TARJOUS: Oppilaskuljetukset ja Saarikan

LIITE 3
TARJOUS:
Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella
Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä
1. Tarjoaja
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Liikenteestä vastaava henkilö
Puhelin
Yhteyshenkilö
2. Kohteen tarjoushinta
Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään alla merkityn
kohteen/kohteiden liikennöinnin koko sopimuskauden (1.8.2017 – 31.7.2019) tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti hintaan.
Merkitse rasti ja yksikköhinnat tarjoamasi kohteen/kohteiden kohdalle
Kohde
nro.
Hinta (alv 0%)
[ ]
1.
[ ]
2.
[ ]
3.
[ ]
4.
[ ]
5.
[ ]
6.
[ ]
7.
[ ]
8.
[ ]
9.
[ ]
10.
[ ]
11.
[ ]
12.
Yksikkö
Liikenteen muutosten
laskentaperuste (alv 0%)
Yksikkö
€/koulupv
€/km
€/koulupv
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/pv
€/tunti
€/tunti
€/tunti
3. Tarjoajan autokalusto
Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää liitteen 1 mukainen kaavake tai
muu vähintään vastaavat tiedot sisältävä kalustoluettelo.
4. Liitteet Oheistamme tarjoukseemme seuraavat liitteet [rastita muistilistaan]
[ ]
1) kopiot yrityksemme/alihankkijamme joukkoliikenneluvasta /
taksiluvasta
[ ]
2) verottajan verovelkatodistus yrityksestämme / alihankkijastamme,
[ ]
3) vakuutusyhtiön todistus yrityksemme / alihankkijamme työntekijöiden
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
[ ]
4) tieto yrityksemme / alihankkijamme ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä sekä yrityksemme/yhteenliittymän osakkaiden / alihankkijamme Y‐tunnukset
5. Mahdollisia lisätietoja
7. Päiväys ja allekirjoitus
_________________________ _____. päivänä _________kuuta 2017
___________________________________
allekirjoitus
TARJOUKSEN LIITE 1
TARJOUKSEN KALUSTOLUETTELO
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa tarjoamiensa kohteiden liikennöintiin tarjotun tai hankittavan autokaluston tiedot. Tämän lomakkeen sijasta tarjoaja voi toimittaa kalustoluettelonsa, josta ilmenee vastaavat tiedot.
KALUSTOLUETTELO
Liikennöitsijä:
Auto nro _______________
Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Ajoneuvon EURO -luokka
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (X):
Alko-lukko
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Tilat ______ kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Lisäaskelma, jolla voidaan madaltaa askelkorkeutta
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM‐puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite
Taksamittarijärjestelmä, johon sisältyy kuitin antava laite
ja maksupääte
Älykortin lukijalaite