VANTAAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO

VANTAAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Yleisjaosto
KAUPUNGINJOHTAJA
Elinkeinopalvelut
Sisäinen tarkastus
Henkilöstökeskus
Taloussuunnittelu
Kaupunginkanslia
Viestintä
KAUPUNGINJOHTAJAN
TOIMIALA
Apulaiskaupunginjohtaja
Konsernipalvelut
Apulaiskaupunginjohtaja
Talous- ja hallintopalvelut
Asukaspalvelut
Johtokunta
Rahoitus
Työllisyyspalvelut
Vantaan työterveys
liikelaitos
Talouspalvelukeskus
Kuntalaispalvelut
Johtokunta
Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos
Tietohallinto
Hankintakeskus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA
Jaosto
Apulaiskaupunginjohtaja
Talous- ja hallintopalvelut
Perhepalvelut
Johtokunta
Vanhus- ja vammaispalvelut
Terveyspalvelut
Vantaan
suun terveydenhuolto
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA
Hallitukset
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslupajaosto
Yksityistiejaosto
Ympäristölautakunta
Ruotsinkielinen jaosto
Kaupunkisuunnittelu
Tilakeskus
Ympäristökeskus
Kuntatekniikan keskus
Rakennusvalvonta
Talous- ja hallintopalvelut
Yksilöasioiden jaosto
Apulaiskaupunginjohtaja
Apulaiskaupunginjohtaja
Kiinteistöt ja asuminen
Vapaa-ajan lautakunta
Opetuslautakunta
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA
YMPÄRISTÖN TOIMIALA
Varhaiskasvatus
Nuoriso- ja aikuiskoulutus
Kulttuuripalvelut
Perusopetus
Kaupunginkirjasto
Liikuntapalvelut
Ruotsinkieliset palvelut
Talous- ja hallintopalvelut
Nuorisopalvelut
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA