Profiili - Mediakortit

Lukijamäärä
114 000
Lehden lukemisen
osuus
68 %
Lukemiseen
käytetty aika
98 min.
Lukukerrat
2,6
Kohtaamiskontaktit
170 000
TOP 3 väittämät
Täysin/melko samaa mieltä:
%
Viva
%
kaikki
148
65
44
147
75
51
128
92
72
Jos lukemassani aikakauslehdessä on tuotenäyte, kokeilen sitä
mielelläni
Pyrin lukemaan minulle tärkeän aikakauslehden heti, kun se on
ilmestynyt
Painetun aikakauslehden tarjoamaa hemmotteluhetkeä ei voi korvata
sähköisesti
95
Profiili (%)
100
indeksi
87
80
65
60
42
40
30
13
20
0
26
11
51
49
2
17
3
27
31
25
37
40
Nainen
Mies
12-24
vuotta
25-44
vuotta
45-64
vuotta
65+
vuotta
Koulutus:
Amk/
Yliopisto/
korkeak.
Lapsiperhe
Väestö
Printti
21
20
8
17
82
Talouden Päivittäistulot
ostoyli
päättäjä
75.001 e/v
17
19
43
19
20
PK-seutu
Muu
yli 30t
as. kaup.
/kunta
Alle 30t
as. kaup.
Maalaiskunta
Lähde: KMT 2016
1