6489/17 ADD 1 eho/OS/akv 1 GIP 1B

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6489/17
ADD 1
PV/CONS 6
EDUC 58
JEUN 27
CULT 18
AUDIO 17
SPORT 10
EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI
Asia:
Euroopan unionin neuvoston 3518. istunto (koulutus, nuoriso, kulttuuri ja
urheilu), Bryssel, 17. helmikuuta 2017
6489/17 ADD 1
eho/OS/akv
GIP 1B
1
FI
JULKISESTI KÄSITELTÄVÄT KOHDAT 1
Sivu
MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT
B-KOHDAT (6060/17 OJ CONS 6 EDUC 36 JEUN 16 CULT 12 AUDIO 10 SPORT 5)
5.
Koulutuksen vaikutus sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen sekä yhteisten eurooppalaisten
arvojen vaaliminen vuoden 2017 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ........ 3
*
*
1
*
Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien unionin säädösten käsittely (Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohta), muut yleisölle avoimet neuvoston käsittelyt ja
julkiset keskustelut (neuvoston työjärjestyksen 8 artikla).
6489/17 ADD 1
eho/OS/akv
GIP 1B
2
FI
MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT
(Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu)
5.
Koulutuksen vaikutus sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen sekä yhteisten eurooppalaisten
arvojen vaaliminen vuoden 2017 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa
=
Periaatekeskustelu
5740/17 EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39
Neuvosto kävi asiasta periaatekeskustelun puheenjohtajan laatiman tausta-asiakirjan pohjalta
(5740/17).
Ministerit korostivat sitä keskeistä roolia, joka koulutuksella voi olla osallistavan
yhteiskunnan rakentamisessa, kun laadukasta koulutusta tarjotaan kaikille. Erityisesti
painotettiin koulutuksen merkitystä keinona edistää kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa
eurooppalaisten perusarvojen puolustamiseksi.
6489/17 ADD 1
eho/OS/akv
GIP 1B
3
FI