Tampereen kaupungin laskutusosoitteet v. 2017

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 1.1.2017
Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme
on 0211675-2.
Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.
Mikäli lähetätte laskuja Tieto Oyj:n kautta, lisätkää OVT-tunnuksen eteen Liaison
Technologies Oy:n tunnus ”AN”. Esimerkiksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen
verkkolaskuosoite on tällöin ”AN0037021167521850”.
Laskutettava Organisaatio
Laskutusosoite
OVT-tunnus
PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Pirkanmaan pelastuslaitos
PL 200
33201 TAMPERE
0037021167521850
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Tampereen Vesi Liikelaitos
PL 513
33101 TAMPERE
0037021167521830
TAMPEREEN VOIMIA LIIKELAITOS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Tampereen Voimia Liikelaitos
PL 842
33101 TAMPERE
0037021167521650
TAMPEREEN TILAKESKUS
LIIKELAITOS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
PL 506
33101 TAMPERE
0037021167521610
TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Tampereen Infra Liikelaitos
PL 417
33101 TAMPERE
0037021167521410
TAMPEREEN KAUPUNKI
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
PL 743
33101 TAMPERE
0037021167521820
LIIKELAITOKSET
Korjaamopalvelut
Liikennepalvelut
Paikkatietopalvelut
Kunnossapitopalvelut
Rakentamispalvelut
Liikennemerkit
Kivivarasto
Soravarasto
Lumen ja maan vastaanotto
TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE
LIIKELAITOS
Päivitetty 8.3.2017
1(4)
KONSERNIHALLINTO JA -PALVELUT
KONSERNIHALLINTO
TAMPEREEN KAUPUNKI
Konsernihallinto / yksikkö
PL 765
33101 TAMPERE
0037021167521130
Kaupunginhallitus
Lautakunnat
Apulaispormestarit
Tiederahasto ja neuvostot
Talousyksikkö
Strategiayksikkö
Omistajaohjausyksikkö
Henkilöstöyksikkö
Kehittämisyksikkö
Hallintoyksikkö
Sisäinen tarkastus
Viestintäyksikkö
Hyvinvoinnin palvelualueen esikunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen esikunta
Kaupunkiympäristön palvelualueen esikunta
KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI TAMPEREEN KAUPUNKI
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Talouspalvelut
PL 765
Henkilöstöpalvelut
33101 TAMPERE
Tieto- ja kehittämispalvelut
Hallintopalvelut
ICT-palvelut
VAHINKORAHASTO
TAMPEREEN KAUPUNKI
Vahinkorahasto
PL 765
33101 TAMPERE
0037021167521510
0037021167521190
ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO TAMPEREEN KAUPUNKI
TREDU
Tredu
PL 862
33101 TAMPERE
00370211675213401
LUKIOKOULUTUS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Lukiokoulutus
PL 68
33101 TAMPERE
00370211675213402
KIINTEISTÖT, TILAT JA
ASUNTOPOLITIIKKA
TAMPEREEN KAUPUNKI
Yksikkö
PL 765
33101 TAMPERE
0037021167521350
Kiinteistötoimi
Asuntotoimi
Kiinteistötoimi / Keskustahanke
Kiinteistötoimi / Hiedanranta
TYÖLLISYYS- JA ELINKEINOPALVELUT TAMPEREEN KAUPUNKI
Yksikkö
Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
PL 765
Elinkeinopalvelut
33101 TAMPERE
Keskustahanke / hankekehitys
Hiedanranta / hankekehitys
Päivitetty 8.3.2017
0037021167521540
2(4)
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkiympäristön suunnittelu
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja
ylläpito
Kestävä kaupunki
Joukkoliikenne
Raitiotiehanke
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kaupunkimittaus
Pysäköinninvalvonta
Katutilavalvonta
Seudullinen ympäristöterveys
Romuajoneuvot
Palvelupiste Frenckell
Keskustahanke
Hiedanranta
TAMPEREEN KAUPUNKI
00370211675211101
Kaupunkiympäristön palvelualue / Yksikkö
PL 284
33101 TAMPERE
HYVINVOINNIN PALVELUALUE
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
VARHAISKASVATUS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Varhaiskasvatus
PL 68
33101 TAMPERE
0037021167521310
PERUSOPETUS
TAMPEREEN KAUPUNKI
Perusopetus
PL 68
33101 TAMPERE
00370211675213102
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
Kirjastopalvelut
Museopalvelut
Sara Hildénin taidemuseo
Kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut
Tampere Filharmonia
Liikuntapalvelut
Tampereen seudun työväenopisto
Sara Hildén -akatemia
TAMPEREEN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/yksikkö
PL 80
33101 TAMPERE
0037021167521370
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
AVOPALVELUT
Asiakasohjausyksiköt
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lasten ja nuorten terveyspalvelut
Vastaanottotoiminta
Suun terveydenhuolto
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Aikuisten sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut
Päivitetty 8.3.2017
TAMPEREEN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Avopalvelut
PL 41
33201 TAMPERE
0037021167521220
3(4)
IKÄIHMISTEN PALVELULINJA
Kotihoito
Ikäihmisten asumispalvelut
Vanhainkotihoito
Muut ikäihmisten palvelut
TAMPEREEN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ikäihmisten palvelulinja
PL 41
33201 TAMPERE
0037021167521250
SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUT
TAMPEREEN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
PL 41
33201 TAMPERE
0037021167521260
Päivitetty 8.3.2017
4(4)