Yleiskaavatilanne ja asemakaavoitus, vireillä

Yleiskaavatilanne
Rantaosayleiskaava
1.vaihe, 2006
Rantaosayleiskaava
3.vaihe, Luhalahti
valmisteilla
-Keskeisen alueen
osayleiskaava
2005
-muutos 2015
Rantaosayleiskaava
2.vaihe
(Kelminselkä)
2016
LIITEKARTTA 1
Hämeenkankaan
osayleiskaava
1986
Asemakaavoitus: vireillä-tulossa
LIITEKARTTA 2