Tutkimusilmoitus

Tutkimusilmoitus
Tutkimuksen johtaja: Akatemiatutkija Kristian Kiili, TUT Game Lab, Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimuksen nimi: Matikkapelitutkimus
Kuvaus:
Lapsesi luokka on kutsuttu osallistumaan matematiikan oppimispeliin liittyvään tutkimukseen. Tutkimus liittyy
Suomen akatemian rahoittamaan kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on tutkia ja levittää digitaalisia
matematiikan oppimispelejä. Tutkimuksessa lapsellasi on mahdollisuus osallistua matikkapelikokeiluun, jonka
tavoitteena on kehittää lasten ymmärrystä murto- ja desimaaliluvuista. Tutkimuksen alussa lapsesi saa
pelitunnuksen, jolla hän voi kirjautua pelattavaan peliin. Pelitunnukset ovat anonyymejä eikä niihin liitetä mitään
henkilökohtaisia tietoja. Tutkimuksessa tallennetaan lapsesi pelisuoritukset (pisteet, pelikerrat, tarkkuus) ja lisäksi
häntä pyydetään täyttämään kyselylomake, jolla selvitetään kokemuksia matikkapelistä ja yleisiä matematiikkaan
liittyviä tunteita. Kaikki tieto tallennetaan anonyymisti. Tutkimuksessa saavutettuja tuloksia tullaan esittämään
tieteellisissä tapahtumissa ja julkaisemaan tieteellisissä julkaisuissa.
Video tutkimuksessa pelattavasta Semideus School -pelistä: https://youtu.be/dVatjMkk0_I
Hyödyt ja riskit:
Tutkimukseen osallistumiseen ei liity normaalia koulutoimintaa suurempia riskejä. Lapsesi osallistuminen
tutkimukseen ei vaikuta mitenkään hänen kouluarvosanoihinsa. Matikkapelin pelaaminen saattaa kehittää lapsesi
ymmärrystä murto- ja desimaaliluvuista, koska aiemmissa tutkimuksissa samankaltaisella pelillä oppilaiden
ymmärrys murto- jadesimaaliluvuista parani merkittävästi. Me emme voi kuitenkaan taata, että lapsesi hyötyy
tutkimukseen osallistumisesta.
Osallistumiseen kuluva aika:
Lapsesi opettaja määrittelee, kuinka paljon peliä koulussa pelataan. Kyselylomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa
noin 10 minuuttia.
Oikeudet:
Lapsesi osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja hän voi koska tahansa vetäytyä tutkimuksesta
ilman mitään seuraamuksia. Lapsesi henkilökohtaisia tietoja ei mainita missään tutkimuksesta syntyvässä
julkaisussa.
Lisätiedot ja yhteystiedot:
Jos sinulla on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voit kysyä niitä tutkimuksen johtajalta, Kristian Kiililtä,
[email protected]
Terveisin,
Kristian Kiili, Tampereen teknillinen yliopisto, [email protected]