Kehitysvammaliiton yhteisöjäsen -lomake

K U VA : S T O C K S Y
TERVETULOA KEHITYSVAMMALIITON
Yhteisöjäseneksi
K
ehitysvammaliiton tavoite on, että
kaikki voivat vaikuttaa omaan
elämäänsä ja osallistua yhdenvertaisina
yhteiskunnan toimintaan. Haluamme, että
kehitys- ja puhevammaisten ihmisten sekä
selkokielen käyttäjien erityistarpeet huomioidaan ja ymmärretään, niin että he pääsevät
pois marginaalista valtaväestöön nähden.
on laadukkaiden palvelujen tuottaminen, vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien ja erityisesti itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen. Kehitysvammaliiton
yhteisöjäsenet ovat liiton tarkoituksen ja
tavoitteet hyväksyviä yhteisöjä, yhtiöitä
tai säätiöitä. Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta liiton hallinnossa.
Päämäärämme saavuttamiseksi toimimme
monipuolisesti yhteistyössä vammaisten
henkilöiden, heidän läheistensä, työntekijöiden, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. Tuotamme ja keräämme uutta
tietoa ja kokemuksia, joita hyödynnämme
niin alan johdon ja henkilöstön koulutuksessa kuin materiaalien tuotannossa.
Jäsenkyselyssämme vuonna 2016 meistä
sanottiin muun muassa:
Kehitysvammaliiton jäsenenä voitte liittyä joukkoon, jonka sydämen asiana
”Arvostamme Kehitysvammaliiton toiminnan maassamme vastaavien alan vaikuttajien keskuudessa ykköseksi.”
”Vaikka palvelujen järjestämistavat muuttuvatkin, tarvitaan vahvaa verkostoa, joka
ylläpitää erityisosaamista ja myös samalla
viitoittaa kehityksen suuntaa.”
Ylintä päätösvaltaa Kehitysvammaliitossa käyttävät jäsenten liittokokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanovalta on
liitto­hallituksella. Liittovaltuusto määrittelee jäsenmaksun
suuruuden vuosittain osana talousarviota.
Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin ETUIHIN :
‹‹ 10 % alennus liiton koulutuksista,
tuotteista ja konsultoinnista
‹‹ Ketju-lehti (6 numeroa vuodessa) tai
Selkosanomat (ilmestyy joka toinen viikko)
‹‹ Mahdollisuus osallistua yhteisrahoitteisiin hankkeisiin
‹‹ Mahdollisuus kirjoittaa blogeja liiton viestintäkanaviin
JÄSENMAKSU on 200 euroa vuodessa.
LISÄTIETOA : asiantuntija, varainhankinta ja hallinto
Sisko Rauhala, p. +358 44 906 2620,
[email protected], www.kehitysvammaliitto.fi
HALUAMME LIITTYÄ KEHITYSVAMMALIITON YHTEISÖJÄSENEKSI:
YHTEISÖN NIMI
YRITYSTUNNUS
MÄÄRITELMÄ YHTEISÖN TOIMIALASTA
OSOITE
POSTINUMERO
POSTITOIMIPAIKKA
PUHELIN
SÄHKÖPOSTI
WWW-SIVUT
LASKUTUSOSOITE
YHTEYSHENKILÖN NIMI
YHTEYSHENKILÖN PUHELIN
PÄIVÄYS
YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖPOSTI
ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
Kehitysvammaliitto ry
Viljatie 4 A
00700 Helsinki