jakauma Profiili

%-jakauma
Lukijamäärä
61 000
Lukukerrat
2,0
Kohtaamiskontaktit
78 000
Kokonaistavoittavuus
64 000
25
Vain painettu
Painettu ja digi
92
Vain digi
Lehden lukemisen
osuus
71 %
Lukemiseen
käytetty aika
59 min.
TOP 3 väittämät
indeksi
%
Elle
%
kaikki
Luen mielelläni blogaajien ostosuosituksia
345
46
13
Aikakauslehtien blogit kiinnostavat minua, koska niiden taustalla on
tunnettu lehtibrändi
293
26
9
Ostan aikakauslehtiä irtonumeroina
198
58
29
Täysin/melko samaa mieltä:
Profiili (%)
100
98
94
79
73
80
52
60
36
40
20
0
51
6
2
49
Nainen
Mies
Väestö
38
30
47
46
17
27
7
31
12-24
vuotta
25-44
vuotta
45-64
vuotta
65+
vuotta
Digi
37
32
23
11
3
25
Printti
50
47
41
35
17
11
37
40
Koulutus:
Amk/
Yliopisto/
korkeak.
Lapsiperhe
17
10
82
Talouden Päivittäistulot
ostoyli
päättäjä
75.001 e/v
17
16
19
43
19
20
PK-seutu
Muu
yli 30t
as. kaup.
/kunta
Alle 30t
as. kaup.
Maalaiskunta
Lähde: KMT 2016
1