Lataa esite - Buildercom

TERVE TALO -TARKASTUS
Terve talo -tarkastus on Rakennustietosäätiö RTS:n ohjekorttiin
”Terveen talon toteutuksen kriteerit” perustuva rakennushankkeiden ohjausjärjestelmä.
Ohjausjärjestelmän avulla voidaan varmistaa loppukäyttäjälle terveellinen ja turvallinen rakennus.
Järjestelmäämme kuuluvat koko hankkeen ohjaamiseen tarkoitettu tarkastusasiakirja sekä
rakennusaikaisen valvonnan mobiilikäyttöinen seurantajärjestelmä.
HYÖDYT
OMINAISUUDET
JÄRJESTELMÄLLISTÄ LAADUN VALVONTAA
Tarkastusasiakirja
 Koko hankkeen ohjaamiseen tarkoitettu
tarkastusasiakirja, johon täydennetään
kohdekohtaiset tarkastukset yhteistyössä
valvojan ja tilaajan kesken
 Buildercomin mobiilitarkastus auttaa verifioimaan hankkeen
Terve talo -konseptin mukaisen toteutuksen helpoilla
viikoittaisilla tarkastuksilla
 Hankkeelle asetetaan olosuhde- ja laatutavoitteet
 Tavoitteiden toteutumista valvotaan tarkastusasiakirjan avulla
 Terve talo -toimintatapa tulee kirjata kaikkiin hanketta
koskeviin virallisiin dokumentteihin
 Tavoitteena loppukäyttäjille terveellinen ja turvallinen
rakennus
PAREMPAA SUUNNITTELUA
 Suunnittelun lähtöarvoiksi valitaan kohteen ja tilaajan
tavoitetta vastaavat tavoitearvot, joihin hankkeen
toteutuksessa pyritään
 Kukin suunnittelija vastaa oman alansa suunnitelmien
vastaavuudesta kriteereihin nähden
 Urakoitsijan toimittamien suunnitelmien tulee täyttää Terve
talo -kriteeristö
Tarkastusmittaus
 Tarkastusmittaus voidaan tehdä mobiilisti
valvonnan yhteydessä tabletilla tai
älypuhelimella
 Viikoittain tehtäviä valvontakäyntejä
täydennetään TR-mittausta vastaavalla
tuloslaskennalla toteutetulla seurannalla,
jossa arvioidaan erikseen kriteerien mukaista
rakentamista
OTA YHTEYTTÄ
Puh. 040 450 3910, [email protected]
JYVÄSKYLÄ Matarankatu 2, PL 401, 40100 Jyväskylä
VANTAA Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
www.buildercom.fi