POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE - ELY

POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007
7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015
Kuopiossa 9.3.2017
2
Sisältö
1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus
3
2. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimivalta-alue
3
3. Julkisen palvelun hintavelvoitteet
3
3.1. Seutu- ja maakuntaliput
3
3.2. Kaupunkiliput
4
3.3. Kertaliput
5
4. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat ja maksetut korvaukset
6
4.1. Siirtymäajan liikennöintisopimukset
6
4.2. Osto- ja PSA-sopimukset
7
4.3. Yksinoikeusliikennöintisopimukset
8
3
1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus
Tämä raportti perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7
artiklan 1. kohtaan, jonka mukaisesti: ”Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa
yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen
liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty
korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.”
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antaa tässä raportissa toimivaltaisena
viranomaisena asetuksen edellyttämät tiedot vuodelta 2015.
2. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri
-vastuualueen toimivalta-alue
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimivalta ulottuu kolmen maakunnan
alueelle eli Pohjois-Savon maakunnan lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueelle. ELY-keskuksen
lisäksi alueella ovat toimivaltaisia viranomaisia Joensuun, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, jotka
siten vastaavat alueellaan yksinomaan harjoitettavasta liikenteestä. Vuoden 2012 alusta lukien Kuopion
kaupunki on ollut toimivaltaisen viranomaisena Kuopio-Siilinjärvi -alueella ja Joensuun kaupunki toimivaltaisena
Joensuu-Kontiolahti-Liperi -alueella.
Toimivalta-alueensa sisäisen liikenteen lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen
joukkoliikennelain mukaisesti myös niissä liikenteissä, joiden reiteistä alueella ajetaan pisin osa. Tällaisia
liikenteitä ovat esimerkiksi siirtymäajan liikennöintisopimuksella olevat Helsinki-Kuopio-Oulu -välin vuorot.
3. Julkisen palvelun hintavelvoitteet
Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimia liikenteitä koskevat hintavelvoitteet määrittyivät useiden eri
viranomaistahojen vaikutuksesta. Siirtymäajan liikennöintisopimusten pitkien liikenteiden, kuten LappeenrantaMikkeli-Jyväskylä -välin vuorojen, hintavelvoitteisiin sisältyivät Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen
lipputuotteiden lisäksi myös Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimivalta-alueen lipputuotteita.
3.1. Seutu- ja maakuntaliput
Seutu- ja maakuntaliput ovat henkilökohtaisia ja voimassa 30 päivää. Kuntakohtaisen asiakashinnan määrittelee
kunta itse. ELY-keskus voi joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen mukaisesti antaa alueensa
kunnille lippuihin valtionavustusta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella olivat vuonna 2015 käytössä seuraavat
seutu- ja maakuntaliput (hinnat 31.12.2015):
JOENSUUN SEUTULIPPU
Joensuu 98 €, Kontiolahti 70 €, Liperi 75 €, Outokumpu 106 € ja Polvijärvi 95 €
KESKI-KARJALAN SEUTULIPPU
Kitee 50 €, Rääkkylä 74 € ja Tohmajärvi 55 €
KESKI-SAVON SEUTULIPPU
Joroinen 70 €, Juva 86 €, Kangasniemi 70 €, Leppävirta 72 €, Pieksämäki 72 €,
Rantasalmi 78 €, Suonenjoki 78 € ja Varkaus 77 €
KUOPION SEUTULIPPU
4
Iisalmi 220 €, Juankoski 124 €, Kaavi 115 €, Kuopio 105 € (I-vyöhyke, max 60 km),
Kuopio 210 € (II-vyöhyke), Lapinlahti 115 €, Leppävirta 121 €, Maaninka (kts. Kuopio),
Rautalampi 80 €, Siilinjärvi 100 €, Suonenjoki 125 €, Tervo 115 €,
Tuusniemi 120 €, Varkaus 220 € ja Vesanto 120 €
MIKKELIN SEUTULIPPU
Hirvensalmi 68 €, Juva 86 €, Kangasniemi 75 €, Mikkeli 71 €, Mäntyharju 90 € Puumala 95 €
SAVONLINNAN SEUTULIPPU
Enonkoski 73 €, Juva 100 €, Rantasalmi 78 €,
Savonlinna 77 €, Sulkava 75 € ja Parikkala 105 €
YLÄ-SAVON SEUTULIPPU
Iisalmi 70 €, Keitele 60 €, Kiuruvesi 70 €, Lapinlahti 72 €, Pielavesi 72 €,
Sonkajärvi 65 € ja Vieremä 60 €
JYVÄSKYLÄN SEUTULIPPU
Kangasniemi 148 €
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIPPU
Pohjois-Karjalan kunnat 138 €
3.2. Kaupunkiliput
Kaupunkiliput ovat henkilökohtaisia kausi- tai sarjalippuja ja voimassa alueella, jossa liikennöidään
kaupunkimaista paikallisliikennettä. ELY-keskus voi joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen
mukaisesti antaa kaupunkilippuihin valtionavustusta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella olivat käytössä
seuraavat kaupunkiliput (hinnat 31.12.2015):
Iisalmi
30 päivän kausikortti 46 €,
44 matkan kortti 52 €
30 päivän lastenlippu 22 €
Joensuu
Joensuun kaupunkilippujen myynti päättyi 31.7.2015
Kuopio
Kuopion kaupunkilippujen myynti päättyi 31.5.2015
Mikkeli
30 päivän kausikortti 56 € ja 67 €
30 päivän kausikortti eläkeläiset, nuoret ja opiskelijat 39 € ja 47 €
30 päivän kausikortti lapset 28 € ja 34 €
Pieksämäki
30 päivän kausikortti 48 €
44 matkan kaupunkikortti 53 €
30 päivän nuorisolippu 33 €
Savonlinna
30 päivän kausikortti 60 €
30 päivän nuorisolippu 46 €
Varkaus
30 päivän kausikortti 42 €
44 matkan kortti 51,70 €
44 matkan veteraanikortti 45 €
5
3.3. Kertaliput
Osto- ja PSA-sopimusliikenteessä noudatettiin pääsääntöisesti yksittäisten matkojen kertalippujen hinnoissa
seuraavaa taulukkoa (hinnat 31.12.2015):
Merkkien selitykset:
Hinta € / henkilö
KM = Kilometrit,
VAKIOV. = Vakiovuoro,
PIKAV. = Pikavuoro
ALENNUSLK MUUT= nuoriso (12-16 -vuotiaat), eläkeläiset, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, lehdistö
Liikenteessä perittävät asiakashinnat
KM
enint.
6
9
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
LAPSI
AIKUINEN
(4-11-VUOTIAS)
VAKIO
PIKA VAKIO
PIKA
meno
meno
meno meno
3,30
6,60
1,70
3,30
3,60
6,90
1,80
3,50
3,90
7,20
2,00
3,60
4,70
8,00
2,40
4,00
5,50
8,80
2,80
4,40
6,10
9,40
3,10
4,70
6,80
10,10
3,40
5,10
7,40
10,70
3,70
5,40
8,20
11,50
4,10
5,80
9,30
12,60
4,70
6,30
10,10
13,40
5,10
6,70
11,80
15,10
5,90
7,60
13,70
17,00
6,90
8,50
15,50
18,80
7,80
9,40
17,30
20,60
8,70
10,30
18,70
22,00
9,40
11,00
20,40
24,00
10,20
12,00
22,00
25,60
11,00
12,80
23,50
27,10
11,80
13,60
25,20
28,80
12,60
14,40
26,30
29,90
13,20
15,00
27,80
31,40
13,90
15,70
29,20
32,80
14,60
16,40
31,10
34,70
15,60
17,40
32,70
36,30
16,40
18,20
34,50
38,10
17,30
19,10
37,20
40,80
18,60
20,40
40,30
43,90
20,20
22,00
43,60
47,20
21,80
23,60
OPISKELIJA
VAKIO
PIKA
meno meno
3,30
6,60
3,60
6,90
3,90
7,20
4,70
8,00
5,50
8,80
6,10
9,40
6,80
9,40
7,40
9,40
7,80
9,40
7,80
9,40
7,80
9,40
7,80
9,40
7,80
9,40
7,80
9,40
8,70
10,30
9,40
11,00
10,20
12,00
11,00
12,80
11,80
13,60
12,60
14,40
13,20
15,00
13,90
15,70
14,60
16,40
15,60
17,40
16,40
18,20
17,30
19,10
18,60
20,40
20,20
22,00
21,80
23,60
ALENNUSLK
MUUT
VAKIO
PIKA
meno
meno
3,30
6,60
3,60
6,90
3,90
7,20
4,70
8,00
5,50
8,80
6,10
9,40
6,80
10,10
7,40
10,70
8,20
11,50
9,30
12,60
10,10
13,40
11,70
14,10
11,70
14,10
11,70
14,10
13,00
15,50
14,10
16,50
15,30
18,00
16,50
19,20
17,70
20,40
18,90
21,60
19,80
22,50
20,90
23,60
21,90
24,60
23,40
26,10
24,60
27,30
25,90
28,60
27,90
30,60
30,30
33,00
32,70
35,40
6
4. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat ja maksetut korvaukset
4.1. Siirtymäajan liikennöintisopimukset
Joukkoliikennelain (869/2009) 62 § mukaisesti Pohjois-Savon ELY-keskus solmi toimivaltaisena viranomaisena
siirtymäajan liikennöintisopimukset linjaliikennelupien mukaisista liikenteistä niiden liikennöitsijöiden kanssa,
jotka kyseiset sopimukset halusivat tehdä. Reittiliikennelupaliikenteeksi siirtyi vain kolmen linjaliikenneluvan
liikenne. Nämä luvat peruttiin kuitenkin 15.3.2010 alkaen.
Vuonna 2015 (tilanne 31.12.2015) oli Pohjois-Savon ELY-keskuksella siirtymäajan liikennöintisopimuksia
yhteensä 33 kappaletta. Sopimusmäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti, mikä johtui
pääosin sopimusten päättymisistä. Siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaisissa liikenteissä olivat voimassa
edellisessä luvussa mainitut hintavelvoitteet (pl. kertalippujen hinnat). Liikennöitsijät saivat korvauksen
hintavelvoitteen täyttämisestä, muita korvauksia ei maksettu.
Siirtymäajan
liikennöintisopimukset
Tilanne 31.12.2015
Liikennöitsijä
Sopimusnro
Sopimuksen Sopimuksen liikenne/yhteysväli
päättyminen
Jyväskylän Liikenne Oy/
Kuopion Liikenne Oy/
Koivuranta Oy
Kuopion Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500478
31.12.2015
Jyväskylä-Suonenjoki-Kuopio
SIIRTYMÄ-500481
31.12.2015
Oulu-Kuopio-Varkaus-Savonlinna
Pertunmaan Linjaliikenne
Ky
Autolinjat Oy & Savonlinja
Oy
Linja-Karjala Oy
SIIRTYMÄ-500363
31.12.2015
Pertunmaa-Laukkala th-Kuortti-Pertunmaa
SIIRTYMÄ-500392
31.12.2015
Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli-Lappeenranta
SIIRTYMÄ-500450
31.12.2015
Joensuu-Hammaslahti-Rääkkylä
Kuopion Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500492
31.5.2016
Helsinki-Varkaus-Kuopio-Oulu
Linja-autoliike S. Kosonen
Oy
Savo-Karjalan Linja Oy
SIIRTYMÄ-500284
3.6.2016
Savonlinna-Kerimäki
SIIRTYMÄ-500495
13.8.2016
Jyrinlahti-Juankoski, Juankoski-Säyneinen
Oy Pohjolan Liikenne Ab
SIIRTYMÄ-500488
2.9.2016
Kuopio-Iisalmi, Kuopio-Kajaani
Linja-autoliike Yrjö
Makkonen & Kumpp.
Oy Pohjolan Liikenne Ab
SIIRTYMÄ-500541
10.12.2016
Nissilä-Vieremä, Vieremä-Iisalmi
SIIRTYMÄ-500499
31.12.2016
Kuopio-Iisalmi-Kajaani
Linja-Karjala Oy
SIIRTYMÄ-500358
31.5.2016
Savonlinna-Parikkala
Savonlinja Oy
SIIRTYMÄ-500394
3.6.2016
Mikkeli-Juva-Savonlinna, Juva- Mikkeli, Juva-Savonlinna
Ihastjärven Linja Oy
SIIRTYMÄ-500279
14.8.2016
Mäntyharju-Uutela-Mikkeli
Soisalon Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500408
2.9.2016
Varkaus-Pieksamäki-Jyväskylä
Linja-Karjala Oy
SIIRTYMÄ-500361
31.12.2016
Enonkoski-Makkola-Savonlinna
Savonlinja Oy
SIIRTYMÄ-500272
31.12.2016
Savonlinna-Helsinki
Kuopion Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500283
31.12.2016
Savonlinja Oy
SIIRTYMÄ-500398
31.12.2016
Autolinja Oy
SIIRTYMÄ-529944
31.12.2016
Savonlinna-Varkaus-Kuopio, Varkaus-Savonlinna,
Varkaus-Mikkeli
Joensuu-Varkaus-Juva-Mikkeli, Mikkeli-Juva-Varkaus,
Varkaus-Juva
Lappeenranta-Ristiina-Mikkeli
Pohjolan Turistiauto Oy
SIIRTYMÄ-500487
3.6.2016
Linja-Karjala Oy
SIIRTYMÄ-500460
31.12.2016
Joensuu-Kitee-Imatra
Pohjolan Turistiauto Oy
SIIRTYMÄ-500471
31.12.2016
Kajaani-Juuka-Joensuu, Nurmes-Juuka-Joensuu
Savo-Karjalan Linja Oy
SIIRTYMÄ500508
16.8.2017
Kaavi-Juankoski, Kaavi-Kortteinen-Kaavi
Joensuu-Kajaani
7
Savonlinja Oy
SIIRTYMÄ-500498
2.6.2017
Joensuu-Varkaus
Soisalon Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500501
3.6.2017
Varkaus-Heinävesi-Joensuu
Linja-autoliike Veljekset
Laitinen Oy
Jyväskylän Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500518
4.5.2018
Iisalmi-Sonkajärvi, Sukeva-Sonkajärvi
SIIRTYMÄ-500521
31.5.2018
Jyväskylä-Iisalmi-Kajaani
Kuopion Liikenne Oy
SIIRTYMÄ-500524
31.12.2018
Kuopio-Iisalmi-Oulu
Savonlinja Oy
SIIRTYMÄ500405
31.5.2018
Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli-Lappeenranta
Savonlinja Oy
SIIRTYMÄ-500270
31.12.2018
Varkaus-Mikkeli-Heinola-Helsinki
Pohjolan Turistiauto Oy
SIIRTYMÄ-500479
2.6.2018
Lieksa-Pankakoski, Lieksa-Viekijärvi-Siltavaara, LieksaNurmes, Rauhala-Lieksa-Viekijärvi
4.2. Osto- ja PSA-sopimukset
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ostosopimukset ja uuden lainsäädännön mukaiset PSA-sopimukset ovat olleet
aiemmin pääsääntöisesti sopimuskaudeltaan kolme (3) vuotta. Siirtymäajan liikennöintisopimusten
ensimmäisen päättymisajankohdan 30.6.2014 vuoksi sopimuskausien pituuksiin on tullut aiempaa enemmän
vaihtelevuutta. ELY-keskus hankkii nämä täydentävät joukkoliikennepalvelut kilpailuttamalla. Osto- ja PSAsopimuksien liikenteitä sitovat edellisessä luvussa mainitut hintavelvoitteet liikennöintialueen mukaan.
Lisäksi osto- ja PSA-sopimusliikennöitsijöille maksetaan korvausta liikenteen hoitamisesta. Sopimusliikenteistä
maksetut korvaukset olivat vuonna 2015 liikennöitsijöittäin:
Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy
2500,00
Henkilökuljetus Rissanen Oy
95455,09
Ihastjärven Linja Oy
13427,99
Kuopion Liikenne Oy
70745,62
Linja-autoliike Veljekset Laitinen Oy
Linja-autoliike Yrjö Makkonen & Kumppanit
Linja-Karjala Oy
4350,46
55473,99
1110898,25
Mika K. Niskanen Oy
119477,61
Mäkinen Anssi Tapio
187676,13
Oy Pohjolan Liikenne Ab
392568,21
Oy Rytkönen & Co
155785,95
Pohjolan Turistiauto Oy
863659,60
Rautalammin Auto Oy
154081,59
Rautavaaran Tilausajo Oy
29687,22
Savo-Karjalan Linja Oy
280961,36
Savonlinja Oy
939816,85
Soisalon Liikenne Oy
186451,81
Tilausliikenne Lauri Möttö Ky
Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy
Vihavaisen Taksi Oy
29804,52
122584,10
84443,35
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennöitsijöille maksamat korvaukset vuonna 2015 olivat yhteensä
4.899 849,70euroa.
8
4.3. Yksinoikeusliikennöintisopimukset
Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ollut vuonna 2015 (tilanne 31.12.2015) voimassa yhtään
yksinoikeusliikennöintisopimusta.