Tutustu tästä. - HAE tauti eli hereditaarinen angioödeema

Matkustusohje
HAE-potilaalle
•
Koska HAE on harvinainen sairaus eikä matkakohteena olevan maan hoitotaso
ole välttämättä aina tiedossa, on suositeltavaa että potilaalla on matkustettaessa omaa lääkettä aina riittävästi mukana.
•
Reseptilääkettä saa jokainen potilas itse kantaa omaan tarpeensa mukaan
matkustusmaahan.
•
Resepti (tai reseptikopio) kannattaa ottaa mielellään mukaan. Myös omaisille
on hyvä jättää reseptistä kopio.
•
•
Lääke kannattaa säilyttää alkuperäispakkauksessa.
•
Monessa HAE-lääkepakkauksessa on mukana neuloja. Kirjallinen todistus
neulojen tarpeesta on hyvä olla silloin mukana
•
•
HAE-lääkitys ei tarvitse Schengen-todistusta
Suosituksena on että lääkäri kirjoittaa matkailijalle mukaan vapaamuotoisen
englanninkielisen listan henkilön sairauksista ja lääkkeistä. Listassa tulee olla
lääkärin allekirjoitus, leima ja päiväys.
Matkailijan terveysoppaaseen (www.thl.fi) kannattaa tutustua.
Lisätietoa: www.haetauti.fi