vörå vöyrin - Vörå kommun

VÖRÅ
VÖYRIN
KOMMUN
KUNTA
KUNGÖRELSE
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 26.1.2017 godkänt delgeneralplanen för Mörknässkogens
vindkraftpark. (MBL § 52)
Besluten har vunnit laga kraft och planen har trätt i kraft (MBF § 93).
Vörå 9.3.2017
Kommunstyrelsen i Vörå
--KUULUTUS
Valtuusto on kokouksessaan 26.1.2017 hyväksynyt Mörknässkogenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan.
(MRL § 52)
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava on tullut voimaan (MRA § 93).
Vöyri 9.3.2017
Vöyrin kunnanhallitus
www.vora.fi