testausseloste - Taivassalon kunta

TESTAUSSELOSTE
Talousvesitutkimus
6.3.2017
17-1330
#1
1 (2)
Uudenkaupungin kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto
Pankkitie 1
23600 KALANTI
Tilausnro 199108 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 21.2.2017, näytteet otettu 21.2.2017
Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo
Paikka: Taivassalon vesilaitos
NÄYTTEET
Lab.nro
Näytteen kuvaus
1929
Lähtevä vesi
MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys
Yksikkö
Escherichia coli *
Fluoridi, F *
Alumiini, Al *
Mangaani, Mn *
Rauta, Fe *
Koliformiset bakteerit *
pH (25 °C) *
Sähkönjohtavuus (25 °C) *
Sameus *
Haju
Maku
Kokonaiskloori *
Vapaa kloori *
Sidottu kloori *
Kokonaiskovuus *
kokonaiskovuus *
Kalsiumkovuus *
Magnesiumkovuus *
pmy/100 ml
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
pmy/100 ml
µS/cm
FNU
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
°dH
mmol/l
mmol/l
1929
STM 1352L
0
0,96
6
5
26
0
7,9
360
0,2
Hajuton
Mauton
0,53
0,19
0,35
1,2
7,0
0,90
0,35
<1 (a)
«1,5 (a)
«200 (b)
«50 (b)
«200 (b)
<1 (b)
«9,5, »6,5 (b)
«2500 (b)
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
STM 1352L = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus
LAUSUNTO
Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015
laatuvaatimukset ja -suositukset lähtevälle vedelle.
Niina Kohonen
kemisti
TIEDOKSI
Taivassalon kunta/Vesilaitos
Uudenkaupungin kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto/[email protected]
Uudenkaupungin Vesi/Vakka-Suomen Vesi/[email protected]
Varsinais-Suomen ELY-keskus/[email protected]
Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.
Katuosoite
Telekatu 16
20360 TURKU
Postiosoite
Telekatu 16
20360 TURKU
Puhelin
Sähköposti
*(02) 274 0200
[email protected]
Alv.rek.
Y 1564941-9
Krnro 774822
TESTAUSSELOSTE
Talousvesitutkimus
6.3.2017
17-1330
#1
MENETELMÄTIEDOT
Määritys
Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Escherichia coli *
Fluoridi, F *
Alumiini, Al *
Mangaani, Mn *
Rauta, Fe *
Koliformiset bakteerit *
pH (25 °C) *
Sähkönjohtavuus (25 °C) *
Sameus *
Haju
Maku
Kokonaiskloori *
Vapaa kloori *
Sidottu kloori *
Kokonaiskovuus *
Kalsiumkovuus *
Magnesiumkovuus *
SFS 3016 (TL27)
SFS-EN ISO 10304-1 (TL27)
SFS-EN ISO 17294-1 ja -2 (TL27)
SFS-EN ISO 17294-1 ja -2 (TL27)
SFS-EN ISO 17294-1 ja -2 (TL27)
SFS 3016 (TL27)
SFS 3021 (TL27)
SFS-EN 27888 (TL27)
SFS-EN ISO 7027 (TL27)
Haju (TL27)
Maku (TL27)
SFS-EN ISO 7393-2 (TL27)
SFS-EN ISO 7393-2 (TL27)
(TL27)
SFS-EN ISO 11885 (TL27)
SFS-EN ISO 11885 (TL27)
SFS-EN ISO 11885 (TL27)
TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus
Tutkimuslaitoksen nimi
TL27
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT
Määritys
Näyte
Tuloksen epävarmuus
Määrityspvm.
Escherichia coli *
Fluoridi, F *
Alumiini, Al *
Mangaani, Mn *
Rauta, Fe *
Koliformiset bakteerit *
pH (25 °C) *
Sähkönjohtavuus (25 °C) *
Sameus *
Haju
Maku
Kokonaiskloori *
Vapaa kloori *
Sidottu kloori *
Kokonaiskovuus *
Kalsiumkovuus *
Magnesiumkovuus *
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
2017/1929
Toimitetaan pyydettäessä
±10 %
±2 µg/l
±1 µg/l
±15 %
Toimitetaan pyydettäessä
±0,2 yks.
±3 %
±0,1 FNU
22.2.2017
23.2.2017
24.2.2017
24.2.2017
24.2.2017
21.2.2017
21.2.2017
21.2.2017
21.2.2017
24.2.2017
24.2.2017
21.2.2017
21.2.2017
21.2.2017
27.2.2017
23.2.2017
23.2.2017
±10 %
±0,03 mg/l
±10 %
±10 %
±10 %
Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.
2 (2)