden saavuttamista.
5
SEURAKÄSIKIRJA 2014
3. FC Jazzin junioritoiminnan laatulupauksia
Seuran pelaajamäärän ja jäsenmäärän kasvaessa sekä toiminnan lisääntyessä on
seuraan määritetty junioritoiminnan laatulupaukset. Näiden avulla taataan kaikille
harrastajille yhtäläiset perussäännöt.
6

FC Jazz haluaa tarjota kaikille pelaajilleen mahdollisuuden saavuttaa oma
huippunsa pelaajana.

Jokaiselle pelaajalle tarjotaan omien taitojen ja kiinnostuksen mukaista
toimintaa.

Nuorimmille ikäluokille taataan seuran parhaat "primetime"-harjoitusajat
huippupaikoilta

Jokaisessa ikäluokassa on laadukas valmennus. Seurassamme toimii liikunnan
ja kasvatusalan ammattilaisia sekä entisiä huippupelaajia

Jokaisen ikäluokan toiminta on seuran valmennuslinjan mukaista. Ei ole siis
onnesta kiinni, millaiseen toimintaan eksyt. Jokaisessa ikäluokassa pääset
mukaan toimintaan, joka mahdollistaa pääsyn omalle huipullesi.

Kaikille pelaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua erikoisharjoituksiin (mm.
pallo- ja taitokoulu

FC Jazz on mukana Sami Hyypiä Akatemiassa

FC Jazzin tavoitteena on olla jokaisella junioritoiminnan osa-alueella
Satakunnan paras jalkapalloseura ja menestyä myös valtakunnallisessa
vertailussa.

FC Jazzin tavoitteena on olla joka ikäluokassa Suomen 10. parhaan joukkueen
joukossa.
FC Jazzissa pääset nauttimaan liikunnan riemusta, opit uusia taitoja ja saat
paljon uusia kavereita!
SEURAKÄSIKIRJA 2014
4. FC Jazzin eettiset säännöt
Urheilu on julkista toimintaa, jota tuetaan yhteiskunnan varoin ja joka kiinnostaa
suurta yleisöä. Urheiluyhteisön jäsenet toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille.
Siksi heidän tulee noudattaa sovittuja sääntöjä kaikessa julkisessa elämässään.
7
FC Jazzin jäsenen eettiset säännöt:
Taustana on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Eettisen toimikunnan selonteko
epäurheilijamaisen käyttäytymisen määrittelystä.
1. Vieraat aineet
- ei käytetä huumeita eikä dopingaineita
- ei esiinnytä humalassa
- ei käytetä tupakkaa eikä nuuskaa urheilutilaisuuksissa
2. Käyttäytyminen harjoituksissa ja kilpailuissa
- ei käyttäydytä väkivaltaisesti eikä arvostella epäasiallisesti
lähimmäisiä
- ei harhauteta tuomareita ja noudatetaan annettuja ohjeita ja
sääntöjä
3. Huijaus
- ei manipuloida kilpailutilaa eikä välineitä
- ei sovita tuloksia etukäteen
4. Vedonlyönti
- ei lyödä vetoa omasta kilpailusta
5. Lahjonta
- ei lahjota tuomareita, kilpakumppaneita, valmentajia eikä
toimitsijoita tuloksen parantamiseksi
Doping
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumisesta on, että urheilijat noudattavat
Suomen Antidoping -toimikunnan ja Kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä.
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä
koskevaan dopingsäännöstöön. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja menetelmistä, kuten selvitys testin teknisestä toteutuksesta ovat Suomen
Antidoping -toimikunnan vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut
lääkeaineet urheilussa”.
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Urheilijalle suoritetaan dopingtestejä sekä kilpailujen yhteydessä että niiden
ulkopuolella (harjoituskaudentestit). Lajien Suomen, Euroopan ja Maailman
ennätysten hyväksyntä vaatii yleensä saman vuorokauden aikana annetun
negatiivisen dopingnäytteen.
Urheilija pyritään kutsumaan dopingtestiin aina kirjallisesti sekä
kilpailuissa että niiden ulkopuolella. Kutsu voidaan antaa myös suullisesti
kahden todistajan läsnä ollessa. Kutsu testiin annetaan urheilijalle tai
joukkueen johdolle välittömästi urheilijan kilpailusuorituksen päätyttyä tai
harjoituksen aikana tai viimeistään pelin viimeisellä neljänneksellä.
Kutsuun pyydetään yleensä urheilijan tai johtajan allekirjoitus.
Yksittäisiä urheilijoita kutsutaan harjoituskauden testiin myös haastemiehen
välityksellä. Urheilijan tulee saapua testiin mahdollisimman nopeasti.
Kilpailu- ja harjoitustilanteessa saattaja valvoo urheilijaa koko ajan ennen
testiin tuloa. Urheilijan tulee todistaa henkilötietonsa testaajalle.
Testihuoneeseen urheilija saa tuoda mukanaan huoltajan sekä tarvittaessa
tulkin. Lisätietoja saa Suomen Antidoping –toimikunnalta.
5. FC Jazzin organisaatio
5.1 FC Jazzin johtokunta
Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran vuosikokous. Vuosikokous
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous valitsee syyskokouksessa
seuran puheenjohtajan ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Vuosikokouksessa on kaikilla seuran jäsenillä äänioikeus.
Johtokunta kokoontuu säännöllisesti ja tekee seuraa koskevat toiminnalliset
päätökset. Johtokunta ohjaa kaikkien joukkueiden toimintaa. FC Jazzin
palkkalistoilla olevat toimihenkilöt toteuttavat seuran toimintaan liittyviä
jokapäiväisiä tehtäviä, jotka toiminnanjohtaja jalkauttaa johtokunnan esitysten
mukaisesti.
Seuran johtokunta vuonna 2014:
Tommi Limnell
Ville Tuovinen
Jouni Joensuu
Rami Koskinen
Tuukka Nieminen
Juha Luoma
Jarkko Westerlund
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
8
SEURAKÄSIKIRJA 2014
5.2 FC Jazzin toimisto ja henkilökunta
Seurassa on tällä hetkellä neljä päätoimista työntekijää, jotka omalta osaltaan
vaikuttavat ja tekevät työtä sen eteen, jotta harrastaminen olisi kaikille seuran
toiminnassa mukana oleville hyvää ja laadukasta.
Toiminnanjohtaja vastaa ja raportoi tekemisistään seuran johtokunnalle ja toimii
seuran päätoimisten työntekijöiden esimiehenä.
Toimisto avoinna:
Ma - Pe 9.00 - 13.00
Osoite: Antinkatu 6A, 28100 PORI
Puh: +358 2 6330622
Fax: +358 2 6330622
Email: [email protected] ja [email protected]
Toiminnanjohtaja (1.1.2014 alkaen):
Tomi Leivo-Jokimäki
GSM: +358 50 521 1166
Email: [email protected]
Toiminnanjohtaja vastaa seuran yleisjohtamisesta, taloudesta,
yhteistyökumppaneista, tapahtumien järjestämisestä mm. Pori Cup,
liiketoiminnan kehittämisestä ja edustusjoukkueen toiminnasta.
Kehityspäällikkö/Valmennuspäällikkö:
Teemu Eskola
GSM: + 358 44 377 5844
Email: [email protected]
Kehityspäällikkö vastaa sovituista kehityshankkeista, seuran suhteista
Palloliittoon, SamiHyypiä Akatemian toiminnasta, ikäkausiturnausten
järjestämisestä, mediasuhteista ja tiedottamisesta sekä sosiaalisen median
hallinnasta sekä ikäluokkien 2001 ja 2005 valmennustoiminta.
Valmennuspäällikkö:
Riku Paularinne
GSM: + 358 40 833 5847
Email: [email protected]
Valmennuspäällikkö vastaa seuran valmennuslinjan jalkautumisesta
kaikkiin ikäluokkiin, taito-, kyky- ja pallokoulutoiminnasta,
aamuvalmennuksesta ja toimii ikäkausijoukkueiden päävalmentajien
"esimiehenä".
9
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Hallintopäällikkö
Katariina Lindstedt
PUH: +358 40 764 2065
Email: [email protected]
Email: [email protected] ja [email protected]
Hallintopäällikkö vastaa seuran laskutuksesta, taloushallinnasta, avusten
ja tukien hakemisesta, päivittäisten asioiden hoitamisesta, seuran
tapahtumamarkkinoinnista ja –myynnistä ja toimii ikäkausijoukkueiden
joukkueenjohtajien "esimiehenä".
FC Jazz Internet-sivut
Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.fcjazz.com ja niiden
päivittämisestä vastaa Teemu Eskola.
.
10
SEURAKÄSIKIRJA 2014
5.3 Jaos toiminta
FC Jazzissa toimii tällä hetkellä kolme jaosta, joiden tavoitteena on kehittää ja
valmistella oman osa-alueensa toimintaa. Jaoksien tavoitteena on lisäksi antaa
useammille henkilöille vaikuttaa seuran toiminnan kehittämiseen ja varmistaa
asioiden eteneminen sovitussa aikataulussa. Jaoksia perustetaan tarvittaessa lisää
tarpeen ilmestyessä.
5.3.1 Juniorijaos
Vastaa FC Jazzin juniorijoukkueiden urheilu- ja kilpailutoiminnasta.
-
-
-
Juniorijaoksen perustamisesta vastaa johtokunta, joka nimeää siihen
vähintään puheenjohtajan, joka valitsee jaokseen riittävän määrän
jäseniä.
Juniorijaos valitsee ja palkkaa valmennuspäällikön (päälliköt)
johtokunnan asettamissa raameissa
Juniorijaos valitsee päävalmentajat ikäkausijoukkueisiin ja tekee
sopimukset näiden kanssa johtokunnan asettamissa raameissa
Juniorijaoksen puheenjohtaja toimii valmentajien ja
valmennuspäälliköiden esimiehenä sekä vastaa FC Jazzin
valmennuslinjan toteuttamisesta
Juniorijaos päättää valmentajien kouluttamisesta
Juniorijaos vahvistaa seuran päättäjäisissä eri ikäkausijoukkueiden
palkittavat pelaajat
Juniorijaos raportoi johtokunnalle
5.3.2 Edustusjaos
Vastaa FC Jazzin edustusjoukkueen toiminnasta kokonaisuutena. Edustusjaoksella on oma budjetti, jonka seuran johtokunta hyväksyy. Edustusjaos toimii
budjetin määrittelemissä rajoissa itsenäisesti.
-
Vastaa edustusjoukkueen, valmennus- ja taustaryhmän kokoamisesta ja
sopimuksista budjetin määrittelemissä rajoissa
Vastaa sponsorihankinnasta
Vastaa edustusjoukkueen ottelutapahtumista, lipun- ja kausikorttimyynnistä
Raportoi johtokunnalle
Edustusjaoksen tehtävänä on myös eriyttää edustusjoukkueen toiminta omaksi
yksikökseen (yhtiö tai yhdistys), jossa määräysvalta olisi seuralla.
5.3.3 Juhlajaos
11
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Vastaa FC Jazzin 80-vuotisjuhlavuoden huomioimisesta mm. allaolevasti
-
Seurahistoriikki
80-vuotisjuhla
Juhlaottelu (t)
Muut juhlavuositilaisuudet ja tapahtumat
Jaoksen puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja, joka kokoaa jaokseen
tarpeellisen määrän jäseniä.
5.4 FC Jazzin vuosittaiset kokoukset
FC Jazz pitää yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosittain kevät- ja
syyskokouksen. Kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous pidetään
joulukuussa. Yhdistyksen kokouksiin on pääsy kaikilla seuran jäsenillä.
Syyskokouksessa käsiteltäviä asioita:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkistajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais-, ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka
toinen vuosi
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä
varatilintarkastajia
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous
Kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12
SEURAKÄSIKIRJA 2014
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksenvahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokous kutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous
Näiden kokousten lisäksi FC Jazzin hallitus kokoontuu vuoden aikana sovitusti.
13
5.5 FC Jazzin toiminnan tarkoitus
FC Jazz on satakuntalainen ja valtakunnallinen jalkapallovaikuttaja, jossa
jokainen pelaa ja toimii vastuullisesti omalla huipullaan huippuseurassa.
5.6 Ensiaskeleet kohti vuotta 2015
Seura on käynnistänyt strategiatyön, jonka tavoitteena on määrittää seuran
pitkän tähtäimen suunnitelma. Strategiatyö aloitettiin vuoden 2012 puolella ja
sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana.
Strategia kuvaa valmistuessaan kaikille avoimesti ja selvästi minne seura on
matkalla. Prosessin aikana voidaan asioita määrittää mahdollisesti uudelleen tai
seuran toimintaa voidaan eriyttää pienemmiksi tai selkeämmiksi
kokonaisuuksiksi.
SEURAKÄSIKIRJA 2014
FC Jazzin harrastajamäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2012 lopussa
seurassa oli 562 jalkapallon harrastajaa.
14
FC Jazz on määrittänyt ensimmäiset askeleensa ja kiinnittää erityisesti huomiota
seuraaviin asioihin.
1.
FC Jazzin taloutta ja toimintaa kehitetään ammattitaidolla
2.
FC Jazzissa kaikki pelaavat ja toimivat omalla huipullaan
3.
FC Jazz kasvattaa yhteiskuntavastuullisia nuoria
4.
FC Jazzin edustusjoukkueesta muodostuu oma toiminnallinen
yksikkö
5.
FC Jazz on valtakunnallisesti arvostettu seura, jonka
juniorijoukkueet ovat Suomen 10 parhaan joukossa
6.
FC Jazzissa huomioidaan vapaaehtoisten panos seuratoiminnassa
7.
FC Jazz on tunnettu brändi, joka huolehtii yhteistyökumppaneistaan
8.
FC Jazzissa tapahtuu
9.
FC Jazzin joukkueet toimivat ja raportoivat pääseuran
ohjeistuksien mukaisesti
5.6 FC Jazzin toimintakulttuuri
FC Jazz on merkittävä paikallinen seurakokonaisuus, jossa on useita erilaisia,
erilaisilla tavoitteilla toimivia joukkueita. Kaikkia näitä joukkueita yhdistää
SEURAKÄSIKIRJA 2014
kuitenkin kuuluminen FC Jazziin. Tämän vuoksi joukkueiden päätöksentekoa ja
niiden perusteita ohjaa viime kädessä seuran määrittämät ohjeet, säännöt ja
tavoitteet.
FC Jazzissa on sitouduttu toimintamalliin, jonka tavoitteena on mahdollistaa
jokaisen toiminnassa mukana olevan ja toimintaan mukaan tulevan pelaajan
harrastaa jalkapalloa Porissa ja saavuttaa oma huippunsa pelaajana. Jokaiselle
pelaajalle tarjotaan omien taitojen ja kiinnostuksen mukaista toimintaa.
FC
Jazzin
toiminta
kattaa
pelaajat
miniliigasta
(3–5-vuotiaat)
edustusjoukkueisiin. Tämä jatkumo toimii punaisena lankana kaikessa
seuratoiminnassa. Seura järjestää keväisin Tuuks Pelaa tapahtuman, jossa pääsee
tutustumaan seuran toimintaan ja siihen miten oman ikäiset toimivat kentällä.
Tämä toimii ensi askeleena jalkapallon saloihin. Luonnollisesti toimintaa voi
liittyä pitkin vuotta.
Edustusjoukkueen kohdalla pyritään siihen, että joukkueiden rungot
muodostuvat seuran omista kasvateista, jotka ovat käyneet läpi seuran
laadukkaan juniorimyllyn. Edustusjoukkueen toiminta on esimerkillistä ja
näyttää nuorille pelaajille pelaajan polun yhden päätepisteen.
Ikäkausitoiminnan alkaessa toiminta muuttuu asteittain tavoitteellisemmaksi ja
pelaajat jaetaan kehitys- ja motivaatioasteen perusteella eritasoisiin ryhmiin,
kuten suurimassa osassa suomalaisista urheiluseuroista. FC Jazzissa käytetään
tasoluokkaryhmistä pääsääntöisesti seuraavia termejä United, Red ja White.
Samoin ikäkausitoiminnassa harjoitteiden ja muiden tapahtumien osalta
vaatimustaso kasvaa. Tämä edellyttää pelaajilta ja heidän vanhemmiltaan
sitoutumista siihen, että pelaajien edellytetään keskittyvän itse tapahtumaan
valmentajien ohjeistusten mukaisesti. Yksittäisen pelaajan kehittämiseen
liittyvät valmennukselliset suuntaviivat on ilmaistu seuran valmennuslinjassa.
FC Jazz haluaa tarjota kaikille pelaajilleen mahdollisuuden tavoitella omaa
huippuaan, niin kilpa- kuin harrastejalkapallossa.
6. FC Jazzin taloushallinto
Seuran talous perustuu syyskokouksessa laadittuun budjettiin ja
toimintasuunnitelmassa
esitettyihin
toimintakuvauksiin.
Budjetin
ja
toimintasuunnitelman toteutumista seurataan seuran johtokunnan kokouksissa ja
tarvittaessa niihin tehdään tarkennuksia. Seuran toiminnanjohtaja esittelee
johtokunnalle taloudellisen näkemyksen johtokunnan kokouksissa.
Seuran laskutus hoidetaan sähköisen NetBaron-järjestelmän kautta.
Hallintopäällikkö vastaa laskutuksesta ja NetBaronin toimivuudesta. Seuran
15
SEURAKÄSIKIRJA 2014
kirjanpidon laatii erillinen
syyskokouksessa päätetty taho.
tilitoimisto
ja
tilintarkastuksen
tekee
Seuran sisäisen taloushallinnan varmistamiseksi on laadittu FC Jazzin
taloussäännöstö, jossa määritellään erikseen vastuut ja valtuudet.
Joukkueenjohtajilla on tilien katseluoikeudet. Käyttöoikeudet on rajattu
toiminnanjohtajalle ja toimisto-sihteerille. Kaikki maksuliikenne hoidetaan
seuran toimiston kautta ja automaateista ei voi nostaa joukkueen tileiltä rahaa.
Seuran talous perustuu joukkueiden ja yleishallinnon budjetteihin ja niiden
toteuman seurantaan. Joukkueet vastaavat ikäluokkien taloudesta itsenäisesti ja
seura vastaa yleistoiminnan tuloista ja menoista. Joukkueiden talous on osa
seuran taloutta, seuran kirjanpitoon kuuluu siis kaikkien joukkueiden
kirjanpitojen yhteenveto.
Seuran johtokunta vastaa budjetin, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen
valmistumisesta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
7. Seuran maksut
7.1 FC Jazzin jäsenmaksu
Seuran jäsenmaksutuloilla kehitetään ja parannetaan seuran toimintaa.
Jäsenmaksun maksanut henkilö kuuluu FC Jazz juniorit ry:n toimintaan ja voi
vaikuttaa asioihin kevät- ja syyskokouksessa. Jäsenmaksun suorittaneilla 15
vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus seuran yleisissä kokouksissa.
FC Jazzin jäsenille järjestetään seuran puolelta aktiivista toimintaa ja jäsenet
ovat oikeutettuja seuran jäsenetuihin. Jäsenmaksulla pääset mukaan FC Jazzin
sisäpiiriin ja saat säännöllisesti uutisia sekä informaatiota oman seurasi
toiminnasta sähköpostiisi.
Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain seuran syyskokouksessa ja se
laskutetaan tammikuussa. Seuran ja joukkueiden toimihenkilöiden on oltava
seuran jäseniä.
Seuran pelaajien maksama kausimaksu sisältää jäsenmaksun.
7.2 FC Jazzin kausimaksu
Joukkueessa pelaavat pelaajat maksavat kaksi kertaa vuodessa kausimaksun.
Kausimaksu määritetään ja vahvistetaan vuosittain seuran johtokunnan
kokouksessa syksyllä. Kausimaksu osa seuran taloushallintaa, jonka avulla
katetaan junioritoiminnasta aiheutuvia kuluja.
16
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Joukkueenjohtajan tehtävänä on ilmoittaa kenelle kuuluu toimittaa kausimaksu.
Tämä tapahtuu ilmoittamalla seuran toimistolle päivitetty pelaajaluettelo
sovittuna ajankohtana.
Kausimaksun eräpäivät sovitaan seuran hallituksessa vuosittain. Seura lähettää
kausimaksusta sähköisen laskun pelaajan ollessa alle 18- vuotta huoltajan
antamaan sähköpostiosoitteeseen ja yli 18-vuotiaan osalta joko pelaajalle tai
huoltajalle. Kausimaksun 1. erän yhteydessä laskutetaan myös pelipassi
(pelaajalisenssi) ja pelaajavakuutus.
Mikäli seurassa pelaa muita sisaruksia, niin nuorimmalle sisarukselle
myönnetään -50 % kausimaksualennus. Tällöin pelaaja maksaa vain
kausimaksun ensimmäisen erän. Joukkueenjohtajan on huolehdittava, että
toimistolla on tieto muista pelaavista sisaruksista. Kausimaksut ohjautuvat
suoraan seuran pääseuran tilille.
Kausimaksu sisältää seuran jäsenmaksun. Kausimaksu nousee ikäluokittain
seuran palvelujen käyttöasteen mukaisesti.
Seuran kausimaksulla katetaan seuraorganisaation kustannukset suunnitellusti,
1. Toiminnanjohtajan palkkakustannukset
2. Hallintopäällikön palkkakustannukset
3. Seuran päätoimisten junioripuolen henkilöstön palkkakustannukset
17
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Seuraorganisaation tehtävänä on:
1. Kehittää seuran ikäkausijoukkueita tai olla ikäluokkien valmennuksen
tukena
2. Kehittää seuran toimintaa ammattimaisesti ja hallituksen antamien linjausten
mukaisesti
3. Ylläpitää junioritoimintaa ja mahdollistaa kilpailu- ja
harrastusmahdollisuudet
4. Varmistaa seuran edunvalvonnan toteutuminen eri toiminta-alueilla mm.
kouluvirasto ja vapaa-aikavirasto jne.
5. Hoitaa seuran taloutta ammattitaitoisesti ja suunnitellusti sekä hoitaa
maksuliikenne ajallaan
6. Vaikuttaa ja näkyä porilaisissa yhteisöissä ja olla vaikuttajana mielipiteillään
7. Luoda porilaisille nuorille parempia mahdollisuuksia jalkapallon
harrastamiseen
8. Kouluttaa seuraväkeä entistä ammattitaitoisemmiksi
9. Järjestää seuraorganisaatiolle erilaisia tapahtumia ja leirejä
10. Viestiä ja tiedottaa seuran toiminnasta eri medioissa
11. Järjestää laadukas PoriCup 2013 junioriturnaus
12. Vastata FC Jazzin toiminnasta ja valvoa, että seuran toiminta on vastuullista
13. Ylläpitää valtakunnallisia suhteita eri tahoihin mm. muut seurat ja palloliitto
7.3 Joukkueiden perimät kuukausimaksut
Ikäkausijoukkueet keräävät toimintaansa varten kuukausimaksua, jonka suuruus
määräytyy joukkueen budjetin perusteella. Kuukausimaksut maksetaan
joukkueen tilille ja ne laskutetaan seuran toimistosta joukkueenjohtajan
pyynnöstä. Joukkueenjohtajan velvollisuutena on ilmoittaa toimistosihteerille,
jos kuukausimaksua ei peritä joltakin kuukaudelta laisinkaan.
Kuukausimaksujen veloituspäivä on kaikilla ikäluokilla ja ne peritään
automaattisesti joukkuekohtaisesti kuukausittain.
Kuukausimaksut käytetään muun muassa
 Valmentajien kulukorvauksiin ja varusteisiin
 Turnausten ilmoittautumismaksuihin
 Erotuomaripalkkioihin
 Harjoitusvuorojen kenttä ja tilavuokriin
 Pelimatkojen kuluihin
18
SEURAKÄSIKIRJA 2014


Joukkueen tarvitsemiin varusteisiin (lääkintälaukku, tötsät, liivit yms.)
Joukkueen muihin toimintakuluihin
7.4 Muut maksut ja kulut
Edellä mainittujen maksujen lisäksi pelaajilta voidaan periä maksuja liittyen
leireihin, turnauksiin, erikoisharjoitteluun (esim. talenttitoiminta, piirihaavit jne).
Nämä maksut ovat joukkue ja tapahtumakohtaisia ja niistä tiedotetaan erikseen
joukkueen johdon toimesta.
Lisäksi kuluja tulee pelivarusteista (kengät, säärisuojat, peliasut, verryttelyasut
jne.)
Joukkue hankkii peliasut ja verryttelyasut keskitetysti seuran ohjeistuksen
mukaisesti. Seuran yhteistyökumppanina peliasujen hankinnassa on Intersport.
Seura käyttää peli- ja harjoitustapahtumissa Adidas-tuotemerkin tuotteita.
7.5 Menettely maksamattomien maksujen suhteen
FC Jazzin taloussäännöstössä on määritetty miten seurassa hoidetaan mm
maksusaatavat. Tavoitteena on että seuran maksusaamiset minimoidaan. Tämän
johdosta toimistotyöntekijän vastuulla on säännöllisesti käydä avoimet laskut
NetBaron ohjelmasta läpi.
Toimistotyöntekijä viestii maksamattomista laskuista toiminnanjohtajaa ja sopii
tarvittaessa maksuaikataulun, mikäli asiakas ei kykene maksamaan laskua
sovitusti. Joukkueiden maksusaamisten valvonnassa ja perimisessä on apuna
ikäkausijoukkueen joukkueenjohtaja. Muiden maksusaamisten kanssa edetään
toiminnanjohtajan ohjeistuksien mukaisesti. Seuran hallitus voi tarvittaessa
vaatia maksuhäiriöasiakkailta sekä jäsenistöön kuulumattomilta maksuja myös
ennakkoon.
Pääsääntöinen maksuaika myyntisaataville on 14 päivää netto. Erääntyneistä
saatavista peritään enimmäismäärä lain mukaista viivästyskorkoa.
Erääntyneistä saatavista lähetetään korkeintaan yksi huomautusta (14 päivää
eräpäivän jälkeen), minkä jälkeen sopimattomat tai reklamoimattomat saatavat
siirretään
perintätoimiston
perittäväksi.
laskutuslisänä 5,00 € kulu 1.1.2014 alkaen.
Huomautuslaskuun
lisätään
Mikäli maksuhäiriöt ovat toistuvia ja maksusuunnitelman laatimisenkin jälkeen
maksut ovat maksamatta voi seuran hallitus tehdä päätöksen, jossa asianomainen
taho suljetaan pois seuran toiminnasta määräajaksi.
19
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Jokaiseen laskuun laitetaan laskutuspalvelumaksu 3,00 €/lasku.
8. Pelipassit ja vakuutukset sekä toiminta vahingon sattuessa
Jalkapallon pelipassi- eli lisenssikausi on kalenterivuosi eli 1.1.–31.12.
Jokaisella viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla
kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi, joka sisältää pelaajalisenssin ja
vakuutusturvan.
20
Pelaaja voi huolehtia itse vakuutusturvastaan, jonka tulee olla vähintään
lisenssivakuutuksen tasoinen. Mikäli pelaaja ottaa vakuutuksen itse toista kautta
tulee hänen toimittaa joukkueenjohtajalle tästä vakuutustodistus.
Vapaaehtoisen vakuutuksen voi ottaa pelaaja, joka on syntynyt v. 2002 tai sitä
ennen. Vuodesta 2003 alaspäin oleville pelaajille otetaan vakuutus pelipassin
oston yhteydessä.
Pelipassi ja pelaajavakuutus laskutetaan normaalisti kausimaksun 1. erän
yhteydessä tai uusilta pelaajilta seuraan tultaessa.
8.1 Pelioikeudeton pelaaja
Pelaaja on pelioikeudeton, jos hänellä ei ole pelipassia. Todistusta omasta
vakuutuksesta ei lähetetä, vaan pelaajan vakuutuksesta ilmoitetaan lisenssin
oston yhteydessä. On huomioitava myös se, että pelaajan tai joukkueen
edustajan on esitettävä pelaajapassi tai selvitys sen olemassaolosta kilpailun
järjestäjälle tai järjestäjän edustajalle.
FC Jazz edellyttää joukkueiltaan, että pelaajien siirto- ja pelipassiasiat ovat
kunnossa. Mikäli seura saa sanktion siitä, että FC Jazzin joukkue on peluuttanut
pelioikeudetonta pelaajaa, vastaa ko. joukkue mahdollisen sakon maksamisesta.
8.2 Vakuutuksen voimaantulo
Jalkapallon vakuutus tulee voimaan maksupäivänä kello 24 tai maksuhetkestä,
mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus
päättyy 31.12. Pelipassit hankitaan SPL:n PalloVerkon kautta.
www.palloliitto.fi/palvelut/palloverkko
Samasta paikasta voi hankkia myös AON-vakuutusturvan.
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla lajiin liittyvissä:
 Otteluissa
 Harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen
johtajan valvonnassa
 Valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
 Koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoiminnassa,
mutta ei muuna aikana
 Edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä menoja paluumatkoilla
Ohjeet pelipassista ja vakuutuksesta löytyvät Suomen Palloliiton Internetsivuilta osoitteesta
http://www.palloliitto.fi/palvelut/palloverkko
FC Jazzin yhteyshenkilö pelipassi ja vakuutusasioissa on toimistosihteeri.
8.3 Vahingon sattuessa
Tapaturman/loukkaantumisen sattuessa korvausta haetaan Vektor vahingonkäsittelystä.
Vektor -vahingonkäsittely
Vektor vahingonkäsittely toimii pelaajavahinkojen vahingonkäsittelijänä. Se
käsittelee vahingon ja konsultoi asiasta tarvittaessa vakuuttajaa. Vektor maksaa
vahingon korvauksen hakijalle. Vektor myös auttaa vahinkotilanteissa sekä
vastaa vahinkoihin liittyviin kysymyksiin.
Vektor vastaa lisäksi myös sopimuslääkäriasemaverkoston toimivuudesta.
Lisätiedot ja vahingonkäsittely http://www.vektor.fi/
Vektor vahinkokäsittelyn sivuilta pääset Pallo-id:lläsi tarkastamaan
Pelipassivakuutuksesi turvan, löydät lähimmän sopimuslääkäriasemasi, sinulle
selviää mikä on lähin lääkäriasema magneettikuvaukseen tai leikkaukseen ilman
maksusitoumusta, teet ennakkoilmoituksen ja vahinkoilmoituksen
loukkaantumisesta.
Ennakkoilmoitus ja vahinkoilmoitus
Tee ennakkoilmoitus Pelipassivakuutetun loukkaantumisesta vuorokauden
sisällä vahingon sattumisesta. Ennakkoilmoitus ei edellytä lääkärissä käyntiä.
Ilmoita
-loukkaantuneen nimi ja syntymäaika
-pelipassin numero
-lyhyt kuvaus tapahtuneesta
21
SEURAKÄSIKIRJA 2014
-milloin ja missä vahinko tapahtui
-yhteystietosi
Voit tehdä ilmoituksen
sähköpostilla: [email protected]
tekstiviestillä: 010 843 9929
faksilla: 010 843 9910
Saat ilmoituksestasi vahvistuksen.
Voit myös soittaa puhelinnumeroon 010 843 9900.
Voit myös tehdä saman tien verkossa varsinaisen vahinkoilmoituksen
www.vektor.fi -> vahinkoilmoitus, näin saat vastauksena vahinkonumeron.
Lääkärikäynnit ja tutkimukset
Kentällä annetun ensiavun jälkeen käytä sopimuslääkäriasemien palveluja ja
näytä lääkäriasemalla Pelipassi ja KELA-kortti. Sopimuslääkäriasemat löydät
www.vektor.fi sivuilta.
Sopimuslääkäriasemat laskuttavat suoraan Vektoria ensimmäisen lääkäri- ja
mahdollisen tutkimuskäynnin jälkeen, mikäli vakuutuksessa on omavastuu.
Magneettikuvauksessa on käytettävissäsi Vektorin sopimuskumppanit.
Matkakuluina korvataan yksi edestakainen matka vamman hoitoon liittyen.
Korvauksen saamisen edellytys on vahinkoilmoituksen täyttäminen!
Huom! Vakuutus ei korvaa E-lausuntopalkkioita, eikä yksityisten
lääkäriasemien poliklinikka- ja toimistomaksuja.
8.4 Uusi pelaaja joukkueessa
Toisesta seurasta siirtyvä pelaaja:
Toisesta seurasta FC Jazziin siirtyvän pelaajan edustusoikeus on siirrettävä
vanhasta seurasta FC Jazziin, ennen kuin pelaajalla on oikeus pelata FC
Jazzissa. Pelaajien edustusoikeuden muutokset tehdään sähköisesti
PalloVerkossa.
Tietoa asiasta on osoitteessa:
www.palloliitto.fi/palvelut/palloverkko/edustusoikeuden_muutos/
FC Jazzin yhteyshenkilö asiassa on toimistosihteeri.
22
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Kun joukkueeseen tulee uusi pelaaja, joka ei ole aikaisemmin pelannut muussa
seurassa, on pelaajan hankittava pelipassi, joka oikeuttaa hänet pelaamaan
joukkueessa virallisia otteluita.
www.palloliitto.fi/palvelut/palloverkko
Uuden pelaajan tiedot on luonnollisesti päivitettävä seuran toimistossa olevaan
ikäluokan pelaajarekisteriin, joka on samalla osa seuran jäsenrekisteriä.
Joukkueen-johtaja ilmoittaa seuran toimistosihteerille muutoksista joukkueen
pelaajaluettelossa.
Mikäli FC Jazzin joukkueessa pelaa edustuskelvoton pelaaja, maksaa joukkue
SPL:n ja/tai SPL:n piirin hänestä mahdollisesti määräämän sakon.
8.5 Toiseen seuraan siirtyvä pelaaja
Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan tulee hänen pyytää edustusoikeuden muutos
PalloVerkon kautta.
www.palloliitto.fi/palvelut/palloverkko/edustusoikeuden_muutos/
Ennen edustusoikeuden siirtoa tulee toimistosihteerin tarkastaa, että siirtyvällä
pelaajalla ei ole FC Jazzille erääntyviä laskuja avoinna. Edustusoikeuden siirto
myönnetään toimistolta vain, kun kaikki maksut FC Jazzille on maksettu.
8.6 Seuran ja nuorten pelaajien väliset sopimukset
FC Jazz pyrkii tekemään lahjakkaimpien junioreidensa kanssa sopimukset.
Tällaisen sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa pelaajalle ylimääräinen
harjoittelu ammattitaitoisten valmentajien ohjaamana sekä pelaajan tukeminen
taloudellisesti hänen osallistuessaan piiri- ja liittotason leireille. Lisäksi
sopimuspelaaja saa vuosittain sovittavan varustepaketin.
Tällainen sopimus ei tietenkään estä lahjakasta pelaajaa siirtymistä muualle
hänen sopimuskautensa aikana, mikäli pelaajan kehittyminen sitä edellyttää,
mutta sopimuksen avulla FC Jazz voi saada korvausta tekemästään
kasvattajatyöstä.
Sopimuspelaajat valitsee valmennuspäällikkö tarkkailujen ja pelaajan
valmentajien ja vanhempien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella.
Nuorisosopimukset hyväksytetään aina seuran johtokunnassa.
23
SEURAKÄSIKIRJA 2014
9. Ikäkausijoukkueen toimihenkilöt
Toimihenkilöiden kokonaismäärää mietittäessä on oleellista, että toiminnan
edellyttämät tehtävät tulevat hoidettua ja että tekijöitä on riittävästi. Tehtäviä voi
myös tarvittaessa yhdistellä.
Jokaisella FC Jazzin ikäkausijoukkueella on nimetty päävalmentaja, joka vastaa
ikäluokan valmennuksesta. Tämän lisäksi joukkueille on nimetty seuran puolelta
päätoiminen ikäkausivastaava. Päävalmentajan apuna toimii tarvittava määrä
apuvalmentajia. Päävalmentajat ja apuvalmentajat hyväksyy seuran
valmennuspäällikkö.
Joukkueessa tulee olla joukkueenjohtaja ja huoltajia. Mikäli joukkueenjohtaja ei
hoida joukkueen taloutta tulee erikseen nimetä rahastonhoitaja.
9.1 Joukkueiden toimihenkilöiden toiminta
Päävalmentaja
Päävalmentaja on välttämätön ikäkausijoukkueen toiminnalle. Päävalmentaja on
koko joukkueen urheilullisen puolen vetäjä, joka vastaa harjoitusten
suunnittelusta, organisoinnista ja niiden toteuttamisesta. Päävalmentajan ja
muiden valmentajien aikataulu ohjaa harjoitusvuorojen anomista.
Päävalmentaja vastaa mahdollisista joukkuejaoista. Päävalmentajat tekevät
tiivistä yhteistyötä seuran valmennuspäällikön kanssa, jolla hyväksytetään muun
muassa valmennus- ja harjoitussuunnitelmat.
Tämän lisäksi päävalmentaja:
 Ohjaa pelaajia harjoitus ja ottelutilanteissa.
 Vastaa seuran valmennuslinjan jalkauttamisesta omassa ikäluokassaan
 Vastaa pelaajien peluuttamisesta otteluissa ja turnauksissa.
 On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran
valmentajakoulutuksiin toimenkuvaansa koskevalta osalta
 Osallistuu joukkueen pelaajien kesken käytävään pelisääntökeskusteluun
Päävalmentajan ja FC Jazzin välille on laadittu valmentajasopimus.
Muut valmentajat
Joukkueella tulee olla vastuuvalmentajan lisäksi riittävä määrä muita
valmentajia, jotka sopivat työjaosta. Tarvittaessa roolien määrittämisessä on
auttamassa valmennuspäällikkö.
24
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Hyvä käytännön ohje on se, että jokaista kymmentä (10) junioria kohden on yksi
valmentaja. Useammalla valmentajalla varmistetaan myös harjoitusten
toteutuminen jonkun valmentajan ollessa estynyt työn tai muun syyn johdosta.
Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja hoitaa joukkueen toimintaan liittyviä tausta-asioita, jolloin
valmentajat voivat keskittyä täysipainoisesti joukkueen valmentamiseen. Lisäksi
joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä
hallinnollisten asioiden osalta.
Joukkueenjohtajalle kuuluvia tehtäviä ja velvoitteita:
















Seuran edustaja joukkueessa
Joukkueen johtoryhmän esimies
Johtaa ja valvoo että joukkueen toiminta on seuran ohjeistuksien
mukaista
Tiedottaa tasapuolisesti ja varmuudella kaikista seuran sekä joukkueen
asioista kaikille joukkueen pelaajille ja vanhemmille
Toimintakalenterin ylläpito
Kilpailutoimintaan liittyvien velvoitteiden hoitaminen mm.
ilmoittautumiset, pelipassit, vakuutukset, edustusoikeudet
Järjestää vanhempainkokoukset vähintään 2 kertaa vuodessa
Laatii joukkueen talous- ja toimintasuunnitelman
Rahaliikenteen suunnittelu ja seuranta
Vastaa joukkueen pelisääntökeskusteluiden toteuttamisesta ja sääntöjen
palauttamisesta valmennuspäällikölle määräaikaan mennessä
Vastaa joukkuetietolomakkeiden päivittämisestä ja palauttamisesta
seuran toimistolle
Toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä valmentajien ja vanhempien välillä
Vastaa joukkueen budjetin ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen
laatimisesta, sekä mahdollisesti varainhankinnan järjestämisestä
joukkueelle
On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran
valmentajakoulutuksiin toimenkuvansa osalta
Vastaa tarvittaessa joukkueen varustehankintojen organisoimisesta
Toimintakertomuksen laadinta
Joukkueenjohtajan toimenkuva voidaan myös jakaa joukkueen omien tarpeiden
mukaisesti useampaan osaan kuten; tiedottaja, internetsivujen päivittäjä, otteluja tapahtumavastaava.
25
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Huoltaja(t)
Joukkueella on tarkoituksenmukaista olla huoltaja, joka huolehtii mm.
joukkueen ensiapu- ja lääkintätarvikkeista sekä harjoituksiin ja otteluihin
liittyvistä huoltotoimenpiteistä ja varusteista.
Rahastonhoitaja (voi yhdistää joukkueenjohtajan tehtäviin)
Ympärivuotinen toiminta edellyttää ikäkausiluokan rahaliikenteen hoitamisesta
vastaavan rahastonhoitajan nimeämistä.
Tehtävät:
 Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa taloussuunnitelman jokaiselle
kaudelle erikseen
 Yhdessä joukkueenjohtajan kanssa vastaa joukkueen budjetin ja
toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimisesta, sekä
varainhankinnan
järjestämisestä joukkueelle
 On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran
valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta
 Vastaa joukkueen maksuliikenteen seuraamisesta sitä varten erikseen
avatulle tilille, sekä on velvollinen tarpeen tullen huolehtimaan
perintätoimista.
Joukkueen menoista ja tuloista tulee pitää kirjaa ja kaikki kuitit tulee aina
säilyttää hyvin ja asianmukaisessa järjestyksessä.
Muut toimenkuvat
Muita mahdollisia toimihenkilöitä joukkueessa voivat olla esimerkiksi
maalivahti-valmentaja, lääkäri tai vastaava ensiapuhenkilö, tiedottaja jne.
9.2 Joukkueen toimihenkilöiden koulutus
Seura järjestää niin valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille kuin rahastonhoitajillekin tehtävän edellyttämää koulutusta.
Kaikkien joukkueiden vetäjien olisi suositeltavaa suorittaa vähintään SPL:n Etason lastenohjaajakurssi. Koulutusta järjestää SPL:n Satakunnan piiri.
Joukkueen valmentamisesta kiinnostuneet ja siihen sitoutuvat vetäjät voivat
seuran kanssa erikseen sovittavalla tavalla osallistua SPL:n valmennuskursseille.
Koulutuksista ja kursseista voi tiedustella valmennuspäälliköltä tai
toiminnanjohtajalta. Kaikkiin seuran osoittamiin koulutuksiin vaaditaan seuran
johtokunnan lupa ja koulutukset pohjautuvat ensisijaisesti laadittuun seuran
koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelman laadinnasta vastaa
kehityspäällikkö.
26
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Seura järjestää myös omaa valmennuskoulutusta sekä tarvittaessa muuta
jalkapalloon liittyvää koulutusta seuran toimihenkilöille.
Lisätietoja Satakunnan piirin koulutuksista löytyy osoitteesta:
http://www.palloliitto.fi/satakunta/koulutus
9.3 Toimihenkilöiden velvollisuudet
Kaikki viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia maksamaan seuran jäsenmaksun
ja hoitamaan toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapoja
kunnioittaen sekä niitä säätelevien sopimusten ja ohjeiden mukaisesti.
Toimihenkilöiden tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia,
seuran pelisääntöjä, Suomen Palloliiton SPL:n sääntöjä ja joukkueiden laatimia
sisäisiä pelisääntöjä.
Joukkueiden toimihenkilöt eivät tupakoi joukkueiden tapahtumissa eivätkä käytä
nuuskaa harjoitus- ja pelitapahtumien läheisyydessä. Päihtyneenä esiintyminen
on myös ehdottomasti kiellettyä.
9.4 Toimihenkilöiden oikeudet:
Viralliset seuran nimeämät ja vahvistamat toimihenkilöt ovat oikeutettuja
seuraaviin asioihin:
 Vapaaseen pääsyyn FC Jazzin edustus- ja juniorijoukkueiden virallisiin
otteluihin
 Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen toiminta- ja koulutussuunnitelmien
mukaisesti sekä siten miten yhdessä seuran kanssa on sovittu
 Seuran yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisesti sovittuihin
seurahintoihin
 Tuplaturva vakuutukseen: tapaturma ja vastuuvakuutus
10. Pohjolan Tuplaturva – vakuutus toimihenkilöille ja vapaaehtoisille
Pohjola Vakuutus Oy ja Valo ry (Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU) ovat
allekirjoittaneet sopimuksen liikunnan toiminnanvastuusta sekä vapaaehtoistyön
tapaturmavakuutuksesta. Näin Suomen Palloliitto on ottanut vakuutuksen ja FC
Jazz kuuluu sen piirin.
VAKUUTUKSIEN SISÄLTÖ
VAPAAEHTOISTYÖN TAPATURMAVAKUUTUS
Tapaturmavakuutus korvaa lajiliittojen, liittojen piirien, alueiden ja
jäsenseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville alle 80-vuotiaille
sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus,
koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä
27
SEURAKÄSIKIRJA 2014
mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen
piiriin.
Vakuutus on voimassa Suomessa sekä myös tilapäisesti korkeintaan 3 kk:n
ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin kuin Suomessa.
KORVAUKSET
Vakuutuksen vakuutusmäärät ovat 8.500 euroa niin hoitokulujen,
haittakorvauksen kuin kuolinkorvauksen osalta. Vakuutetun omavastuu
hoitokorvauksen osalta on 50 euroa/tapaturma. Vakuutus ei ole voimassa
urheillessa, palkkiota tai palkkaa saaville erotuomareille eikä työsuhteessa yllä
mainittuihin tahoihin sattuneiden työtapaturmien varalta. Vakuutus korvaa
kuitenkin työkorvausta saavien tapaturmat.
Vakuutusehdoista poiketen vakuutuksesta ei korvata fysikaalisen hoidon
kustannuksia.
TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS
Korvaa vakuutetun (=liiton tai seuran) kolmannelle osapuolelle aiheuttaman
henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden
mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen
työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun
toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun
vakuutettu on pääsymaksullisen tai -maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai
leirin
järjestäjänä.
Vakuutusyhtiö
selvittää
vakuutetun
puolesta
korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan
kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä
korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.
Maksettavan korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 1 000
000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahingossa on 600 euroa.
Toiminnan vastuuvakuutus
kalenterivuoden kerrallaan.
on voimassa Euroopassa ja on voimassa
Vakuutusnumerot
Vastuuvakuutus 16-385-954-5
Tapaturmavakuutus 06-8727591
Lisätietoja vakuutuksista FC Jazzin toimistolta tai Pohjolasta numerosta 0303
0303 tai verkossa osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat >
Vakuutukset
>
Toimintaohjeet vahinkotilanteessa
Vastuuvahingossa vakuutuksenottaja täyttää aina vahinkoilmoituksen
(vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seuran, liiton tai VALO ry:n
työntekijä). Ilmoita vahingosta osoitteessa pohjola.fi; yritys ja yhteisöasiakkaat;
vahingot; toiminnan vahingot; vastuuvahingot; täytä ja lähetä vahinkoilmoitus
verkossa.
28
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingon
kärsinyt
täyttää
yllä
mainitussa
osoitteessa
vastuuvakuutuksen
korvausvaatimuksen.
Tapaturmavahingossa vahingoittunut täyttää vahinkoilmoituksen. Ilmoita
vahingosta osoitteessa pohjola.fi; yritys ja yhteisöasiakkaat; vahingot;
henkilövahingot; ala-asteella, päiväkodissa, leireillä, talkoissa ym. toiminnassa.
Tapaturmavahinko ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse 0303 0303 ma-pe
klo 8-18. Useimmissa tapauksissa vahinkoilmoitus voidaan tehdä puhelinkeskustelun aikana ja saat aina toimintaohjeet asian eteenpäin viemiseksi.
Selvissä vahinkotapauksissa saat korvauspäätöksenkin puhelinkeskustelun
aikana. Pidä kaikki vahinkoon liittyvät asiapaperit esillä soittaessasi.
Vakuutuksenottajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tarvittaessa varmentaa
tapahtuman ja henkilön kuuluvan vakuutuksen piiriin.
Toimita tarvittavat selvitykset maksutta Pohjolaan
Pohjola/Yksityistapaturma
info6
Tunnus5010451
00003VASTAUSLÄHETYS
Merkitse viitteeksi vahinkotunnus, jos se on tiedossasi.
Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola.fi
>
Yritys- ja
yhteisöasiakkaat
Kumppanuusverkosto.
>
Vahingot
>
Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta
sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset 6
kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta
puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä
kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen
korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan
alkuperäiset kuitit.
11. Pelaajien ja toimihenkilöiden yhteyshenkilötiedot
Seuran toimistossa tulee olla kaikkien ikäluokkien ajan tasalla olevat pelaaja- ja
toimihenkilötiedot (sisältäen nimet, syntymäajat ja osoitteet). Yhteystietojen
muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi toimistosihteerille.
29
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Joukkueiden yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla joukkueiden www-sivuilla.
Joukkueenjohtajat vastaavat omien joukkueiden www-sivujen ylläpidosta.
Joukkueen sisäiset tiedot:
Joukkueen sisäisessä tiedonkulussa avainhenkilöiden ja pelaajien ajan tasalla
olevat
yhteystiedot ovat välttämättömiä. Pelaajien mahdolliset allergiat ja tiedot
sairauksista ja lääkityksistä sekä erityisruokavalioista kuuluu selvittää ja
dokumentoida myös ja ne tulee olla joukkueen vastuuhenkilöiden tiedossa
erityisesti turnausmatkoilla ja leireillä.
Pelaajien ja vanhempien yhteystietoja ei saa jakaa ilman asianomaisten
hyväksyntää. Valokuvien ja muiden vastaavien dokumentteja ei saa julkaista
ilman vanhempien tai asianomaisten hyväksyntää.
Tämän johdosta, joukkueenjohtajan tulee selvittää ja pyytää lupa kaikilta
joukkueen pelaajilta tai alaikäisen pelaajan osalta pelaajan vanhemmalta näiden
tietojen julkiseen käyttämiseen.
12. Joukkueiden velvollisuuksia
Lipunmyynti- ja kioskivuorot, pallopoikavuorot
Jokainen joukkue osallistuu edustusjoukkueiden kotiotteluiden lipun- ja kioskimyyntiin sekä pallopoikavuoroihin sovitusti pelikauden aikana. Vuorot jaetaan
ennen pelikautta joukkueiden ohjelmiin sovittaen
Oman ikäluokan turnauksen järjestelyt
Joukkueen edustajat osallistuvat oman ikäluokkansa kotiturnauksen tehtäviin
kuten kioskimyyntiin, tulospalveluun, ensiapuun jne.
Muut tapahtumat ja talkootyöt
Näiden toimien lisäksi ilmenee silloin tällöin tarvetta myös muihin
satunnaisluonteisiin seuran tapahtumiin. Seuran ulkopuoliset tahot saattavat
tarjota joukkueille erilaisia työkeikkoja (esimerkiksi inventaariot ja Karhuhallin
levytys), joista maksetaan talkookorvaus ko. joukkueelle. Korvaukset sovitaan
tapauskohtaisesti.
13. Markkinointi
Markkinoinnin ensisijainen tarkoitus on luoda positiivista tunnettavuutta FC
Jazzille seurana sekä porilaiselle jalkapallolle. Markkinoinnin tehtävä on myös
luoda yhteistyösopimuksin taloudelliset resurssit lajin harrastamiseksi ja
edelleen kehit-tämiseksi. Urheilumarkkinointi on asiakaslähtöinen toimintatapa,
30
SEURAKÄSIKIRJA 2014
jonka avulla luodaan seuralle kilpailuetu, viedään hyödykkeet / palvelut
markkinoille
ostohalua
synnyttäen
ja
varmistetaan
asiakassuhde
asiakastyytyväisyydellä.
Yritys- ja yhteistyömarkkinointi lähtee asiakkaiden tarpeista ja on tavoitteellista
ja pitkäjänteistä toimintaa. Markkinointi tyydyttää asiakkaiden tarpeet hyötyä
tarjoten. Yritys- ja yhteistyömarkkinointi tulisi aloittaa nykytilanteen
analysoinnilla,
kohderyhmien
rajauksella
(esim.
suhdetoiminnalliset
mahdollisuudet, onko meillä jotain tarjottavaa yrityksen oman liiketoiminnan
tukemiseksi, yleinen sopivuus esim. yhteiskunta, arvot, maine, suosio ja
liiketoiminnalliset mahdollisuudet), tavoitteiden asettamisella ja budjetoinnilla.
Pyrimme luomaan sellaisia tuotteita ja elämyksiä, joita asiakkaat haluavat ostaa
sekä tuomaan tuotteet ja elämykset asiakkaan tietoisuuteen ja saataville.
Panostetaan asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Käyttäydymme kaikessa toiminnassamme siten, ettemme pilaa seuramme tai
yhteistyökumppaneidemme mainetta.
14. FC Jazzin varainhankinta
FC Jazz tekee seurana useita varainhankinta- ja sponsorisopimuksia vuoden
aikana. Monet näistä sopimuksista tehdään vuodeksi kerrallaan, mutta on myös
olemassa yhteistyösopimuksia, joiden kesto on useita vuosia.
Seura tiedottaa kaikkia joukkueita pääyhteistyökumppaneista heti, kun
sopimukset on allekirjoitettu. Jokainen toiminnassa mukana oleva joukkue on
velvollinen noudattamaan näiden sopimusten sisältöä. Tämä tarkoittaa sitä, että
esimerkiksi varustehankinnoissa voidaan käyttää vain niitä varustemerkkejä,
joihin seura on sitoutunut, ja varusteita voidaan hankkia vain niistä paikoista,
joiden kanssa seura on tehnyt sopimukset.
14.1 Seuran ikäkausijoukkueiden oma varainhankinta
Ikäkausijoukkueiden omista yhteistyösopimuksista ja niihin liittyvistä
toimintatavoista tulee sopia seuran toiminnanjohtajan kanssa etukäteen.
Tarkoituksena on ennaltaehkäistä yhteydenotot seuran eri toimintayksiköistä
samaan yritykseen, jonka kanssa seuralla on yhteistyösopimus tai
yhteistoimintaa.
Joukkueenjohtajilla on velvollisuus hyväntavan mukaisesti tiedottaa
toiminnanjohtajaa joukkueen omista varainkeruutilaisuuksista ja –ideoista.
FC Jazzilla on oikeus kieltää seuran toimintaa haittaavat tai muuten seuran
imagoa haittaavat varainkeruutilaisuudet.
31
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Seuran www-sivuilla on luettelo FC Jazzin yhteistyökumppaneista ja heidän
tarjoamistaan eduista. Seuran vastuuhenkilöä varainhankinnassa toimii
toiminnanjohtaja
15. Ikäkausijoukkueen budjetti
Joukkueet laativat toimintasuunnitelman yhteydessä myös kausibudjetin.
Seuraavan kauden budjetti laaditaan lokakuun aikana ja se esitellään seuran
toiminnanjohtajalle sekä valmennuspäällikölle marraskuussa. Budjetointikierros
päättyy seuran syyskokoukseen, jossa esitellään koko seuran vuosibudjetti.
Hallitus hyväksyy budjetin sovitusti ennen syyskokousta.
Kaikilla ikäkausijoukkueilla on oma pankkitili sekä vastuu ikäluokan talouden
osaamisesta ja hallinnasta. Ikäkausijoukkue vastaa itsenäisesti kauden päätyttyä,
että talous on hoidettu asianmukaisesti ja se ei aiheuta pääseuralle ylimääräisiä
kustannuksia.
Tilinavaukseen anotaan lupa seuran hallitukselta. Hallituksen kokouspöytäkirjaotteella joukkueen tilinkäyttäjä tai seuran toiminnanjohtaja voivat
avata ikäkausijoukkueelle oman tilin ko. asiakirjan avulla.
Ikäkausijoukkueen tilille kerätään toiminnassa tarvittavat rahat, ja sieltä
maksetaan toiminnasta aiheutuvat kulut:
 kausi- ja jäsenmaksut
 harjoitusvuoromaksut
 toimihenkilöiden kulukorvaukset (Seuran suositusten mukaan, joukkue
päättää itsenäisesti)
 turnausmaksut, turnauksissa tarvittavat seuraviirit
 yhteiset harjoitusvälineet (keilat, pallot jne.)
 mahdolliset peliliivit harjoituksiin ja turnauksiin
 ensiapulaukku (laastaria, kylmää jne.), juomapullot
 muut yhteiset hankinnat
Nämä maksut ovat ikäkausijoukkuekohtaisia ja niistä koostuu ikäkausijoukkueen kausibudjetti. Budjetointi tehdään vuodeksi kerrallaan, ja kerätyt
rahat on käytettävä toimintavuoden aikana.
Kaikki joukkueen keräämä raha on seuran omaisuutta, joka on joukkueen
käytössä. Jos joukkueelle jää rahaa kauden päätteeksi, niin pääsääntöisesti se
toimii seuraavan kauden pohjakassana.
Jos joukkue lopettaa toimintansa ja sen tilille jää rahaa, niin nämä varat
siirretään seuran tilille.
32
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Jos joukkueeseen tulee uusia pelaajia kesken kauden, heiltä ei voi takautuvasti
periä muiden maksamia summia, vaan he aloittavat joukkueen sisäiset maksut
siitä päivästä lukien, kun he tulevat mukaan toimintaan.
Toisaalta ne pelaajat, jotka jostain syystä lopettavat harrastuksen tai siirtyvät
toiseen seuraan, eivät saa mukaansa joukkueelle maksettuja rahoja, vaan ne
jäävät joukkueen tilille.
Joukkueet toimittavat neljännesvuosittain (15.4., 15.7., 15.10 ja 15.1. mennessä)
toimistolle kuitit, jotka liitetään seuran kirjanpitoon jos niitä ei ole aiemmin
toimistolle toimitettu.
Joukkue ei voi eikä saa maksaa ilman kuitteja mitään maksuja joukkueen tililtä.
Lähtökohtaisesti joukkueen tililtä ei voi maksaa kuluja tai laskuja kukaan muu
kuin seuran toimistosihteeri.
16. Ikäkausijoukkueen toimintasuunnitelma
Ikäkausijoukkueet toimittavat toimistolle joukkuekohtaiset toimintasuunnitelmat
hyvissä ajoin ennen seuran syyskokousta, käytännössä sovittuna ajankohtana.
Toimintasuunnitelmat tarkastetaan seuran toimistolla, jossa on läsnä
toiminnanjohtajan kutsumat henkilöt. Toiminnanjohtaja hyväksyttää
toimintasuunnitelmat seuran hallituksessa.
Toimintasuunnitelman on tarkoituksenmukaista sisältää tietoja ainakin
seuraavista asioista:
• Joukkueen toimihenkilöiden yhteystiedot vastuukuvauksineen
• Valmennussuunnitelma, joka on johdettu seuran valmennuslinjasta
• Joukkueen muu toiminta kauden aikana (turnaukset, sarjat, talkoot yms.)
• Pelaajien yhteystiedot ja huoltajien nimet (alle 18-vuotiailta)
• Pelaajien että vanhempien/toimihenkilöiden pelisäännöt
• Budjetti
On syytä muistaa, että pelaajien vanhemmat tietävät näistä asioista vähemmän
kuin joukkueen toimihenkilöt. Varsinkin toiminnan käynnistyessä vanhemmat
kaipaavat tietoa toiminnasta. Myös myöhemmin mukaan tulevat haluavat tietoa
joukkueen toimintamallista, vaikka olisivatkin ehkä aikaisemmin olleet mukana
jossakin muussa seurassa.
Toimintasuunnitelma antaa perusinformaation joukkueen kauden toiminnasta.
Toimintasuunnitelma on myös tärkeä informaatio joukkueen toiminnasta
seuralle. Vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuvana se saattaa tuntua
sanahelinältä, mutta on hyvä muistaa, että joukkueessa on aina niitä, jotka
tietävät vähemmän, ja joita myös itsestäänselvyydet kiinnostavat.
33
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Hyvin tehtyä toimintasuunnitelmaa voidaan käyttää pohjana seuraavallekin
kaudelle etenkin silloin, jos toimihenkilövastuita kierrätetään.
FC Jazzilla on käytössä yhtenäinen toimintasuunnitelma ja budjettipohja.
17. Ikäkausijoukkueen toimintakertomus
Joukkueen tulee laatia vuosittain
kauden päätteeksi
joukkueen
toimintakertomus. Toimintakertomus on yhteenveto siitä, miten joukkueen
toimintasuunnitelma toteutui ja mitä joukkue kuluvan kauden aikana teki.
Toimintakertomukset tarvitaan vuosittain kaikilta joukkueilta, jotta koko seuran
toimintakertomus saadaan rakennettua. Toimintakertomus on tärkeä osa, kun
pääseura hakee kaupungin toiminta-avustusta vuosittain.
Toimintakertomuksesta
tulee
käydä
ilmi
samat
asiat,
jotka
toimintasuunnitelmassa on esitetty. Tämän lisäksi toimintakertomuksesta tulee
esittää harjoitus- ja pelimäärät sekä niihin osallistuneet henkilöt.
Toimintakertomukseen tulee lisäksi liittää tiedot turnauksista, joihin joukkue
osallistui, sekä vanhemmissa ikäluokissa myös joukkueen menestyminen
sarjatoiminnassa.
18. Ikäkausijoukkueen valmennus- ja harjoitussuunnitelmat
Valmennussuunnitelman
tekemisestä
vastaa
kausitasolla
ikäluokan
päävalmentaja (mitä harjoitellaan talvella, keväällä ja kesällä) samoin kuin
harjoitussuunnitelmat yksittäisten harjoitusten ja harjoitteiden tasolla.
Suunnitelmat tehdään yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa ja ne pohjautuvat
seuran valmennuslinjaan ja toiminta-kulttuuriin.
Joukkueiden valmennussuunnitelmat on tallennettu seuran tietokantaan ja niiden
seurannasta vastaa valmennuspäällikkö. Kauden valmennussuunnitelma tulee
olla valmis 30.10 mennessä. Valmennuspäällikkö pitää säännöllisin väliajoin
ikäluokan johtoryhmän kanssa palaverin ikäluokan toiminnasta. Tällöin
päävalmentaja esittelee edellisen jakson onnistumisen ja kertoo seuraavan
harjoittelujakson tavoitteista.
Joukkueissa ylläpidetään harjoituspäiväkirjaa mm. osallistumisista harjoituksiin.
Seura jakaa harjoitusvuorot sen jälkeen kun ne on saatu Porin kaupungilta
tiedoksi.
Harjoitusvuorojen
jakamisesta
vastaa
valmennuspäällikkö.
Harjoitusvuorojen jakaminen suoritetaan sen perusteella mitä ikäluokkien
päävalmentajat ovat esittäneet harjoitusmääristä. Valmennuspäällikkö jalkauttaa
harjoitusvuorot ja tarvittaessa muokkaa niitä palautteen perusteella.
34
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Hyvä etukäteis-suunnittelu mahdollistaa
 Tilassa saadaan harjoiteltua laajemmin ja määrällisesti isomman
pelaajaryhmän kanssa
 Harjoitusajasta saa huomattavasti enemmän irti, kun tehtävät harjoitteet,
ajankäyttö ja muu jaksotus on suunniteltu etukäteen. Aikaa ei kulu
”mitäs nyt tehtäisiin” -pohdintoihin tai huutoäänestyksiin.
 Harjoituksissa on aina mukana riittävä määrä ohjaajia ja valmentajia
Harjoitussuunnitelmat kannattaa myös tiedottaa toimihenkilöille, jotta niiden
avulla voidaan seurata valmennussuunnitelman toteutumista.
19. Operaatio pelisäännöt
C15 ja sitä nuoremmat ikäluokat laativat vuosittain ennen pelikauden alkua
pelisäännöt sekä vanhempien ja joukkueenjohdon välille että pelaajien ja
joukkueenjohdon välille.
Vanhempien ja joukkueenjohdon pelisäännöt lähetään kaikkien ikäluokkien
osalta sähköisesti seuran valmennuspäällikölle, joka edelleen lähettää ne Nuoren
Suomen Internet-sivujen kautta Satakunnan piiriin 20.3. mennessä.
Pelisääntöjen lähetys piiriin oikeuttaa joukkueen osallistumisen piirin
järjestämiin sarjoihin. Pelaajien ja joukkueenjohdon väliset pelisäännöt
tulostetaan ja toimitetaan allekirjoitettuna jokaisen pelaajan kotiin. Pelaajien ja
joukkueenjohdon välisiä pelisääntöjä ei toimiteta Satakunnan piiriin.
Vanhempien ja joukkueenjohdon välisten sääntöjen lähettämisohje löytyy
osoitteesta
http://satakunta.palloliitto.fi/nuoriso/operaatio_pelisaannot/
Pelisääntöjen teko on edellytys piirin sarjoihin osallistumiselle. Pelisääntöjen
laatiminen on pakollista leikki- ja kaverimaailman joukkueilla (7–15-vuotiaat) ja
suositus tulevaisuusmaailman (16–19-vuotiaat) joukkueilla. Piiri seuraa
vanhempien ja joukkueenjohdon pelisääntöjen palauttamista.
20. Toiminnan dokumentointi
Toimintaa on kaiken kaikkiaan hyödyllistä dokumentoida mahdollisimman
hyvin.
Dokumentointi
tekee
toiminnasta
suunnitelmallisempaa,
järjestelmällisempää ja tehokkaampaa.
Sekä juniorit että heidän vanhempansa tulevat mieluummin mukaan hyvin
järjestettyyn toimintaan, ja dokumentoinnilla voidaan auttaa suunnittelua,
35
SEURAKÄSIKIRJA 2014
seurantaa ja toteutusta. Vaikka dokumentit voivat vaikuttaa turhilta, niin ne
tulevat todelliseen tarpeeseen varsinkin silloin, jos tapahtuu
toimihenkilövaihdoksia. Jos jonkun toimihenkilön lapsi lopettaa harrastuksen tai
joukkueessa on muuten tarvetta kierrättää toimihenkilöiden tehtäviä, kirjallinen
aineisto auttaa vastuun siirrossa.
Kun toiminta on kerran dokumentoitu, on siitä suuri apu mm. seuraavan kauden
suunnittelussa
Toiminnan dokumentoinnista vastaavat kaikki henkilöt, joilla on vastuualueita
seurassa. Päävastuu dokumentoinnista ja sen ylläpidosta on seuran
toiminnanjohtajalla. Dokumentointiohjeistus ja vastuut on tallennettu seuran
toimiston tietokantaan. Alla esimerkki siitä:
FC Jazz juniorit ry.
Dokumentointiohjeistus:
Dokumentti
Jäsenrekisteri
Yhteistyökumppanit
Toimintasuunnitelmat
Budjetti
Lyhyt kuvaus
Jäsenmaksun maksaneet henkilöt
Seuran sponsorit ja tukijat
Joukkueiden ja pääseuran kausisuunnitelmat
Joukkueiden ja pääseuran budjetit
Arkistoitu miten?
Dokumenttitietokanta / Kansio
Dokumenttitietokanta / Kansio
Dokumenttitietokanta / Kansio
Dokumenttitietokanta / Kansio
Vastuuhenkilö
Toimistosihteeri
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
21. Joukkueiden toiminnassa mukana olevien roolit
Pelaaja:
 Pelaan jalkapalloa, koska MINÄ haluan – en, koska vanhemmat ja/tai
valmentajat haluavat
 Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä
 Käyttäydyn maltillisesti – tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman
kaikilta
 Kunnioitan vastustajaa
 Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja
 Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä – vähintään yhtä tärkeää
on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja
parhaansa yrittäminen
 Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille
 Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua, ja annan
sille sen ansaitseman arvostuksen
36
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Valmentaja:
• Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajilla on muitakin
mielenkiinnon kohteita
• Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa, turvallisia
ja kaikille pelaajille sopivia
• Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia
• Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa
• Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni
• Teen kaikkeni, että kaikki pelaajat saavat yhtäläisen huomion
• Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi
• Koulutan itseäni valmentajana
• Sitoudun seuran valmennuslinjoihin ja toimin rakentavassa yhteistyössä
valmennuspäällikön kanssa
• Kunnioitan seuran toimintalinjoja ja tuon kehittämisajatuksiani esille mm.
valmentajakerhossa
Pelaajan vanhemmat:
• Muistan, että lapseni pelaa jalkapalloa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä
kivaa
• Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla
sekä toimimaan reilun pelin hengessä
• Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen
• Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja
kehumalla hyvistä suorituksista
• En nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, kun hän tekee virheitä tai pelaa
huonosti
• Annan tunnustusta otteluissa ja harjoituksissa tehdyille hyville suorituksille
• En arvostele tuomareita
• Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasteni
vuoksi
• Sitoudun seuran toimintalinjoihin ja toimin niiden kehittämiseksi
rakentavassa hengessä
37
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Joukkueen toimihenkilöt:
• Pyrin aina omilla toimillani ylläpitämään ja edesauttamaan pelaajien
turvallisuutta
• Pyrin toimissani siihen, että kaikki harjoitus- ja ottelutapahtumiin osallistujat
toimivat toisiaan kunnioittaen
• Pyrin omassa toimessani olemaan esimerkkinä muille
• Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia
• Sitoudun seuran toimintalinjoihin ja sääntöihin ja toimin niiden kehittämiseksi
rakentavassa hengessä
Seuran johtokunnan jäsenet:
• Pyrin aina toimimaan FC Jazzin kokonaisedun huomioiden
• Sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä ja toimin niiden hengen mukaisesti
• FC Jazzin arvot ohjaavat toimintaani ja päätöksentekoani
• Kunnioitan seuratoiminnassa mukanaolevia ja heidän mielipiteitään
• Pyrin omassa toiminnassani käyttäytymään esimerkillisesti
22. Ongelmatilanteet
FC Jazz on iso seura, jonka toiminnassa on mukana erilaisia toimijoita. Näin
suuressa joukossa tulee aika ajoin eteen ristiriitatilanteita ja näkemyseroja.
Ongelmat ratkaistaan seuran toiminnanjohtajan johdolla silloin, jos osapuolet
eivät saa itse aikaiseksi kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Seuran
hallitukseen asian tuo seuran toiminnanjohtaja, jos asia nähdään koko seuran
toimintaan vaikuttavana asiana.
Tehdyt ratkaisut pohjautuvat aina seuran sääntöihin ja seuran pelisääntöihin.
38
SEURAKÄSIKIRJA 2014
23. Koulutustoiminta
FC Jazz järjestää koulutusta valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille sekä
rahastonhoitajille. Tilaisuuksista informoidaan seuran internetsivuilla tai
toimiston
välityksellä.
Koulutustoiminta
perustuu
seuran
koulutussuunnitelmaan.
FC Jazziin järjestämien koulutustilaisuuksien lisäksi on aktiivisesti toimintaan
osallistuvilla henkilöillä mahdollisuus päästä seuran kustannuksella erikseen
sovitusti Suomen Palloliiton valmentajakursseille ja valmentajakoulutuksiin –
tai muihin koulutuksiin.
Jokaisesta koulutukseen osallistumisesta päätetään seurassa tapauskohtaisesti, ja
osallistuminen edellyttää koulutettavalta mm. sitoutumista seuran toimintaan,
koska
koulutus
aiheuttaa
luonnollisesti
kustannuksia.
24. Valmentaja- ja Jojokerhot
Valmentajakerhot
on
tarkoitettu
ensisijaisesti
A19–G9-ikäluokkien
valmentajille. Valmentajakerhojen kokoontumisista informoi valmennuspäällikkö. Valmentajakerhotilaisuuksia järjestetään 8-12 kertaa vuodessa.
JoJokerhot on tarkoitettu ensisijaisesti A19-G9-ikäluokkien joukkueenjohtajille.
Jojokerhojen kokoontumisista informoi seuran toiminnanjohtaja. Jojokerhoja
järjestetään 8-12 kertaa vuodessa.
25. Palkitseminen
Seuran johtokunta päättää vuosittain palkkioista ja muista eduista. Pääarvona
määrittämisessä on tasavertaisuus ja avoimuus. Tämän lisäksi seuralla on
vakiintuneet tavat palkita seuratyössä ansioituneita tai merkkivuosia täyttäviä
henkilöitä.
Kunniajäseniksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön,
joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on
elinikäinen eikä kunniajäseneltä peritä jäsenmaksuja.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen
eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksuja.
Seuran ansiomerkkejä jaetaan seuraavin perustein:
• Seuran kunniaviiri erittäin ansioitunut seuran jäsen, johtokunnan
erikoisharkinnan mukaan
• Kultainen mitali: Erittäin ansioitunut seuran jäsen, 75-80 –vuotispäivänä
39
SEURAKÄSIKIRJA 2014
• Hopeinen mitali: Erittäin ansioitunut seuran jäsen, 70-vuotispäivänä, seurat 60vuotispäivänä
• Pronssinen mitali: ansioitunut seuran jäsen, 60-vuotispäivänä, seurat 30vuotispäivänä
• Seuran pienoislippu: ansioitunut seuran jäsen, 50-vuotispäivänä, seurat 50vuotispäivänä, ensimmäinen maaottelu
• Seuran kultainen ansiomerkki: erittäin ansioitunut seuran jäsen, johtokunnan
erikoisharkinnan mukaan, 20 toimintavuotta
• Seuran hopeinen ansiomerkki: ansioitunut seuran jäsen, johtokunnan
päätöksen mukaan, 10 toimintavuotta
Seuran pienoislippu voidaan luovuttaa myös seuran kanssa yhteistyössä oleville
yhteisöille ja seuroille. Seura muistaa myös joukostamme poistuneita
ansiokkaita jäseniään adressilla tai kukkasin.
26. Kauden päättäjäiset
Marraskuussa järjestettävässä kauden päättäjäistilaisuudessa jaetaan seuran
kaikkien joukkueiden (sekä juniorit että aikuisjoukkueet) palkinnot. Samassa
tilaisuudessa palkitaan seuratyössä ansioituneet henkilöt. FC Jazz muistaa ja
arvostaa seuratyössä mukana olleita henkilöitä erilaisin tunnustuksin mm.
Palloliiton, Piirin ja Seuran tunnustukset.
27. Varustehankinnat
Varusteiden hankinnassa on noudatettava FC Jazzin kulloinkin voimassaolevia
sopimuksia (merkki, ostospaikka). On tarkoituksenmukaista, että seura tekee
kaikkia joukkueita koskevat varustesopimukset keskitetysti. Tämä mahdollistaa
varusteiden yhdenmukaisuuden ja antaa hankinnoille taloudellista etua.
Varusteiden hankintasopimukset tehdään niin ikään keskitetysti, ja tämä
sopimus sitoo kaikkia toiminnassa mukana olevia joukkueita. Jos seuran tekemä
sopimus velvoittaa sen jäsenet/joukkueet hankkimaan kaikki varusteensa
sopimuskumppanin osoittamasta paikasta, ei siitä ole mahdollisuutta poiketa.
Jos jotakin varustetta ei saa yhteistyökumppanin osoittamasta paikasta, on ennen
korvaavan hankintapaikan etsimistä neuvoteltava seuran toiminnanjohtajan
kanssa mahdollisesta muusta hankintapaikasta.
40
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Pelaajakohtaiset varusteet:
FC Jazzin ikäkausijoukkueiden peliasuihin ja varusteisiin liittyvä käytäntö on
seuraavaa
• FC Jazz määrittää seuran joukkueiden harjoitus- ja peliasut.
Peliasu käsittää pelihousut, -paidan ja -sukat, harjoitusasu
puolestaan collegen, tuulipuvun tai verryttelyasun
• Ikäkausijoukkueen pelaajat maksavat itse seuran peliasut,
verryttely- ja tuulipuvut, colleget sekä muut varusteet. Asut
hankitaan keskitetyillä tilauksilla joukkueenjohtajan ohjeistuksen
mukaan. Joukkueiden tulee käyttää seuran määrittämiä peli- ja
harjoitusasuja ja niissä käytettäviä värejä. Muiden vaihtoehtojen
hankkiminen ei ole sallittua.
Joukkueilla on oikeus mainosten myyntiin peliasuihin
Seuran yhteystyötaho on urheiluliike Intersport, mistä on saatavissa seuraasusteiden lisäksi myös muita jalkapallotarvikkeita. Seuran varustemerkki on
Adidas.
28. Tiedottaminen ja uutisointi
FC Jazz tiedottaa ajankohtaisista asioista joukkueiden vastuuhenkilöille
ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. Tämän johdosta on välttämätöntä, että
toimistolla on ko. yhteyshenkilöiden ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteet,
samoin heidän puhelin- ja postiosoitetietonsa.
Sähköpostin lisäksi joukkueille jaetaan tietoa myös FC Jazzin Internetsivujen
www.fcjazz.com välityksellä ja sosiaalisessa mediassa mm. Facebook ja Twitter.
Suomen Palloliiton Satakunnan piirin Internet-sivuillaan
www.palloliitto.fi/satakunta välittämää informaatiota on myös suositeltavaa
seurata. Piirin sivuilla on kaikki piirin toimintaan liittyvä tieto ja ohjeet.
Satakunnan piirin isännöimien sarjojen otteluohjelmat, tulospalvelu ja
sarjataulukot ja joukkueiden yhteystiedot löytyvät
www.palloliitto.fi/satakunta/pelitoiminta/piiri-ja-aluesarjat
Suomen Palloliiton Internet-sivuilla www.palloliitto.fi on valtakunnallista
jalkapallotietoa kuten maaottelu- ja sarjatoiminta, pelipassiasiat,
junioriturnausten kalenteri ym. asiat.
41
SEURAKÄSIKIRJA 2014
28.1 Joukkueen sisäinen tiedonvälitys
Joukkueet voivat hyödyntää sisäisessä tiedottamisessaan seuran Internet-sivuilta
käyttöönsä saamaa joukkuesivua. Sähköposti on luonnollisesti hyvä tapa välittää
tietoa suoraan pelaajille ja heidän vanhemmilleen.
Myös nimenhuuto sivustoa voi hyödyntää. www.nimenhuuto.com
perustamalla joukkueelle ilmoittautumissivuston.
42
Peleistä ja harjoituksista tiedotettaessa on hyvä ilmoittaa tapahtuman
alkamisaika, kokoontumisaika ja tarvittava varustus. Peli- ja turnausmatkoista
kuuluu aina ilmoittaa lähtöaika ja -paikka, tarvittava varustus, mahdolliset
ruokailu- ja majoitusjärjestelyt, kustannukset ja mukaan tarvittava rahamäärä,
matkaohjelma ja tietysti kuka aikuinen on ”matkanjohtaja” ja tämän
puhelinnumero.
Vanhempien kanssa on kuitenkin syytä sopia ikäluokan sisäisestä tiedottamiskäytännöstä.
28.2 Kirjoittaminen paikallislehteen ja seuran Internet-sivuille
Seuran kannalta on tärkeää, että sen toiminta näkyy paikallislehtien sivuilla
junioriottelut mukaan lukien. Joukkueiden on kuitenkin huolehdittava itse siitä,
että lehdessä kerrotaan niiden sarjaotteluista ja turnausmenestyksestä.
Seuran toimesta lehdistölle tehdään sarjakauden aikana viikoittain yhteenveto
juniorijoukkueiden sarjaotteluista. Näissä viikkoraporteissa päivitetään myös
kunkin joukkueen sarjatilanne.
Seuran tiedottamista hoitaa kehityspäällikkö, jonka kautta on hyvä oikoluettaa
laadittu uutinen ulkoiseen mediaan. FC Jazzin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa
viimekädessä seuran toiminnanjohtaja. Seuran toiminnasta voi antaa
julkisuuteen kommentteja myös hallituksen puheenjohtaja.
Joukkueen omat ottelu- ja turnausraportit kannattaa myös päivittää seuran
sivuille joukkueen omille välilehdille.
28.3 Kriisiviestintä
Toimimme seurana siten, että tarvetta kriisiviestinnälle ei synny. Kriisiviestintä
liittyy kuitenkin seuratoiminnan turvallisuuteen ja FC Jazzissa kriisitilanteessa
toimitaan seuraavasti
• Seuran toiminnanjohtaja yhdessä mahdollisen kriisitilanteen
havainneen henkilön kanssa arvioi kriisin laadun sekä
SEURAKÄSIKIRJA 2014
tarvittavien toimenpiteiden laajuuden
• Kriisitilanteen aktualisoiduttua toiminnanjohtaja yhdessä seuran
puheenjohtajan ja tai viestintävaliokunnan puheenjohtajan
kanssa laatii toimintasuunnitelman siitä, kenelle kriisistä
tiedotetaan ja miten
• Kriisitilanteessa ehdoton sääntö on, että puhutaan totta ja
kerrotaan mitä tiedetään edellisessä kohdassa todetun
suunnitelman mukaisesti
Mahdollisia kriisitilanteita, joista tiedon saatuaan tulee olla yhteydessä
toiminnan-johtajaan, ovat seuraavanlaisia:
• Sisäiset taloudelliset tai muut ongelmat kuten väärinkäytökset
• Ulkoiset taloudelliset ongelmat, kuten yhteistyökumppanin
konkurssi
• Ulkoiset informaatiohyökkäykset, kuten mustamaalaus tai
pelottelu
• Toiminnan häiriöt, esim. jatkuva huono menestys, dopingtapaus
• Loukkaantumiset, onnettomuudet tms.
29. Harjoituspaikat
Kesäkaudella, joka alkaa 15.5 FC Jazzin juniorijoukkueet harjoittelevat Porin
nurmipintaisilla jalkapallokentillä sekä Urheilukeskuksen tekonurmella.
Porin kaupungin ylläpitämät nurmikentät ovat auki 15.5.-30.9.
FC Jazzin käyttämiä nurmipintaisia harjoituskenttiä ovat:
- Porin stadion (edustus)
- Herralahden kenttä (A, B ja C-nuoret)
- Urheilukeskus 1 eli UK 1, (edustus, A, B ja C-nuoret)
- Ruosniemen kenttä (D – ja E-juniorit)
- Isojoenrannan kenttä (D- ja E-juniorit)
- Kartanon kenttä (F ja nuoremmat)
- Urheilukeskus 5 eli UK5, (F ja nuoremmat)
- Askokylän kenttä (F ja nuoremmat)
- UK Tekonurmi (kaikki ikäluokat)
Suluissa on kentän pääasiallinen käyttäjä, poikkeukset viikoittaisia.
Talvikaudella (1.10-15.5.) FC Jazzin joukkueet harjoittelevat Karhuhallissa, UK
43
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Tekonurmella, Porin urheilutalolla ja koulujen saleissa.
Karhuhallissa tulee kaikkien (pelaajat, toimihenkilöt, vanhemmat) noudattaa
Karhuhallin järjestyssääntöjä. On joukkueenjohtajan vastuulla saattaa säännöt
edellä mainittujen tietoon.
Karhuhallissa
on
rajallinen
määrä
vuoroja.
Ne
jaetaan
seuraavasti:
- Aamut (08.00-09.15) Satakunta Sport Academy ja yläkoulun valmennusluokka
- Iltapäivät (14.30-16.30) alakouluikäisten iltapäiväharjoitukset eli ns.
talenttitreenit (D13 ja nuoremmat)
- Prime-time (16.30-20.00) kaikki juniorijoukkueet Miniliigasta C-nuoriin.
Kentällä useita joukkueita yhtä aikaa.
- Myöhäisilta (20.00-22.00) A ja B-nuoret, miesten ja naisten harrasteryhmät
UK Tekonurmella harjoittelee kaikki ikäluokat, mutta edustusjoukkue on
etusijalla. Sille jaetaan ns. prime-time –vuorot.
Porin urheilutalosta joukkueet käyttävät palloilusalia, judo- ja painitilaa,
telinevoimistelutilaa ja voimailusaleja.
Porin kouluista käytetään liikuntasaleja.
29.1 Harjoitusvuorot
Harjoitusvuorot jaetaan joukkueittain kolme kertaa vuodessa. Kevätkauden
kenttävuorot (1.5.–31.7.) jaetaan huhtikuussa sarjaohjelmien valmistuttua.
Syyskauden kenttävuorot (1.8.–31.10.) jaetaan heinäkuussa sarjaohjelmien
valmistuttua. Talvikauden kenttävuorot (1.11.–30.4.) salivuorot, karhuhalli ja
tekonurmi jaetaan lokakuussa.
Joukkueiden tulee viestiä valmennuspäällikölle riittävän ajoissa kirjallisesti
esimerkiksi harjoitussuunnitelman ohessa harjoitusvuorotarpeista. Toivomukset
pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan, mutta suuresta joukkuemäärästä
johtuen joudutaan harjoitusvuoroja varsin usein sovittelemaan.
.
29.2 Tapahtumakirjaukset
Porin kaupunki jakaa vuosittain urheiluseuroille seurojen jäsenten
osallistumisaktiivisuuteen perustuvaa toiminta-avustusta. Kaupungin toimintaavustuksen saamiseksi on seurojen toimitettava sovitusti alle 18-vuotiaiden
(toimintavuonna 18 vuotta täyttävät mukana) osallistumiset seuran tilaisuuksiin
kalenterivuoden aikana.
44
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Joukkueenjohtajat toimittavat ikäluokan edellisen vuoden toimintakertomuksen
seuran valmennuspäällikölle, jossa on mukana excel-muodossa joukkueen
kaikki
harjoitukset
ja
pelit
kirjattuna
osallistujamäärineen.
Toimintakertomusmalli on saatavissa seuran valmennuspäälliköltä.
Koulujen salivuorojen ja Karhuhallin käyttö on myös merkittävä ko. salissa
olevaan vihkoon. Nämä merkinnät toimivat käyttöpäiväkirjana kaupungin
suunnitellessa seuraavan vuoden salivuorojen määriä seuroille ja muille
yhdistyksille.
30. Osallistuminen kilpailutoimintaan
Valtakunnallinen kilpailutoiminta
FC Jazzin tavoitteena on pelata jokaisessa ikäluokassa (A19-D12) Suomen
korkeimmalla sarjatasolla. Sarjatasot ovat seuraavat:
A-nuoret
SM-karsintasarja -> SM-sarja
Ykkönen
Kakkonen
B-nuoret
SM-karsintasarja -> SM-sarja
Ykkönen
Kakkonen
C15
Etelä-Länsi –liiga
Alueliiga
C14
Etelä-Länsi –liiga
Alueliiga
D13
Etelä-Länsi –liiga (11 v 11)
Alueliiga ( 9 v 9)
D12
Etelä-Länsi –liiga (9 v 9)
Alueliiga (9 v 9)
Jokaisen joukkueen kausisuunnittelussa on otettava huomioon kilpailun
järjestämisen aikataulut (ilmoittautumiset, karsinnat, jatko-ottelut jne) ja
suunnitella harjoittelu ja peliohjelma pääkilpailun vaatimusten mukaan.
45
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Mikäli mahdollista, on erittäin suositeltavaa, että ikäluokalla on ns.
kakkosjoukkue toiseksi (esim. Alueliiga) tai kolmanneksi (esim. B Kakkonen)
korkeimmalla sarjatasolla.
Jokaisen ikäluokan tulee tavoitella omassa toiminnassaan mahdollisuutta toisen
peliryhmän muodostamiseen.
Paikallistason kilpailutoiminta
Piirisarjat, Leikkimaailmat ja Futsal-sarjat
FC Jazzin joukkueiden tulee osallistua jokaisessa ikäluokassa Satakunnan piirin
järjestämiin piirisarjoihin, futsal-sarjoihin ja Leikkimaailmoihin – UTD ja REDjoukkueet osallistuvat piirisarjoihin omina joukkueinaan, oman ikäisten
Leikkimaailmoihin suositellaan tasavahvoja joukkueita, UTD-joukkueet
vanhempaan ikäluokkaan.
Mikäli ikäluokka haluaa ilmoittautua vanhemman ikäluokan piirisarjaan (tai
Leikkimaailmaan), tulee asiasta keskustella valmennuspäällikön kanssa ja
huomioida erityisesti se, miten piirisarja vaikuttaa joukkueen valtakunnalliseen
kilpailuun (mahdolliset piirikohtaiset karsinnat jne.).
Satakunnan piirin piirisarjat ja futsal-sarjat ovat FC Jazzin joukkueille ns.
”Kaikki pelaa” –sarjoja, joissa taataan peliaikaa kaikille. Osallistuminen
sarjoihin on tärkeämpää kuin sarjojen voittaminen (paitsi jos piiri-/futsalsarjassa karsitaan valtakunnalliseen kilpailuun).
Piirisarjoissa, Futsal-sarjoissa ja Leikkimaailmoissa pyritään tilanteeseen, jossa
joukkueille ei ole juuri vaihtopelaajia. Näin mahdollisimman monelle pelaajalle
tulee taata kokemuksia kokonaisten pelien pelaamisesta. Tämä tulee huomioida,
kun pohditaan sarjoihin ilmoitettavien joukkueiden määrää.
Sarjoihin ilmoittautumisesta vastaa kootusti seuran valmennuspäällikkö, johon
ikäluokkien joukkueenjohtajien tulee olla yhteydessä ennen sarjoihin
ilmoittautumisen päättymistä. Valtakunnallisiin sarjoihin ilmoittaudutaan
edellisenä syksynä (loka/marraskuu), paikallisiin sarjoihin tammi-, helmi- tai
huhtikuussa. Futsal-sarjoihin lokakuussa.
Seuratkaa omien ikäluokkienne kilpailukalenteria ja päivämääriä Satakunnan
piirin sivuilta, www.palloliitto.fi/satakunta. Samassa osoitteessa on myös pelien
järjestämiseen liittyvät välttämättömät toimintaohjeet.
46
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Kotiotteluiden järjestäminen
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen (A19-D12) kotiotteluissa pitää huomioida
seuraavat asiat:

sähköinen ottelukutsu vastustajan joukkueenjohtajalle ja
erotuomaristolle vähintään kolme vuorokautta ennen ottelua. Kutsussa
pitää olla aika, paikka, ajo-ohjeet, peliasun värit (paita, shortsi, sukka,
mv) sekä mahdolliset poikkeukselliset (pukuhuone, lämmittely jne.) tai
muut huomioitavat asiat.

virallinen ottelupöytäkirja käytössä ja täytettynä. Mikäli pöytäkirjoja ei
ole niitä voi noutaa Satakunnan piirin toimistolta (linja-autoasema).

vähintään kolme hyväkuntoista pelipalloa

huolehtia, että vierasjoukkueen pukuhuone on vastustajan käytössä ja
erotuomareiden pukuhuone erotuomareiden käytössä sovittuun aikaan
(avain, siisteys jne)

huolehtia, että kenttä on pelikunnossa (kulmaliput, maalit jne.)

vastata sarjan määräysten mukaisesta tulospalvelusta (Palloliitto, piiri,
teksti-tv jne.)

informoida mahdollisista muutoksista (peliaika. pelipaikka)
välittömästi vastustajaa, erotuomareita ja kilpailunjärjestäjää.
Lisäksi valtakunnallisten sarjojen otteluissa on suotavaa olla seuraavat palvelut::



kioski
käsiohjelma (vähintään kotijoukkueen ja vierasjoukkueen nimet ja
numerot)
kuulutus ja musiikki
Joukkueiden on sallittua pyytää katsojilta vapaaehtoista pääsymaksua, esimerkiksi
käsiohjelmaa vastaan.
Piirisarjoissa ja leikkimaailmoissa järjestämisohjeet ovat saman suuntaiset
Satakunnan piirin vaatimukset huomioiden (ei ottelukutsua, muut täsmäävät).
Erotuomarit
Valtakunnallisiin ja piirin sarjoihin erotuomarit asetellaan Palloliiton puolesta.
Asettelu ja erotuomareiden yhteistiedot ovat nähtävillä Satakunnan piirin sivuilla.
47
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Leikkimaailman peleihin pelinohjaajat järjestää kotijoukkue. Pelinohjaajina
voidaan käyttää esim. seuran omia vanhempia junioreita. Seuran toimisto pitää
seuran omista pelinohjaajista luetteloa, jota voi kysyä suoraan toimistosta.
Mikäli erotuomari ei jostakin syystä tule paikalle, on ottelu piirin ohjeen mukaan
pelattava.
Ääritapauksessa on vastustajan kanssa sopien pyrittävä löytämään
jommastakummasta joukkueesta sopiva henkilö tuomitsemaan peli. Jos erotuomari
jää saapumatta otteluun, on siitä aina ilmoitettava Satakunnan piiriin.
Piirin kilpailutoiminnan ohjeistus:
Satakunnan piirin kilpailutoiminnan ohjeistus on piirin sivulla osoitteessa
www.satakunta.palloliitto.fi
Pelimuodot eri ikäluokilla
F6 ja nuoremmat tytöt ja pojat
Pelimuoto
Peluuttaminen
Pallo
Kenttä pxl
4v4
PPT/OP
3
30mx20m
F8-F7 tytöt ja pojat
Pelimuoto Peluuttaminen
Pallo
Kenttä pxl
F9 -ikäiset tytöt ja pojat
Pelimuoto Peluuttaminen
Pallo
Kenttä pxl
E10-E11 -ikäiset tytöt ja pojat
Pelimuoto Peluuttaminen Pallo
Kenttä pxl
Kenttä pxl
(minimi)
30mx20m
Peliaika
2x20min
Maalin
Koko
1x3/2x3
Pelaajia/Ottelu
(maximi)
4-7 (8)
Kenttä pxl Peliaika
Maalin
Pelaajia/Ottelu
(minimi)
Koko
(suositus)
5v5
PPT/OP
3
40mx30m
30mx20m 2x25min
2x3/2x5 5-8 (10)
Futsal
PPT/OP
FP
40mx20m
25mx15m 2x20min
2x3
5-8 (10)
F8 ja nuorempien peleissä voidaan käyttää maalipotku tai -heittotilanteissa vetäytymiskäytäntöä,
jolloin vastustajajoukkue vetäytyy puolen kentän tasolle ja voi aloittaa puolustamisen, kun hyökkäävä
joukkue on avannut pelin.
Kenttä pxl Peliaika
(minimi)
5v5
PPT/OP
3
40mx30m
35mx25m 2x25min
Futsal
PPT/OP
FP
40mx20m
25mx15m 2x20min
9-vuotiaat (taso 1) voivat piirin poikkeusluvalla pelata jo 7v7 pelin turnauksia.
Maalin
Koko
2x3/2x5
2x3
Pelaajia/Ottelu
(maksimi)
5-8 (10)
5-8 (10)
Kenttä pxl Peliaika
Maalin
Pelaajia/Ottelu
(minimi)
Koko
(maksimi)
7v7
PPT/OP
4
60mx40m
55mx45m 2x30min
2x5
7-11 (14)
Futsal
PPT/OP
FP
40mx20m
25mx15m 2x20min
2x3
5-8 (10)
E10-E11 -vuotiaiden peleissä on käytössä paitsioalue. Rangaistusalueen tasalta alkavan ja päätyrajan
välinen alue on paitsioaluetta, jossa paitsiosääntö on voimassa. Paitsioalue on käytössä vain 7v7
pelimuodossa.
48
SEURAKÄSIKIRJA 2014
D12-D13 - ikäiset tytöt ja pojat
Pelimuoto Peluuttaminen Pallo
Kenttä pxl
Kenttä pxl
(minimi)
Peliaika
Maalin
koko
2x5
2x3
Pelaajia/Ottelu
(maksimi)
9-13 (18)
5-8 (10)
9v9
OP
4
70mx50m
2x35min
Futsal
OP
Fu
40mx20m
25mx15m
2x20min
9v9 pelimuodossa oikea kenttäkoko on erityisen tärkeä.
Muita ohjeita: Maalipotku potkaistaan maalialueelta. Vastustajien on oltava aloitus-, vapaa-, kulma- ja
rangaistuspotkuissa vähintään 5,5 metrin päässä pallosta.
13-vuotiaat (taso 1) pelaavat Etelä-Länsiliigasarjan 11v11 joukkuein.
C14 ja C15 - ikäiset tytöt ja pojat
Pelimuoto Peluuttaminen Pallo
Kenttä pxl
11v11
Futsal
100mx60m
40mx20m
OP
OP
5
Fu
Kenttä pxl
(minimi)
90mx45m
25mx15m
B16 ja B17 - ikäiset tytöt ja pojat (tytöillä myös B18)
Pelimuoto Peluuttaminen Pallo Kenttä pxl
Kenttä pxl
(suositus)
(minimi)
11v11
OP
5
100mx60m 90mx60m
Futsal
OP
Fu
42mx25m
30mx20m
A18 – A19 -ikäiset pojat
Pelimuoto Peluuttaminen
Pallo
11v11
Futsal
5
Fu
OP
OP
Kenttä p x l
(suositus)
100mx65m
42mx25m
Kenttä pxl
(minimi)
100mx60m
30mx20m
Peliaika
2x40min
2x20min
Peliaika
2x40min
2x20min
Peliaika
2x45min
2x20min
Maalin
koko
normaali
2x3
Pelaajia/Ottelu
(maksimi)
11-16 (18)
5-8 (10)
Maalin
Koko
normaali
2x3/2x5
Pelaajia/Ottelu
(maksimi)
11-18
5-8 (10)
Maalin
Koko
normaali
2x3/2x5
Pelaajamäärä/
Ottelu
11-18
5-8 (10)
PS. Kilpailun järjestäjä voi soveltaa esim. peliaikoja kun sarjoja pelataan turnausmuotoisina
eli useampia otteluita samana päivänä.
PPT=Puolen Pelin Takuu
OP= Operaatio Pelisäännöt.
Harjoituspelien järjestäminen
Kätevintä on järjestää harjoituspelejä joukkueen omilla harjoitusvuoroilla. Jos
tarvitaan ylimääräisiä kenttävarauksia, ota yhteys seuran valmennuspäällikköön.
Harjoitusvastustajia voi saada kyselemällä muiden joukkueiden valmentajilta ja
joukkueenjohtajilta. Yhteystietoja löytyy eri seurojen nettisivuilta.
49
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Turnauksiin osallistuminen
Mikäli joukkue osallistuu johonkin turnaukseen,
ilmoittautumisesta, osanottomaksun maksamisesta,
turnaukseen liittyvistä asioista.
huolehtii se
kuljetuksista
itse
ym.
Jazzin omiin turnauksiin osallistuvien Jazz-joukkueiden ei tarvitse maksaa
osallistumismaksua. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että turnauksessa mukana
olevatjoukkueet osallistuvat kioski-, kisatoimisto-, ensiapu- ym. tarvittaviin
tehtäviin.
Turnauksiin osallistuminen suunnitellaan kausisuunnittelun yhteydessä.
Pääsääntönä on, että UTD-joukkueet osallistuvat kotimaisiin ja kansainvälisiin
kutsuturnauksiin, RED-joukkueet isoihin valtakunnallisiin massaturnauksiin.
Turnauksiin osallistumista tulee suunnitella yhdessä seuran valmennuspäällikön
kanssa.
Turnausten järjestäminen
FC Jazz järjestää vuosittain Pori Cup turnauksen. Eri ikäluokat voivat järjestää
omia turnauksiaan, kunhan ne hyväksytetään toiminnanjohtajalla ja niistä
ilmoitetaan seuran toimistolle riittävän ajoissa.
Kentän tai hallin varaaminen
Kenttä ym. varaukset tehdään keskistetysti seuran toimiston kautta.
Valmennuspäällikkö auttaa kenttävarausasioissa. Samassa yhteydessä varataan
pukuhuoneet, kuulutuslaitteet ja mahdollisesti tarvittavat muut tilat esim.
majoitusta varten. Ennen kirjallista tilavarausta on syytä tarkistaa esimerkiksi
puhelimitse, onko varattava kenttä tai muu tila vapaana suunniteltuna
turnauksen toteutusajankohtana.
Turnausluvan anominen ja valtakunnalliseen turnauskalenteriin
ilmoittaminen
Jos turnaukseen osallistuu vähintään neljä eri seuroista olevaa joukkuetta, on
turnauksen järjestämiseen anottavan lupa Satakunnan piiriltä viimeistään neljä
viikkoa ennen turnausta. Anomuksen tekee seuran turnausvastaava, joka lähettää
sen Satakunnan piiriin syöttäen samalla turnauksen Suomen Palloliiton Internetsivuille valtakunnalliseen turnauskalenteriin.
50
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Turnausanomuksen yhteyteen liitetään turnaussäännöt. Turnaus näkyy
kalenterissa sen jälkeen, kun Satakunnan piiri on sen hyväksynyt. Turnaukset
näkyvät myös FC Jazzin Internet-sivulla.
Turnauskutsut
Lähetetään eri seuroihin. On päätettävä turnauksen ”taso” ja lähetettävä kutsuja
sen mukaan. Kutsujen perään kannattaa aina soittaa ja tehdä ”myyntityötä”.
Yhteystietoja löytyy eri seurojen nettisivuilta.
Ilmoittautumisten vastaanotto
Turnaukseen osallistuvien joukkueiden ilmoittautumiset ohjataan
turnausilmoituksessa seuran toimistoon, ellei erikseen toisin sovita. Toimisto
huolehtii turnaukseen liittyvän postin lähettämisestä joukkueille, ellei erikseen
toisin sovita. Turnaukseen liittyvä tieto – mm. sen hetkinen osallistujatilanne,
turnaussäännöt, otteluohjelmat, tulokset, turnausraportit jne. – julkaistaan seuran
Internet-sivuilla.
Osanottajajoukkueille lähetettävä posti
Osanottajajoukkueille lähetetään ensimmäinen posti muutaman päivän sisällä
ilmoittautumisajan päättymisestä. Sen pääsisältönä on informaatio turnaukseen
osallistuvista joukkueista, pyyntö pelaajaluettelon lähettämisestä diplomien
(E11–F7-juniorit) kirjoittamista varten, pankkitili- ja viitenumerot
osanottomaksun maksamista varten sekä informaatio otteluohjelman
lähettämisestä.
Viimeistään kaksi viikkoa ennen turnausta lähetetään osanottajille sähköpostilla
otteluohjelma ja säännöt, jonka perillemenosta on syytä pyytää kuittaus. Jos
turnaukseen on tehty ohjelmalehtinen, lähetetään se postitse osanottajille.
Turnauksen jälkeen osanottajille lähetetään tulokset osallistumisesta kiittävän
saatekirjeen mukana. Turnauksen tulokset ja turnausraportti julkaistaan seuran
Internet-sivuilla.
Turnauksen ohjelmalehtinen
Useamman ikäluokan turnauksissa tehdään ohjelmalehtinen, jonka sisältö on
pääsääntöisesti seuraava:
 järjestävän seuran tervetulotoivotus,
 turnauksen säännöt,
 otteluohjelmat
 kentän sijainnin osoittava kartta
 muu turnausinformaatio
51
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Palkintojen ja diplomien hankkiminen
Toimisto hoitaa turnausdiplomien ja palkintojen tilaamisen keskitetysti.
Turnauksen erotuomarit
Erotuomarit turnaukseen hankkii turnausvastaava tai muu sovittu henkilö.
Turnauksen toteutus
Useamman ikäluokan turnauksessa toteutukseen osallistuvat ko. ikäluokat.
Niiden kesken jaetaan tapahtumaan liittyvät tehtävät: kioskimyynti,
kisatoimisto, tulospalvelu, ensiapu, kuulutus, alueen siisteydestä huolehtiminen
sekä kioskipisteiden ja kisatoimiston toimintakuntoon laittaminen jne.
Turnauksen jälkeen puretaan toimintapisteet kenttäalueen ja tilojen
palauttamiseksi normaalikuntoon.
Yhden ikäluokan turnauksen toteutukseen osallistuu ko. ikäluokka.
Turnauksen taloudellinen toteutuminen
Turnaukselle asetetaan hyvän urheilullisen toteutuksen lisäksi myös
taloudellinen tavoite, joka on plusmerkkinen tulos. Joukkue vastaa turnauksen
kuluista, jolloin se maksaa mm. kenttä- tai salivuokrat, erotuomaripalkkiot,
palkinnot, turnausluvan ym. turnaukseen liittyvät menoerät. Turnauksen
osanottomaksut osoitetaan turnauksen järjestävän ikäluokan tai seuran tilille.
Joukkueilla on turnauksen yhteydessä mahdollisuus tapahtumakohtaisesti
erikseen sopimalla tehdä omaa varainhankintaa mm. järjestämällä arpajaiset,
kioskin ja makkaranmyyntiä. Kun joukkue hoitaa turnauksen kioskimyynnin
kokonaan, niin se vastaa myös myytävän tavaran hankinnasta.
Joukkue tekee turnauksen kioskimyynnin toteutumisesta (kulut, tuotot ja tulos)
yhteenvedon toiminnanjohtajalle.
Täsmennykset kentistä kaupungille
Viimeistään kaksi viikkoa ennen turnausta lähetetään kaupungin
kenttävastaavalle ja turnauskenttien vahtimestarille täsmennetty tieto kenttien
määrästä ja koosta, pukuhuoneiden käytöstä sekä sähkönsaantitarpeesta
kuulutusta, kilpailutoimistoa ja kioskia varten.
Lisäksi varataan mahdolliset ulkomaisten vieraiden edustaman maan ja Suomen
liput laitettavaksi turnauskentän salkoihin. Ennen turnausta on hyödyllistä
keskustella tapahtumasta myös kaupungin kenttävastaavan kanssa.
52
SEURAKÄSIKIRJA 2014
Turnauksesta tiedottaminen
Turnauksesta tehdään lehdistötiedotteet Satakunnan Kansalle ja paikallislehdille
sekä paikallisille radioasemille sekä Ylen aluetoimitukselle.
53
31. Akatemiatoiminta
31.1 Sami Hyypiä akatemia
FC Jazz on Sami Hyypiä Akatemian yhteistyöseura.
FC Jazzin jokaisen SHA-ikäluokan tulee osallistua sataprosenttisesti SHA:n
kehittymisen seurannan tapahtumiin, työryhmäkokouksiin (kehityspäällikkö),
täydennyskoulutuksiin (ikäluokan päävalmentaja) sekä seurakäynteihin
(päätoimiset + hallitus).
FC Jazzin jokaisen ikäluokan toiminta tulee olla SHA:n ohjeiden mukaista
(suunnittelu, toteutus, seuranta). Nämä asiat ovat tarkemmin kirjattu seuran
valmennuslinjaan.
Kesäkaudella FC Jazz järjestää kehityspäällikön johdolla kahdet SHA-kesätestit.
Ensimmäiset touko/kesäkuussa, toiset elo/syyskuussa.
Seuran SHA-yhteishenkilö on kehityspäällikkö. Jokaisen SHA-ikäluokan
joukkueenjohtaja vastaa oman joukkueensa tiedotuksesta ja dokumenteista, joita
SHA tarvitsee.
SHA:n kehittymisen seurannan tapahtumiin voidaan valita 18 pelaajaa (syksy
2013). Näistä paikoista on varattu 15 FC Jazzin pelaajille ja 0-3 Satakunnan
muiden seurojen pelaajille. FC Jazz vastaa satakuntalaisen huippupelaajan
polusta, ja seuran pitää tarjota mahdollisuus myös muiden seurojen
talenttipelaajille osallistua SHA-toimintaan.
SHA-pelaajat valitaan jokaiseen tapahtumaan erikseen, ja joukkue tulee julkistaa
vähintään viikkoa ennen tapahtuman alkua. Valintakriteerejä ovat:




pelaajan pelillinen taso verrattuna ikäluokan valtakunnan huippuihin
pelaajan innostus joukkue- ja omaehtoiseen harjoitteluun
pelaajan testitulokset ja niissä osoittama kehitys
pelaajan käytös joukkueen tapahtumissa
SEURAKÄSIKIRJA 2014
32. Yleishyödyllisiä linkkejä
Oheisten linkkien kautta saat lisätietoa aiheesta, joka sinua kiinnostaa ja josta et
löytänyt vastausta tästä seurakäsikirjasta.
-
Suomen Palloliitto
http://www.palloliitto.fi/
-
Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri
www.palloliitto.fi/satakunta
-
Seuran hyvä hallinto
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/seuran_hyva_hallinto_small.p
df
-
Suomen Palloliiton seuraohjelma
http://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto
-
Suomen Palloliiton strategia
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/spl_toimintastrategia_2013_2
016_web.pdf
-
Seura viestinnän opas
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/seuraviestinnanopas_2010.pdf
-
Seuratoimintaopas
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Seuratoiminto/seuratoimintao
pas.pdf
-
Joukkueenjohtajan opas
www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/joukkueenjohtajaopas.pdf
-
Vapaaehtoistoiminta
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/vapaaehtoistoimijamenu.pdf
-
Säännöt ja määräykset jalkapallossa sekä futsalissa
http://www.palloliitto.fi/palloliitto/saannot-ja-maaraykset
-
Kenttien merkinnät ja ohjeistuksia
http://www.palloliitto.fi/palloliitto/olosuhteet/kenttien-merkinnat-jaohjeistuksia
-
Kaikki pelaa nuorisotoiminta
http://www.palloliitto.fi/node/427/kaikki-pelaa-saannot-2012
54
SEURAKÄSIKIRJA 2014
-
Kaikki pelaa säännöt 2013
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/kaikki_pelaa_saannot_2013.p
df
-
Näin teet pelisäännöt
http://www.palloliitto.fi/node/719/kaikki-pelaa-ohjelma/urheilun-pelisaannot
-
Fortum Tutor
http://www.fortumtutor.fi/
-
Nuorisotoiminnan linjaukset
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/nuorisotoimintalinja.pdf
-
Vihreä kortti
http://www.palloliitto.fi/node/719/kaikki-pelaa-ohjelma/vihrea-kortti
-
Taitokilpailujn säännöt
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/PiiriUusimaa/Nuoriso/taitokilpailusaannot12.pdf
-
55