7134/17 HG/tia PGI 1B

Neuvoston
pääsihteeristö
Bryssel, 9. maaliskuuta 2017
(OR. en)
7134/17
INST 101
ECOFIN 190
ILMOITUS
Asia:
7134/17
Niiden talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä
ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolten, joiden
rahayksikkö on euro, VALTION- tai HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN PÄÄTÖS
eurohuippukokouksen puheenjohtajan nimittämisestä
PGI 1B
HG/tia
FI
Niiden talous- ja rahaliiton vakaudesta,
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
tehdyn sopimuksen sopimuspuolten,
joiden rahayksikkö on euro,
VALTION- tai HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN PÄÄTÖS,
annettu … päivänä …kuuta …,
eurohuippukokouksen puheenjohtajan nimittämisestä
Niiden talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn
sopimuksen sopimuspuolten, joiden rahayksikkö on euro, VALTION- tai HALLITUSTEN
PÄÄMIEHET, jotka
ottavat huomioon talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja
hallinnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 12 artiklan,
7134/17
PGI 1B
HG/tia
1
FI
sekä katsovat seuraavaa:
(1)
Talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
tehdyn sopimuksen 12 artiklan mukaan niiden sopimuspuolten, joiden rahayksikkö on
euro, valtion- tai hallitusten päämiehet nimittävät eurohuippukokouksen puheenjohtajan
yksinkertaisella enemmistöllä samalla kertaa kuin Eurooppa-neuvosto valitsee
puheenjohtajansa.
(2)
Donald TUSK nimitettiin 30 päivänä elokuuta 2014 eurohuippukokouksen
puheenjohtajaksi 1 päivänä joulukuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä toukokuuta 2017
päättyväksi kaudeksi.
(3)
Eurooppa-neuvosto valitsi puheenjohtajansa 9 päivänä maaliskuuta 2017 pidetyssä
kokouksessaan.
(4)
Olisi nimitettävä eurohuippukokouksen puheenjohtaja,
OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
7134/17
PGI 1B
HG/tia
2
FI
Ainoa artikla
Donald TUSK nimitetään uudelleen eurohuippukokouksen puheenjohtajaksi 1 päivänä kesäkuuta
2017 alkavaksi ja 30 päivänä marraskuuta 2019 päättyväksi kaudeksi.
7134/17
PGI 1B
HG/tia
3
FI