Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) hakee PÄÄSIHTEERIÄ

Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) hakee
PÄÄSIHTEERIÄ johtamaan ja kehittämään
yhdistyksen toimintaa 1.8.2017 alkaen
LTS on vuonna 1933 perustettu liikuntatieteestä, -kulttuurista ja -politiikasta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen
rekisteröity yhdistys. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) muodostamassa yhteisössä LTS edustaa liikuntatieteen
alaa. LTS:n toimisto sijaitsee Helsingissä.
LTS:n tehtävänä on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia tiedeviestinnän avulla. Visiomme on,
että liikuntaa edistävillä ammattilaisilla ja päätöksentekijöillä on käytössään luotettava ja ajantasainen tieto liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tueksi.
LTS hakee 1.8.2017 alkavalle 5-vuotiskaudelle pääsihteeriä johtamaan tehokkaasti ja tuloksellisesti
liikunnan tiedeviestintää, tutkimus-, selvitys- ja kehittämistoimintaa, kongressi- ja seminaaritoimintaa,
julkaisutoimintaa sekä edistämään tutkijoiden ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.
Pääsihteeri vastaa yhdistyksen kokouksessa ja hallituk­
sessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten
toimeenpanosta ja raportoinnista.
Tehtävään vaaditaan tohtorin tutkinto, tuntemus asian­
tuntijaorganisaation johtamisesta, tiedeyhteisön toimin­
nasta, valtion liikuntahallinnon toiminnasta ja yhteis­
kunnallisista suhteista sekä kokemusta kansainvälisestä
verkostoitumisesta. Tehtävään valittavalta edellytetään
kiinnostusta tieteen popularisointiin ja tiedeviestintään.
Pääsihteerin toimikausi on viisi vuotta ja se voidaan
uudistaa. Valittavan pääsihteerin kanssa tehdään johta­
jasopimus.
Tarjoamme mahdollisuuden toimia näköalapaikalla lii­
kuntatieteen puolestapuhujana asiantuntevan henkilös­
tön ja liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkoston kanssa.
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja
palkkatoivomuksineen osoitetaan LTS:n hallitukselle.
Hakemukset pyydämme toimittamaan perjantaihin
31.3.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoit­
teeseen: [email protected]
LISÄTIETOJA antavat hallituksen puheenjohtaja
Taru Lintunen puh. 040 805 3960, varapuheenjohtaja
Lasse Mikkelsson puh. 044 775 5343 ja pääsihteeri
Kari Keskinen puh. 040 540 8706.