F1AX 2 - Suomen Lennokki

F1AX
1 Linkosalo
2 Pyykkö
3 Perälä
4 Tähkäpää
5 Lindgren
6 Jylhä
7 Tähkäpää
8 Valo
9 Wahlström
10 Rolamo
11 Kolehmainen
12 Pellikka
13 Kurkinen
14 Pajunen
15 Korpela
16 Näsänen
17 Karjalainen
18 Uusitalo
19 Nyman
20 Repo
21 Kangasniemi
22 Lindberg
23 Kohvakka
24 Mäki
25 Alho
26 Koski
27 Lakaluoma
28 Asikainen
29 Gustafson
30 Hintsala
31 Korsulainen
32 Lemola
33 Ovaskainen
34 Manninen
35 Sievänen
36 Heinonen
37 Kohvakka
38 Kohvakka
39 Posti
40 Järvenpää
41 Sievänen
42 Partanen
43 Lumberg
44 Nyman
45 Mäkinen
46 Puustinen
47 Strand
48 Aaltonen
02
Tapio
Matti
Raimo
Heikki
Kari
Oskari
Markku
Jarmo
Matti
Raul
Aino
Timo
Juhani
Timo
Timo
Toni
Aki
Sauli
Pekka
Pekka
Heikki
Jarkko
Panu-Heikki
Antti
Arto
Jarkko
Joonas
Markus
Markus
Esko
Sampo
Unto
Mikko
Paavo
Miro
Aimo
Iida
Merja
Jarkko
Antti
Jouni
Ulla
Pekka
Saku
Ilari
Jarkko
Kalle
Harri
2017
SIL
Kärpänen
Lapua Ik
Kärpänen
PoIK
Lapua Ik
Kärpänen
Parolan Lk
JIK
JIK
LK-Tintti
JIK
LK-Tintti
Velko
PoIK
LK-Tintti
Nok.Haukat
Iittalan Lk
Nok.Haukat
LK-Tintti
Iittalan Lk
Velko
Iittalan Lk
Nok.Haukat
Iittalan Lk
Kärpänen
Lapua Ik
LK-Tintti
Velko
LK-Tintti
LK-Tintti
Velko
Iittalan Lk
LK-Tintti
Iittalan Lk
LK-Tintti
Iittalan Lk
Iittalan Lk
Velko
Parolan Lk
Iittalan Lk
Iittalan Lk
Velko
Iittalan Lk
Velkol
LK-Tintti
JIK
JIK
111
82
63
115
58
105
69
73
47
34
50
78
64
71
52
55
0
47
0
48
26
49
36
0
52
26
64
30
30
25
25
67
4
28
9
40
0
0
29
0
13
11
45
1
25
21
11
1
126
123
172
66
76
64
114
61
50
64
59
9
43
34
46
47
89
0
57
49
1
33
41
51
14
42
42
32
47
55
24
29
55
41
27
22
0
0
48
0
1
3
0
1
0
0
8
3
180
107
68
107
107
72
55
71
76
68
57
75
55
55
59
55
60
92
81
41
98
43
48
73
58
50
11
55
40
23
52
0
37
27
54
23
81
80
0
76
59
43
0
39
0
0
2
3
417
312
303
288
241
241
238
205
173
166
166
162
162
160
157
157
149
139
138
138
125
125
125
124
124
118
117
117
117
103
101
96
96
96
90
85
81
80
77
76
73
57
45
41
25
21
21
7