Kehitysvammaliiton kannatusjäsen -lomake

K U VA : P E K K A E L O M A A
TERVETULOA KEHITYSVAMMALIITON
Kannatusjäseneksi
K
ehitysvammaliiton tavoite on, että kaikki voivat vaikuttaa
omaan elämäänsä ja osallistua yhdenvertaisina yhteiskunnan toimintaan. Haluamme, että kehitys- ja puhevammaisten ihmisten sekä selkokielen käyttäjien erityistarpeet huomioidaan ja ymmärretään, niin että he pääsevät pois
marginaalista valtaväestöön nähden.
Päämäärämme saavuttamiseksi toimimme monipuolisesti
yhteistyössä vammaisten henkilöiden, heidän läheistensä,
työntekijöiden, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa.
Kehitysvammaliiton kannatusjäsenenä saat keräämäämme
uusinta tietoa ja kuulet tarinoita ja kokemuksia, joita hyödynnämme myös koulutuksissamme ja materiaalin tuotannossa.
Kehitysvammaliiton kannatusjäsenet ovat liiton tarkoituksen ja
tavoitteet hyväksyviä yksityisiä henkilöitä. Kannatusjäsenellä ei
ole äänioikeutta liiton hallinnossa.
Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin ETUIHIN :
‹‹ 10 % alennus liiton koulutuksista
‹‹ Ketju-lehti (6 numeroa vuodessa) tai
Selkosanomat (ilmestyy joka toinen viikko)
‹‹ Etuoikeus alan opiskelijana harjoitteluun
Kehitysvammaliitossa
JÄSENMAKSU on 50 euroa vuodessa.
LISÄTIETOA : asiantuntija, varainhankinta ja hallinto
Sisko Rauhala, p. +358 44 906 2620,
[email protected], www.kehitysvammaliitto.fi
H A L UA N L I I T T YÄ K E H I T Y S VA M M A L I I TO N K A N N AT U S JÄ S E N E K S I :
NIMI
OSOITE
POSTINUMERO
POSTITOIMIPAIKKA
SÄHKÖPOSTI
PÄIVÄYS
ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
Kehitysvammaliitto ry
Viljatie 4 A
00700 Helsinki