Kivikauden kylän esite 2017

Kylä aidolla paikalla
Kohde sijaitsee luonnonkauniissa Summassaaressa, jossa on
lukuisia kivikautisia asuinpaikkoja. Vanhin asutus on 9000
vuoden takaa ja nuorin esihistoriallinen löytö on tuhannen
vuoden takainen rautainen keihäänkärki. Alueella on suoritettu kaivauksia useaan otteeseen, joiden pohjalta on valmistunut Rusavierron ja Uimarannan rakennukset. Maisema muistuttaa maisemaa 7000 vuotta sitten, sillä rantaviiva
on säilynyt lähes samalla korkeudella. Summasen kylässä on
pääosassa kivikauden arki ja kylän asukkaat näyttävät lähteneen vain hetkeksi pois.
Esillä on saaliseläimiä, ja kaloja, vuotia, saviastioita, metsästys- ja kalastusvälineitä sekä kivikirveitä. Kylästä alkaa
pyyntitapoja ja pyydyksiä esittelevä Ansapolku. Polku
päättyy Yläkylään, jossa esitellään erilaisia rakennusten
ennallistuksia Suomen lähialueilta.
Kivikauden kylään saavutaan ajantietä pitkin. Sen kuvitetuissa kylteissä on väläyksiä historiallisen ajan tapahtumista
meillä ja muualla. Ranta-alueen Summasen kylässä on Rusavierron ja Uimarannan talojen ennallistukset pienesineineen. Rusavierron talo oli asuttu myöhäisellä kivikaudella,
noin 4000 vuotta sitten, Uimarannan talo 1000 vuotta sitä
aiemmin.
Muinais– ja Luontopolun varrella on noin 40 tietotaulua,
jotka sisältävät tietoa sekä tehtäviä.
Kivikauden kylässä kivikausi on muutettu luonnollista kokoa olevaksi kyläksi, jossa voi havainnollisesti tutustua kivikautiseen elämäntapaan, asumiseen, esineisiin ja välineisiin. Alueella on arkeologisiin tutkimuksiin perustuva Summasen kivikautinen kylä, Ansapolku, kivikauden asumuksia
esittelevä Yläkylä, aitojen muinaisjäännösten sivuitse kulkeva Muinaispolku ja aikakaudesta kertova multimediaohjelma. Uusimpina kohteina ovat Luontopolku ja puuhailukeskus Lasten kivikauden kylä. Kohteessa järjestetään
opastuksia ja aikakauteen liittyvää toimintaa.
Muinais– ja luontopolku. Kylästä lähtee useiden muinaisjäännöksien sivuitse viety 2 km pitkä polku. Sen varrella
esitellään maastossa olevia kohteita ja kerrotaan tietotaulujen avulla esihistorian eri aikakausista ja aiheista. Muuten luonnontilaisen polun tasaiseen alkuosaan voivat tutustua myös liikuntarajoitteiset.
Opastetut taulut esittelevät alueen eläimistöä ja kasveja,
innostavat villiyrttien ja ruokasienten keruuseen sekä kertovat luonnonsuojelusta ja antavat vinkkejä ympäristöystävällisiin arjen valintoihin. Polun varrella olevista tehtävätauluista pääsee testaamaan osaamistaan. Opastettuja
retkiä ja toimintatuokioita kesäkaudella.
Avoimessa museossa on kivikauteen liittyviä tehtäviä ja
aineistoa (www.avoinmuseo.fi/kivikaudenkyla), Tarinasoitin-palvelu on alustana QR-koodien kautta haettavalle
tiedolle (tarinasoitin.fi/saarijarvi) ja kylän omilta sivuilta
löytyy perustetojen lisäksi esimerkiksi tehtäväaineistoa
Muinais- ja Luontopoluille (www.saarijarvi.fi/kivikaudenkyla).
Lasten kivikauden kylä
leikkeihin ja toimintaan
Kohteen yhteyteen on avattu oma Lasten kivikauden kylä, jossa rakennukset ja välineet on valmistettu lasten mittakaavan mukaan. Omassa kylässään lapset voivat itsenäisesti ja omatoimisesti leikkien tutustua kivikauden maailmaan.
Kylässä voi kokeilla kivien hiomista, kampakeraamisten astioiden koristelemista, liistekatiskalla kalastusta sekä ansalla tai loukulla pyyntiä. Jos saalistus onnistaa, voi tuliporalla ”tehdä” tulen ja valmistaa aterian kampakeraamisilla astioilla ja välineillä. Pyyntionni varmistetaan eläinaiheisilla kalliomaalauksilla.
AVOINNA
10.6.−13.8.2017 ti−su klo 11−18,
heinäkuussa joka päivä
Ympäri vuoden ryhmille varauksesta.
Koululaisryhmät myös syksyllä ja keväällä.
Kesäkaudella 2017
toimintaa ja opastuksia!
PÄÄSYMAKSUT
Aik. 10 €, laps. 7 €, perhelippu 33 € (max
5 hlöä), aikuisryhmä 8 € (10 hlö tai
enemmän), opastus 50 €
Kivikirveiden ja talttojen tehokkuudesta sekä ruuhien kantavuudesta pääsee selville kokeilemalla. Kohteessa saa myös ampua ohjatusti jousella ja nuolella.
Kesällä viikoittain
toimintaa ja opastuksia
Lapsille tarkoitetulla ”kaivausalueella” voi perehtyä
esihistorian tutkimusmenetelmiin ja kokeilla arkeologina löytöonneaan – täällä tärppää varmasti!
Muinais– ja luontopolkuopastuksia, seikkailu kivikaudella ja opastettuja retkiä ja toimintatuokioita jotka pitävät sisällään mm. kädentaitoja, yhdessä tekemistä ja maisteluakin. Eri viikkoina perehdytään eri teemoihin. Teemoina voi olla esim.
pettuleivän, verkon, tulen, tuohitervan, jousipyssyn tai köydentekoa muinaismenetelmällä. Tai
pienen käsityön tekeminen luonnonmateriaalista
muistoksi mukaan, esim. tuohesta, kivestä,
sarvesta nahasta.
YHTEYSTIEDOT
Opasvaraukset 050 350 1422
Tiedustelut 044 459 8425
[email protected]
www.kivikaudenkyla.fi
Ennallistukset, näyttelyt ja kuvat
Saarijärven museo, www.saarijarvi.fi/museo
Saarijärven
KIVIKAUDEN KYLÄ
Muinais- ja Luontopolku sekä
erillinen Lasten kivikauden kylä