Kartoituksen Sairaalarakennushankkeista Suomessa löydät

EPSHP
SHP
Kohde
Vuonna
Yksiköt
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
F -­‐laajennusosa
2014-­‐2018
Laajennusosa, johon sijoi>uu leiko -­‐vastaano>[email protected], patologian 11 600 brm2
laboratorio, välinehuoltokeskus, kudosarkistot ja muuntamo
m²
Rakennustyyppi
laajennusosa
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Kirurgian-­‐ ja ortopedian poliklinikka
2013-­‐2015
Kirurgian. ja ortopedian [email protected]
1 800 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Kliininen kemian
2012-­‐2014
Kliinisen kemian [email protected]
1 500 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Korva-­‐ nenä-­‐ ja [email protected] pkl 2013-­‐2014
KNK -­‐pkl ja kuulokeskus
1 200 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Leikkaussalit peruskorjaus
2010-­‐2015
14 leikkaussalia ja heräämö@lat
3 900 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
"M-­‐talo"
2015-­‐2021
Psykiatrian osastot, psykiatrian poliklinikat, sairaalakoulu, päihdeklinikka, kuntoutuksen [email protected], sosiaalityöntekijöiden ja psykologien työ@loja. 25 000 brm²
uudisrakennus Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Sairaalasielunhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden @lat
2013-­‐2015
Sairaalasielunhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden vastaano>[email protected], n 500 brm2
sairaalakirkko ja ryhmä@la
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Sisä[email protected]­‐ ja neurologian poliklinikka ja kahvila
2014-­‐2018
Sisä[email protected]­‐ ja neurologian poliklinikka ja sairaalan kahvio
2600 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Tehostetun hoidon yksikkö ja sydäntutkimus
2015-­‐2018
Teho, neuroteho, tehoste>u valvonta, CCU yhdistetään. Sydäntutkimusyksikköön tulee kaksi angiosalia.
2260 brm2
saneeraus ja uudisrakennus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Vuodeosastojen peruskorjaus
2018 -­‐ 2021
2 vuodeosastoa
900 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Vuodeosastojen peruskorjaus 2012 -­‐ 2016
6 vuodeosastoa n. 6 700 m2 saneeraus Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
[email protected] pkl
2017 -­‐ 2019
[email protected] pkl
1000 brm2
saneeraus
Etelä-­‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala
Lasten ja nuorten pkl Radiologia
2017 -­‐ 2019 Lasten ja nuorten pkl Radiologia n. 3 600 b rm2
Pääaula
saneeraus
PSHP
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
Kehitysvammahuollon [email protected] hoidon yksikkö
2012-­‐2014
Kehitysvammahuollon [email protected] hoidon yksikkö sisältää 9000m2
psykososiaalisen kuntoutuksen, [email protected], lasten ja nuorten kuntoutusyksikön, toiminnallisen kuntoutuksen sekä Nokian kaupungin erityiskoulun @lat kolmessa erillisessä rakennuksessa Pitkäniemen sairaalan yhteydessä.
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
Ravintokeskus
2012-­‐2014
Uusi ravintokeskus, jonka suunni>elussa ote>u huomioon tuotantotapa cook&chill
2000m2
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
E-­‐rakennus
2012-­‐2015
Munuaiskeskus ja [email protected]
8170 bm2
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
Etupihahanke
2015-­‐2019
Tays Keskussairaalan etupihan uudisrakennukseen D tulee 85 000 brm2
raskaana olevien, synny>äjien ja vastasyntyneiden hoito, tuki-­‐ ja liikuntaelimistön sairauksien hoito, verisuonikirurgia, toimenpideradiologia, laboratorion näy>eeno>o sekä pääaula ja välinehuolto. Uudisrakennus L muodostaa olemassa olevan Q-­‐
rakennuksen kanssa lasten ja nuorten keskuksen, jossa ovat lasten ja nuorten erikoisalat mukaan lukien psykiatria. Etupihahankkeeseen kuuluu myös Tays Sydänkeskus Oy:n rakennu>ama ja rahoi>ama N-­‐rakennus sekä [email protected] Oy:n ja pysäköijien rahoi>ama Pysäkö[email protected] Keskussairaalan etupihan alla. Sydänsairaala ja pysäkö[email protected] rakennetaan samassa yhteydessä sairaanhoitopiirin D-­‐ ja L -­‐uudisrakennusten kanssa.
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
Vuodeosaston peruskorjaus
2015-­‐2016
Verisuonikirurgian osasto ja poliklinikka
650 brm2
saneeraus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
Pysäkö[email protected]
2015-­‐2017
Yli 400 autopaikkaa
19797 brm2
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
N-­‐rakennus
2015-­‐2018
Sydänsairaala
13784 brm2
uudisrakennus
PSHP
Helsingin kaupunki
HUS
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
D-­‐rakennus
2015-­‐2020
Raskaana olevien ja synny>äjien ja vastasyntyneiden hoito, Tuki-­‐ 37 165 brm2
ja liikuntaelimistön sairauksien hoito , verisuonikirurgia, Toimenpideradiologia, Laboretorion näy>eeno>o, Välinehuolto, Pääaula
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP, Valkeakosken aluesairaala
Peruskorjaus
2015-­‐2017
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispä[email protected] ja lasten heräämö
saneeraus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
L-­‐rakennus
2015-­‐2019
Uudisrakennus L muodostaa olemassa olevan lastenpsykiatrian 19383 bm2
Q-­‐rakennuksen kanssa Lasten ja nuorten keskuksen, jossa ovat lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon alat mukaan lukien psykiatria.
uudisrakennus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Vammalan aluesairaala
Sastamalan [email protected]
2016-­‐2020
Fysioterapian, dialyysin, vastaano>o-­‐ ja [email protected] saneeraus tavoi>eena Vammalan aluesairaalan ja Sastamalan kaupungin toimintojen [email protected] ja palvelukokonaisuuksien selkey>äminen
1868 brm2
saneeraus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Pitkäniemen sairaala
Peruskorjaus
2015
[email protected] rakentaminen akuu`psykiatrian vuodeosastoksi
1100m2
saneeraus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky, PSHP. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays
R-­‐rakennus
2014-­‐2015
Sä[email protected] laajennus kahdelle uudelle kiihdy`melle
520 brm2
uudisrakennus, R-­‐
rakennuksen laajennus
Helsinki
Malmin sairaala 2009 -­‐ 2014
Terveyskeskuspäivystys, päivystyspoliklinikka, sisä[email protected] poliklinikka, tähystystoiminta, kuvantaminen, laboratorio, päivystys-­‐ ja valvontaosasto, [email protected]­‐osasto, kolme päivystystä tukevaa osastoa
22 000 brm² saneeraus, uudisrakennus Uudirakennus: 19 000 brm² Peruskorjaus: 3 000 brm²
Helsinki
Kalasataman terveys-­‐ ja [email protected]
2015 -­‐ 2017
Terveysasema, psykiatria-­‐ ja päihdekeskus, hammashoitola, nuorten-­‐ ja aikuisten sosiaalityö, maahanmuu>oyksikkö, fysioterapia, toimintaterapia, vammaispalvelut, ikääntyvän väestön palveluohjaus sekä laboratorion näy>eeno>o
18 000 htm²
uudisrakennus
HUS, Hyvinkään sairaala
Leikkaussalit 2015-­‐2019
11 leikkaussalia ja heräämö
5 399 bm2
uudisrakennus
Hyvinkään kaupunki ja HUS (KOY Hyvinkään sairaalanmäki)
vuodeosastoja ja pkl @loja
2012-­‐2018
6 kerrosta, jossa lasten [email protected] toiminnot, nykyiset pth:n vuodeosastot, [email protected]­‐osasto, psykiatrian pkl;t, A-­‐klinikka, sulje>u psykiatrinen vos, liikkuvan työn yksiköt
23 000 brm2
uudisrakennus
676 brm2
Kainuun sote
HUS; Hyvinkään sairaala
HUS-­‐Apteeki Hyvinkään sairaalan 2016-­‐2018
uudet @lat
sairaalan E-­‐osan ht-­‐kerrokseen apteekin lääkevarasto-­‐, lääkkeiden käsi>ely-­‐, toimisto-­‐ ym. [email protected] sekä t-­‐kerrokseen nykyisen [email protected] @lojen osi>ainen muu>aminen apteekin infuusionestevarastoksi. 447 brm2
[email protected] HUS, Hyvinkään sairaala
[email protected]­‐ ja jäteasema
2016-­‐2018
nykyisen [email protected] ja jäteaseman uudistaminen nykytarpeita (sekä koko, e>ä laatu) vastaaviksi. n. 800 m2 saneeraus ja laajennus
HUS, Hyvinkään sairaala
uusi välinehuoltokeskus
2018-­‐2020
uusi välinehuoltokeskus leikkaussalien läheisyyteen
1500 brm2
[email protected] HUS, Hyvinkään sairaala
vuodeosastojen peruskorjaus
2016-­‐2020
suurosastojen 3 ja 4 peruskorjaus
4200 hum2
peruskorjaus
HUS, Jorvin sairaala, Espoo
Päivystyslisärakennus
2011 -­‐ 2015
Välinehuoltokeskus, sosiaali-­‐ ja kriisipäivystys, lasten-­‐ ja aikuisten päivystyspoliklinikat, päivystysosasto, vuodeosasto, teho-­‐osasto, palovammakeskus ja [email protected]
17 212 brm2
uudisrakennus
HUS, Siltasairaala
Trauma ja syöpäsairaalan uudisrakennus
2015-­‐2022
Vuodeosastot [email protected] ja syöpä[email protected], päiväsairaala 68 690 brm2
syöpä[email protected], teho-­‐osasto 58 paikkaa, leikkausosasto 16 salia (trauma), päivystyspkl, [email protected] pkl, kuvantamisen @loja MRI TT ect, [email protected], henkilöstöravintola, Linac x 2, PET
uudisrakennus
HUS, Lastenklinikan peruskorjaus aikuiskirurgian käy>öön
LKL:n peruskorjaus
2016-­‐2021
4 leikkaussalia, heräämö [email protected], suu-­‐ja leukakir. [email protected], pkl laskimokir, Vuodeosastoja , pkl @loja, kliininenfys. toimisto @loja
12 500 brm2
peruskorjaus HUS, Porvoon sairaala
Vuodeosastosiiven peruskorjaus 2011 -­‐ 2014
vaihe 1
Sisä[email protected] vuodeosasto sekä LEIKO-­‐yksikkö
2 264 brm2
saneeraus
HUS, Porvoon sairaala
Vuodeosastosiiven peruskorjaus 2014-­‐2016
vaihe 2
Sisä[email protected] vuodeosato, Päiväsairaala, Endokopiayksikkö
1010 m2
saneeraus
Kainuun sosiaali-­‐ ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun keskussairaala, Kajaani
Kainuun uusi sairaala
Erikoissairaanhoito sekä perusterveydenhuolto lukuuno>ama>a 47 000 brm2
patologiaa, apteekkia sekä osaa Kajaanin kaupungin perusterveydenhuollosta.
2011-­‐2020
pääosin uudisrakennus, osin perusparannus
KSSKP
KSSHP, Keski-­‐ Suomen keskussairaala, Jyväskylä
Uusi sairaala-­‐ hanke
2012-­‐2020
Välinehuolto,apteekki,patologia,[email protected],yhteispäivystys,
99.700 brm ²
päivystysosasto, kuvantaminen,lab,sädehoito, kl.fysiologia ja isotooppi, knf,synnytys, teho-­‐osastot, valvonnat,angiot, leikkausosasto,heräämöt,toimenpideyksikkö,osaamiskeskukset ( 12 kpl),päiväsairaala,vuodeosastot ( 368ss)... Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito integroitu.
uudisrakennus
PSSHP
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Kuopion kaupungin ja Kysin yhteiskei`ö 2012 -­‐ 2013 Yhteiskei`ö, jossa tuotanto-­‐tapana on Cook and Chill. 10 650 brm²
uudisrakennus Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Apteekki
2013-­‐2014
Sairaala-­‐apteekin toiminnot sis. lääkkeenvalmistuksen [email protected] 5000 brm²
saneeraus ja laajennus
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Päivystysosasto
2014-­‐2015
Päivystysosasto 1350 bm ²
uudisrakennus
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Kaarisairaala
2013-­‐2015
Välinehuoltokeskus, dialyysiosasto, munuaispoliklinikka, anestesia-­‐ ja leikkausyksikkö, tehohoidon osasto, vastasyntyneiden teho-­‐osasto, Naisten akuu`keskus, Naisten poliklinikka, kirurgian poliklinikka, endoskopiayksikkö, IVF-­‐
laboratorio, ortopedian poliklinikka ja fysiatrian poliklinikka. 35 000 brm²
Uudisrakennus
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Sädesairaala 2013-­‐2015
Sädehoitoyksikkö, [email protected]­‐osasto (KYS ja THL), radiofarmasian 10 000 brm²
[email protected], [email protected] poliklinkka, syöpä[email protected] poliklinkka, hematologian poliklinikka ja infuusiopoliklinikka.
Uudisrakennus
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
KYSin Puijon sairaalan 1. peruskorjausvaihe
2015 -­‐ 2017
Vaihe 1 (valmis 1/2017): silmä[email protected] poliklinikka, suu-­‐ ja 15 000 brm², huoneala 10 saneeraus
leukasairauksien poliklinikka, sydänkirurgian, neurokirurgian ja 000 m ²
raskaan verisuonikirurgian leikkausyksikkö ja patologian laboratorio. Vaihe 2 (valmis 6/2018): biopankki, fysiatrian ja ortopedian poliklinikka, sydäntoimenpideyksikkö, sydänvalvonta ja ISLABin laboratorio.
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Päivystys
2015-­‐2017
Erikoissairaanhoidon päivystys
5000 brm²
saneeraus ja laajennus
Pohjois-­‐Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio
Vuodeosastojen ja poliklinikoiden peruskorjaukset
2018-­‐2024
400 sairaansijan vuodeosastokokonaisuu ja useita pääsääntö[email protected] [email protected] poliklinikoita
65 000m2
saneeraus ja laajennus
CAREA
LSHP
Kymenlaakson sairaanhoito-­‐ ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson keskussairaala, Kotka
Lapin keskussairaala, Rovaniemi
Carea-­‐sairaala hanke
2011-­‐2020
Lapin keskussairaala Laajennus 2017 -­‐ 2022
L2, Dialyysin rakentaminen keväällä 2017 kuntoutuskeskukselta oste>uihin @loihin,tehon peruskorjaus kesällä 2017
Laajennus-­‐ ja peruskorjaushanke joka ka>aa keskussairaalan 45 000 brm²
kaikki toiminnot sekä Kotkan kaupungin terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen avopalvelutoiminnot.
TU 2022 laajennus ja peruskorjaus koskien useita eri toimintoja. 39000brm²
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan/uudistetaan mm. kuuman sairaalan toiminnot, sairaala-­‐apteekki, välinehuolto ja parkkitalo. Seuraavissa vaiheissa mm. psykiatrinen osasto.
uudisrakennus, saneeraus
uudisrakennus ja saneeraus
Päijät-­‐Hämeen keskussairaala, [email protected]
Fysiatrian peruskorjaus
2014-­‐2015
Fysiatrian osaston täydellinen peruskorjaus
1 150 brm2
saneeraus
Päijät-­‐Hämeen keskussairaala, [email protected]
[email protected] ja autotalli
2014-­‐2016
[email protected] ja autotalli
630m2
uudisrakennus
Päijät-­‐Hämeen keskussairaala, [email protected]
Sairaala-­‐apteekki
2014-­‐2016
Sairaala-­‐apteekki ja liuosvarasto
2000m2
uudisrakennus
Päijät-­‐Hämeen keskussairaala, [email protected]
Sydänyksikkö
2014-­‐2015
saneeraus
Lahden kaupungin sairaala
Lahden kaupunginsairaalan uudistaminen
J2 laajennus 2013-­‐2018
Sydänpoliklinikka, sydäntoimenpideyksikkö ( 2 angiosalia ja 1 2 100 brm2
toimenpidesali) ja 13-­‐paikkainen valvonta, kliininen fysiologia
Pääterveysasema: mm. vastaano>[email protected], suun terveydenhuolto, 18 650 m2
välinehuolto ja laboratorion näy>eeno>o Päivystys,teho-­‐osasto ja -­‐valvonta, heräämö, lastenkeskus n. 13 900 m²
(osastot, poliklinikka, päiväsairaala, lasten teho), vatsakeskus
Pohjois-­‐Karjalan sosiaali-­‐ ja terveyspalvelujen ky Pohjois-­‐Karjalan keskussairaala, Tikkamäki
A-­‐siiven kerrokset P, 1, 8-­‐11
2017 -­‐ 2025
Sairaalan uusi pääsisäänkä[email protected] kerrokseen P, 1 kerroksen saneeraus aulaksi, kerrosten 8 -­‐ 11 saneeraukset poliklinikoiksi (neurologia, fysiatria, keuhkosairaudet, kuntoutusohjaajat)
saneeraus
Pohjois-­‐Karjalan sosiaali-­‐ ja terveyspalvelujen ky Pohjois-­‐Karjalan keskussairaala, Tikkamäki
Apuvälinekeskus ja [email protected]
2017 -­‐ 2025
Apuvälinekeskuksen @lat; [email protected] vastaano>[email protected], huolto-­‐ ja n. 1 000 m²
[email protected], [email protected], [email protected] ja lastauslaiturin saneeraus
saneeraus
Pohjois-­‐Karjalan sosiaali-­‐ ja terveyspalvelujen ky Pohjois-­‐Karjalan keskussairaala, Tikkamäki
E-­‐siiven peruskorjaus
2017 -­‐ 2025
Röntgenin, kirurgian poliklinikan, näy>eeno>okeskuksen, selviämishoitoyksikön, leikkaussalien, synnytyssalien, lapsivuodeosaston ja naistenkeskuksen @lojen täydellinen saneetaus
n. 16 000 m²
saneeraus
2014 -­‐ 2017
Kei`ö, DEF-­‐osa; hammashoidon vastaano>[email protected], lääkäreiden-­‐ ja sh-­‐vastaano>[email protected] ABC-­‐osa; Terapiakeskus (fysioterapia, ravitsemus-­‐, puhe-­‐ ja toimintaterapia), välinehuoltokeskus, apuvälinehuolto ja -­‐sovitus, työterveyshuolto, kuntoutusosastoja 6 kpl (neurologia, kirurgia, akuu`, [email protected], Kei`ö 1 700 m², DEF-­‐osa 3 uudisrakennus
000 m², ABC-­‐osa 12 200 m²
PHHYKY
SIUN SOTE
Pohjois-­‐Karjalan sosiaali-­‐ ja terveyspalvelujen ky Pohjois-­‐Karjalan keskussairaala, Tikkamäki
Joensuun kaupunki, @lakeskus @laajana ja Siilaisen kuntoutumiskeskus
Siun sote vuokraa @lat
2012 -­‐ 2020 yht. n. 3 400 m²
saneeraus
saneeraus uudisrakennus PPSHP
Oulun yliopistollinen sairaala
TULSA2030 (Tulevaisuuden sairaala 2030)
2015 -­‐ 2020
Porin kaupunki Porin kaupunginsairaala
2012 -­‐ 2014
SATSHP
Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan Lasten-­‐ ja naistentalo keskussairaala, Pori 2011 -­‐ 2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan Keuhkopoliklinikka (A5)
keskussairaala, Pori Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan Toimistokerros (A7)
keskussairaala, Pori Vaihe 1. Lasten ja naistensairaala, jatko vielä avoin
22 800m2 (koko hanke 150 000m2)
peruskorjaus
uudisrakennus 2015
[email protected] ja lastenkirurgian poliklinikka ja vuodeosasto, 8 000 m2 ä[email protected] ja [email protected] poliklinikka synnytys ja [email protected] vuodeosasto, synnytyssalit ja [email protected], vastasyntyneiden teho-­‐ Vastaano>[email protected]
900 m2
2016
Yhden ja useamman henkilön [email protected]
900 m2
peruskorjaus Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan Hammas-­‐suu ja leukasairauksien 2016
keskussairaala, Pori pkl Vastaano>o-­‐, tutkimus ja [email protected]
500 m2
peruskorjaus
Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan Leikkaushoitokeskus
keskussairaala, Pori 2017
Leiko ja hoidonvarauskeskus [email protected]
500 m2
peruskorjaus
Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan H-­‐rakennus Apteekkirakennus keskussairaala, Pori kokonaisuus
2016-­‐2018
Apteekki, [email protected]@lat ja tekninen keskus, [email protected]
8 000m2
uudisrakennus peruskorjaus VSHP
VSSHP
KHSHP
Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan keskussairaala
M-­‐rakennus
2015-­‐2016
Keskuskei`ön kylmä@lojen peruskorjaus
750m²
peruskorjaus
Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan keskussairaala
F-­‐rakennus
2015-­‐2019
Tehohoito ja sydänvalvonta, leikkausosasto (ei heräämö), uusi [email protected]@la 4500 m ²
peruskorjaus
Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan keskussairaala
U-­‐rakennus
2013-­‐2018
Apteekin @lat ([email protected], lääkevarastot ja kansliat)
[email protected] poliklinikoille
~8000m2
uudisrakennus
Varsinais-­‐Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala Lääkehuolto-­‐rakennus VSSHP 2009 -­‐ 2012 VSSHP lääkehuollon @lat 7 911 brm2 uudisrakennus Varsinais-­‐Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala T-­‐sairaala 2004 -­‐ 2012 Ensihoito, päivystys, traumojen hoito, sydänsairaudet, 108 000 brm2 neurologiset ja verisuonisairauksien hoidot, vatsan sairauksien hoidot, medisiininen akuu`hoito, tehohoidon ja tehovalvonnan tukea [email protected] hoidot uudisrakennus Varsinais-­‐Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala U-­‐sairaalan korvaava rakentaminen, T3-­‐hanke
2015-­‐2019
Keskite>y leikkausosasto, PÄIKI-­‐ LEIKO-­‐yksikkö, vuodeosastot, poliklinikat ja tukipalvelut; naistentaudit-­‐ ja synnytykset, lastentaudit, korvataudit, silmätaudit, suu-­‐ ja leukasairaudet n. 40 000 bm2
uudisrakennus
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, VSSHP vuokraa puolet @loista
Medisiina D
2013-­‐2018
Opetuksen, tutkimuksen ja [email protected] synergiatalo, johon tulevat @lat Turun yliopistolle, Turun AMK:lle. Kaksi kerrosta oppimiskeskuksen @loja ja kuusi kerrosta laboratorioita sekä välinehuoltokeskus.
26 500 brm²
uudisrakennus
80 000-­‐100 000 brm ², laajuus tarkentuu kesään 2017 mennessä
Kantasairaala-­‐hanke
Riihimäen sairaalan 6. ja 7. kerros
2015-­‐2022
Uusi Kanta-­‐Hämeen maakunnan terveydenhuollon palvelukeskus uuteen [email protected] korvaamaan nykyistä keskussairaalarakennusta Hämeenlinnassa sekä Hämeenlinnan keskusta-­‐alueen perusterveydenhuollon @loja
2016-­‐2018
Tilojen saneeraus perusterveydenhuollon vastaano>okäy>öön
1400 brm²
saneeraus
Riihimäen sairaalan 0. kerros
2017-­‐2018
Apuvälinepalvelu ja hoitotarvikejakelu Riihimäen seudun tk:lle
300 brm²
saneeraus
Kanta-­‐Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeenlinna
Kanta-­‐Hämeen sairaanhoitopiiri, Riihimäki
Kanta-­‐Hämeen sairaanhoitopiiri, Riihimäki
uudisrakennus