Lataa esite - Buildercom

BEM-HUOLTOKALENTERI
BEM-Huoltokalenteri on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön ennakoivan
huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin.
Suunnitelmallisella toiminnalla arvaamattomat ja kiireiset vikatilanteet
vähenevät, jolloin kiinteistöylläpidon korjauskustannukset myös pienenevät.
HYÖDYT
OMINAISUUDET
SUUNNITELMALLISTA KIINTEISTÖNPITOA
 Käyttäjäkohtainen työpöytä mahdollistaa
valittujen kohteiden ja huoltotehtävien
seurannan
 Asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat
huolto-ohjelmat
 Korostettujen merkintöjen nostaminen
kohteen etusivulle
 Huoltotehtävistä tiedottaminen
sähköpostitse halutuille käyttäjille
 Koontinäkymässä useamman kohteen
merkintöjen katselu
 Laajat tiedonhaku- ja
raportointiominaisuudet
 Varmistaa huoltotoiminnan tavoitellun laatutason täyttymisen
 Turvaa määräaikaishuoltojen ja -tarkastusten oikea-aikaisen
suorittamisen
 Kokoaa arvokkaan huoltohistorian raportoitavaan ja
analysoitavaan muotoon
 Suunnitelmallinen toiminta edistää rakennusosien
elinkaaritavoitteiden täyttymistä
 Läpinäkyvyys parantaa toiminnan laatua
HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ TEKIJÖILLE
 Mobiilikäytettävyys mahdollistaa joustavan käytön ajasta ja
paikasta riippumatta
 Luo selkeät tehtäväluettelot kiinteistönhoitajille
 Helppokäyttöinen käyttöliittymä nopeuttaa arjen työskentelyä
 Korostettujen merkintöjen nostaminen etusivulle helpottaa
tärkeän tiedon löytymistä
OTA YHTEYTTÄ
Puh. 040 450 3910, [email protected]
JYVÄSKYLÄ Matarankatu 2, PL 401, 40100 Jyväskylä
VANTAA Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
www.buildercom.fi