Kokousasia PDF

Keskusvaalilautakunta
§ 22
09.03.2017
VAALIASIAMIESTEN TOIMENPITEET HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA
Keskvltk 09.03.2017 § 22
8.3.2017 kokouksen esityslistalta:
Vaalilain § 38 mukaan vaaliasiamiesten tulee tarvittaessa oikaista ja
täydentää ehdokashakemuksia ja niihin liitettyjä asiakirjoja
viimeistään 32. päivää ennen vaalipäivää eli 8.3.2017 ennen kello
16, mikäli keskusvaalilautakunta on tehnyt niihin huomautuksia.
Vaaliasiamiehellä on oikeus tehdä myös tarvittavia ehdokkaan
nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia
tarkistuksia. Jos huomautus koskee ilmoitusta vaaliliitosta,
puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa yhteinen kirjallinen
ehdotus ilmoituksen oikaisemiseksi. Jos ehdokkaaksi on asetettu
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa
vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla on
vaaliasiamiehellä oikeus poistaa ehdokas listalta.
Tässä vaiheessa vaaliasiamies ei voi enää vaihtaa ehdokkaita, lisätä
tai poistaa eikä muuttaa ehdokkaiden järjestystä.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaaliasiamiehille annetut oikaisut ja
huomautukset sekä vaaliasiamiesten tekemät täydennykset ja
tarkastukset vaaliasiakirjoihin.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta ei ole tehnyt huomautuksia
ehdokashakemuksiin ja niihin liitettyihin asiakirjoihin.
Todettiin, ettei toimenpiteisiin ole ollut tarvetta.
Hyväksyttiin yksimielisesti.