MUISTIO KOKOUSNUMERO 1/2017 Aika

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tietoturvaryhmä
TIETOTURVARYHMÄ (TTR)
MUISTIO KOKOUSNUMERO 1/2017
Aika:
6.2.2017 klo12.00–14.00
Paikka:
Kärki, rehtoraatti, Ba347
Läsnä:
Teijo Roine (puheenjohtaja)
Pasi Anttonen
Marko Hägglund
Markku Leskinen
Hannu Markkanen
Kirsi Murtosaari
Pasi Myllyperkiö
Timo Rantanen
Riitta Sokka
Miska Sulander
Tapani Tarvainen
Matti Levänen (sihteeri)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04.
2. Osanottajien tarkistaminen
Työryhmän jäsenet esittelivät itsensä.
Avoimella yliopistolla ei ole toistaiseksi edustajaa Elina Ratalahden vaihdettua tehtäviä.
3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
4. Tietoturvaryhmän tehtävä ja kokouskäytännöt
Teijo Roine esitteli asettamiskirjeeseen perustuvia työryhmän tehtäviä.
Kokouksia pidetään noin kerran kahdessa kuukaudessa ja ennen tietoturvallisuuden
ohjausryhmän kokoontumista.
1/2
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tietoturvaryhmä
5. Tietoturvaperiaatteet
Tietoturvan hoidon yleiset periaatteet eli tietoturvapolitiikka on kirjattu osaksi yliopiston
turvallisuuspolitiikkaa. Asiakirjaa on päivitetty ja sitä on käsitelty yliopiston hallituksessa
tammikuussa. Turvallisuuspolitiikka on tarkoitus hyväksyä hallituksen seuraavassa
kokouksessa.
Teijo Roine esitteli luonnosta tietoturvan periaatteiksi, jotka täydentävät turvallisuuspolitiikan
tietoturvaosiota. Päätettiin, että tietoturvaryhmä käsittelee tietoturvaperiaatteita seuraavassa
kokouksessa. Ryhmän jäsenet voivat kommentoida luonnosta ryhmän työtilassa.
Tietoturvaperiaatteet viedään tietoturvan ohjausryhmän käsittelyyn maaliskuussa.
6. Tietoturvan kehittämissuunnitelma
Teijo Roine esitteli kehittämissuunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2017 – 2019.
Tietoturvaryhmän jäsenet voivat kommentoida suunnitelmaa ryhmän työtilassa ennen
seuraavaa kokousta. Kehittämissuunnitelma viedään tietoturvan ohjausryhmän käsittelyyn
maaliskuussa.
7. Tietoturvan vuosikello
Teijo Roine on valmistelemassa tietoturvan vuosikelloa.
8. Poikkeamat
Kaikista tietoturvapoikkeamista pitää kertoa osoitteeseen [email protected], ja jos poikkeama
liittyy henkilötietojen käsittelyyn, siitä on ilmoitettava myös tietosuojavastaavalle
[email protected]
9. Muut asiat
Todettiin, että ryhmän jäsenille on tarpeen olla varahenkilöitä. Teijo Roine keskustelee asiasta
hallintojohtajan kanssa.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 7.3.2017 kello 8.30 – 10.30. Paikka ja asialista selviää
myöhemmin.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.18.
2/2