tästä - Attendo

Attendo Nikinmäki
palvelukoti Vantaalla
Itä-Vantaalla sijaitseva Attendo Nikinmäki tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista
henkilöille, joilla on psyykkisistä ja/tai fyysisistä riippuvuuksista johtuvia toimintakyvyllisiä ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Attendo Nikinmäessä asukkaat saavat turvalliset puitteet itsenäiseen asumiseen ja arjen hallintaan. Tarjoamme myös arviointijaksoja ja
kotiin vietäviä tukipalveluja.
Viihtyisät ja turvalliset tilat
Attendo Nikinmäki toimii kodinomaisessa ja viihtyisässä omakotitalossa, osoitteessa Korennontie 49, Vantaa. Palvelukodissa on 17 asukashuonetta, jossa jokaisessa on peruskalustus sekä
oma jääkaappi. Lisäksi talossa on asukkaiden yhteiskäytössä kaksi oleskelutilaa, ruokailutila,
keittiö, saunaosasto ja kodinhoitohuone sekä tilava piha-alue. Henkilökuntaa on paikalla klo
7.30–20.00. Yöturvallisuus on järjestetty asukkaiden tarpeiden mukaan.
Kuntouttava ja toiminnallinen arki
Toimintamme lähtökohtana on asukkaan omat erityistarpeet ja niihin liittyvien tavoitteiden
saavuttaminen. Kuntoutumista tukeva palvelukokonaisuus muodostuu kodinomaisesta,
viihtyisästä ja asukkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, sekä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävistä toimintatavoista. Tarjoamme asukkaalle aktiivisen,
yhteisöllisen ja omatoimisuutta tukevan arjen. Tuemme asukasta myös talon ulkopuolisiin
aktiviteetteihin, sekä luomme yhdessä asukkaan kanssa hänelle oman tukiverkoston tarpeen
mukaan.
Tuloksellista asumispalvelua asukkaan
ja tilaajan eduksi
Tavoitteemme on turvallisen arjen sekä kannustavan ohjauksen
avulla tukea asukasta edistämään omaa kuntoutumistaan kohti
mahdollisimman itsenäistä elämää. Pääsääntöisesti asukas tulee
Attendo Nikinmäkeen tehostetusta asumispalvelusta tai sairaalasta. Vuosina 2015–2016 asukkaan keskimääräinen asumisaika
Attendo Nikinmäessä oli 7 kuukautta.
Lue lisää: www.attendo.fi/nikinmaki
Ota
yhteyttä!
Auli Hoffström
Palvelukodin johtaja
p. 044 4944 850
[email protected]