URAKKATARJOUKSEN LIITE, KOKONKADUN JATKE 2017 LISÄ

RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
Tekniikan ja ympäristön toimiala
Kokonkadun jatke
_______________________________________________________________________________________
URAKKATARJOUKSEN LIITE, KOKONKADUN JATKE 2017
Urakoitsija:
_____________________________________________________
Pvm:
_____________________________________________________
LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO (ALV 0%):
11000 Betonikaivon purku kansistoineen
________________________________________kpl
13310 Kiviainesarina
________________________________________m3rtr
14211 Roudaneristykset solumuovista
________________________________________m2tr
14311 Salaoja Ø 110/96 M SN8
________________________________________mtr
14320 Salaojan liitos nykyiseen betonikaivoon poraamalla Ø 110 mm
________________kpl
14340 Muovinen putkirumpu Ø 315/275 M SN8
________________mtr
14340 Betoninen rumpu Ø 1000B
________________________________________mtr
16100 Maaleikkaus sekä massojen kuljetus ≤ 1 km etäisyydelle
________________m3ktr
16200 Putkikaivannon kaivu sekä massojen kuljetus ≤ 1 km etäisyydelle ________________m3ktr
16100 Maaleikkaus sekä massojen kuljetus >1-3km etäisyydelle
________________m3ktr
16200 Putkikaivannon kaivu sekä massojen kuljetus >1-3 km etäisyydelle ________________m3ktr
16100 Maaleikkaus sekä massojen kuljetus >3-5km etäisyydelle
________________m3ktr
16200 Putkikaivannon kaivu sekä massojen kuljetus >3-5 km etäisyydelle ________________m3ktr
17100 Kallion irrotus, syvyys < 1 m sekä louheen kuljetus ≤ 1 km etäisyydelle______________m2ktr
17100 Kallion irrotus, syvyys > 1 m sekä louheen kuljetus ≤ 1 km etäisyydelle______________m3ktr
17100 Kallion irrotus, syvyys < 1 m sekä louheen kuljetus >1-3 km etäisyydelle______________m2ktr
17100 Kallion irrotus, syvyys > 1 m sekä louheen kuljetus >1-3 km etäisyydelle______________m3ktr
17100 Kallion irrotus, syvyys < 1 m sekä louheen kuljetus >3-5 km etäisyydelle______________m2ktr
_______________________________________________________________________________________
1(4)
RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
Tekniikan ja ympäristön toimiala
Kokonkadun jatke
_______________________________________________________________________________________
17100 Kallion irrotus, syvyys > 1 m sekä louheen kuljetus >3-5 km etäisyydelle______________m3ktr
17100 Irtilouhittu rakenne
________________________________________m3ktr
17200 Kalliokanaalit, syvennykset ja kuopat < 1 m sekä louheen kuljetus ≤ 1 km etäisyydelle
________________________________________m2ktr
17200 Kalliokanaalit, syvennykset ja kuopat > 1 m sekä louheen kuljetus ≤ 1 km etäisyydelle
________________________________________m3ktr
17200 Kalliokanaalit, syvennykset ja kuopat < 1 m sekä louheen kuljetus >1-3 km etäisyydelle
________________________________________m2ktr
17200 Kalliokanaalit, syvennykset ja kuopat > 1 m sekä louheen kuljetus >1-3 km etäisyydelle
________________________________________m3ktr
17200 Kalliokanaalit, syvennykset ja kuopat < 1 m sekä louheen kuljetus >3-5 km etäisyydelle
________________________________________m2ktr
17200 Kalliokanaalit, syvennykset ja kuopat > 1 m sekä louheen kuljetus >3-5 km etäisyydelle
________________________________________m3ktr
17100/17200 Kivien rikkominen > 1 m3
________________________________________kpl
18110 Maapenger
________________________________________m3rtr
18120 Louhepenger, materiaali hankkeelta ________________________________________m3rtr
18310 Tasauskerros murskeesta, KaM 0/16 ________________________________________m3rtr
18320 Alkutäyttö murskeesta, KaM 0/16
________________________________________m3rtr
18320 Ympärystäyte salaojitussoralla 8/32 ________________________________________m3rtr
18330 Lopputäyttö nykyisillä massoilla
________________________________________m3rtr
18330 Lopputäyttö
________________________________________m3rtr
21110 Suodatinkerros Hk
________________________________________m3rtr
21120 Suodatinkangas N3
________________________________________m2tr
21200 Jakava kerros KaM 0/90
________________________________________m3rtr
21310 Sitomaton kantava kerros KaM 0/32 ________________________________________m3rtr
21410 AB 11 / 40mm
________________________________________m2tr
21410 AB 16 / 40mm
________________________________________m2tr
_______________________________________________________________________________________
2(4)
RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
Tekniikan ja ympäristön toimiala
Kokonkadun jatke
_______________________________________________________________________________________
21410 AB 16 / 50mm
________________________________________m2tr
21410 ABK 32 / 50mm
________________________________________m2tr
21410 ABK 32 / 60mm
________________________________________m2tr
21610 Piennartäyte
________________________________________m3rtr
31220 Hulevesiviemärit Ø250M SN8
________________________________________mtr
31220 Hulevesiviemärit Ø315M SN8
________________________________________mtr
Huleveden liitos nykyiseen kaivoon/putkeen poraamalla
________________kpl
Hulevesikaivon kupukansisto 25 tn, Ø 600mm
________________kpl
Hulevesikaivon ritiläkansisto 40 tn, Ø 550/50mm
________________kpl
Kaivon umpikansisto 40 tn Ø 550/50mm
________________________________________kpl
31230 Hulevesikaivo Ø800B
________________________________________kpl
32210 Kevyen liikenteen tyyppikaide
________________________________________mtr
33000 Suojaputki TEL 75
________________________________________mtr
33000 Suojaputki TEL 110M, A lk
________________________________________mtr
33000 Suojaputki TEL 110M, B lk
________________________________________mtr
Tukimuuri, muottityö
________________________________________m2
Tukimuuri, raudoitustyö
________________________________________kg
Tukimuuri, betonityö
________________________________________m3rtr
Henkilötyöt:
- työnjohto
________________________________________€ / h
- ammattihenkilö
________________________________________€ / h
- aputyöhenkilö
________________________________________€ / h
- mittausryhmä (mittamies ja mittalaitteet) ________________________________________€ / h
Kalusto ja lisälaitteet:
- KKHt 17 tn
________________________________________€ / h
_______________________________________________________________________________________
3(4)
RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
Tekniikan ja ympäristön toimiala
Kokonkadun jatke
_______________________________________________________________________________________
- KKHt 21tn
________________________________________€ / h
- KKHt 25tn
________________________________________€ / h
-KKHt 30tn
________________________________________€ / h
- KKHp 13 tn
________________________________________€ / h
- KKHp 16 tn
________________________________________€ / h
- KKHp 19 tn
________________________________________€ / h
- KKHp 21 tn
________________________________________€ / h
- Hydraulinen iskuvasara
________________________________________€ / h
- Kuorma-auto 3-akselinen
________________________________________€ / h
- Kuorma-auto 4-akselinen
________________________________________€ / h
- Kaksoisvalssijyrä 0-2tn
________________________________________€ / h
- Kaksoisvalssijyrä 2-4tn
________________________________________€ / h
- Kumipyörävetoinen täryvalssijyrä 2-5tn
________________________________________€ / h
- Kumipyörävetoinen täryvalssijyrä 5-10 tn ________________________________________€ / h
Muut urakoitsijan tarpeelliseksi katsomat yksikköhinnat:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4(4)