Kokousasia PDF

Keskusvaalilautakunta
§ 18
06.03.2017
Ehdokaslistojen järjestyksen arpominen ehdokaslistojen yhdistelmää varten
607/031/2016
Keskusvaalilautakunta 06.03.2017 § 18
Vaalilain 37 §:n mukaan edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys
ehdokaslistojen yhdistelmää varten. Eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa
ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.
Keskusvaalilautakunnalle on jätetty määräaikaan 28.2.2017 klo 16.00 mennessä seuraavien puolueiden ja yhteislistan ehdokaslistat:
- Kansallinen Kokoomus r.p.
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
- Suomen Keskusta r.p.
- Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
- Perussuomalaiset r.p.
- Vihreä liitto r.p.
- Vasemmistoliitto r.p.
- Viitasaaren puolesta-ryhmä
Ilmoituksia vaaliliitoista ei ole annettu.
Ehdotus
Keskusvaalilautakunnan sihteeri:
Keskusvaalilautakunta päättää suorittaa ehdokaslistojen arpomisen ehdokaslistojen yhdistelmää varten ja päättää arvonnan sekä oikeusministeriön vaaliohjeen perusteella todeta
1. puolueiden keskinäisen järjestyksen kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen
yhdistelmässä siten, että päätöksessä mainitaan keskinäinen järjestys luettelomuodossa, jossa ylinnä eli numerolla 1. merkitty puolue tulee ehdokaslistojen yhdistelmään äärimmäiseksi vasemmalle, seuraava eli numerolla 2
merkitty puolue seuraavaksi oikealle, jne.
2. että yhteislista merkitään ehdokaslistojen yhdistelmään oikeusministeriön
vaaliohjeen perusteella puolueiden jälkeen äärimmäiseksi oikealle
3. että, keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän kokouksessaan 9.3.2017
4. että ottaen huomioon vaalilain säännökset ehdokkaiden numeroita ei voi
saada varmuudella selville ennen sanottua kokousta.
Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti suorittaa ehdokaslistojen arpomisen
ehdokaslistojen yhdistelmää varten. Arpomisen tulos oli seuraava:
1. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
2. Kansallinen Kokoomus r.p.
3. Perussuomalaiset r.p.
4. Vasemmistoliitto r.p.
5. Vihreä liitto r.p.
6. Suomen Keskusta r.p.
7. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
8. Viitasaaren puolesta yhteislista
Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti arvonnan sekä oikeusministeriön
vaaliohjeen perusteella todeta
1. puolueiden keskinäisen järjestyksen kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen
yhdistelmässä siten, että päätöksessä mainitaan keskinäinen järjestys
luettelomuodossa, jossa ylinnä eli numerolla 1. merkitty puolue tulee
ehdokaslistojen yhdistelmään äärimmäiseksi vasemmalle, seuraava eli
numerolla 2 merkitty puolue seuraavaksi oikealle, jne.
2. että yhteislista merkitään ehdokaslistojen yhdistelmään oikeusministeriön
vaaliohjeen perusteella puolueiden jälkeen äärimmäiseksi oikealle
3. että, keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän
kokouksessaan 9.3.2017
4. että ottaen huomioon vaalilain säännökset ehdokkaiden numeroita ei voi
saada varmuudella selville ennen sanottua kokousta.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
____________