Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen 13.3.2017

VÖYRIN KUNTA
KUTSU
Kunnanhallitus
Aika
13.03.2017 klo 17.00
Paikka
Vöyrin kunnantalo
§
Asia
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT, valinta
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ILMOITUSASIAT
HALLINTOASIAT, Seaside Shop, Hakemus kunnan logon käyttämiseksi
HALLINTOASIAT, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017–2019
HALLINTOASIAT, Kunnan edustajat yhtiökokouksiin, valinta
HALLINTOASIAT, Kunnan edustajat yhtiöiden hallituksiin, valinta
HALLINTOASIAT, Tulevaisuuden kunta, parlamentaarisen työryhmän väliraportti,
kommentit
HALLINTOASIAT, Uusi hallintosääntö 1.6.2017
HENKILÖSTÖASIAT, Lupa siviilipalvelumiesten käyttämiseen, ohjeet
TALOUS, Budjettimuutos, pakolaistoiminta
LAINSÄÄDÄNTÖ, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköinen käsittely,
lausunto
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA, Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen
TERVEYDENHUOLTO, Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus, Valinnanvapauslaki,
lausunto
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Maa-alueen myynti
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Tarkastuslautakunnan käynti
Oravaisten vastaanottokeskuksessa
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Kiinteistön muutoshakemus, F:ma
Jeanette Ljungars
YMPÄRISTÖASIAT, Sähkökaapelin ja kuidun vetäminen Kimonjoen alle, Herrfors NätVerkko Oy, lausunto
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
Nähtävillä
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 14.3.2017 Vöyrin keskustoimistossa.
Puheenjohtaja STIG SVENS
Stig Svens