Valtuuston 13.3.2017 asialista

HÄMEENKYRÖN KUNTA
7.3.2017
VALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnantalon valtuustosalissa 13.3.2017 kello 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
9§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
10 §
Pöytäkirjan tarkastus
11 §
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen
12 §
Ilmastonmuutosta torjuvaan HINKU-foorumiin liittyminen
13 §
Takauksen uusiminen; Hämeenkyrön Jäähalli Oy
14 §
Katariina Pylsyn eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
15 §
Luottamushenkilöiden eronpyynnöt; keskusvaalilautakunnan
täydennysvaali
16 §
Luottamushenkilö; valtuutettu Ovaska
17 §
Ilmoitusasiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, arkistosihteerin työtilassa
21.3.2017.
Kirsi Parhankangas
Valtuuston puheenjohtaja