Maailman ensimmäinen Vican -autohakkuri - Salo

RISUPAKETTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI
93
Eschlböckin tekninen johtaja Markus Altenstrasser (oik.) järjesti helmikuun lopulla tehtaalla Itävallassa perusteellisen teknisen koulutuksen, mihin osallistui Volvo Trucks Pärnun Innar
Rohula, uuden Eschlböck Biber Powertruck Vican -autohakkurin ostaneen Combitrans Oü:n Janno Randpere sekä Salo-Machineryn Anssi Salo ja Tarmo Kärbo (vas.).
Maailman ensimmäinen Vican -autohakkuri Combitransille
S
alo-Machinery on
myynyt ensimmäisen
asiakastoimitukseen valmistetun Eschlböck Biber Powertruck Vican-autohakkurin virolaiselle Combitrans Oü:lle.
Eschlböckin tehtaalla Itävallassa järjestettiin helmikuun lopulla 2017 asiakkaan ja maahantuojan edustajille perusteellinen
käyttökoulutus ennen kuin Vican
-suurtehohakkuri lähti matkaan
kohti Baltiaa. Koulutukseen
osallistui myös Volvo Trucksin
Pärnun huoltohenkilö, sillä Vican on rakennettu Volvo FH16
750 hv 8x4 Tridem ja hydraulisella Hydrodrive -etuvedolla
varustetusta maastokykyisestä
kuorma-autosta. Koko auto on
ohjaamoa myöten modifioitu
vain hakkurikäyttöön, mikä ta-
kaa tehokkuuden ja korkean
käyttömukavuuden. Laadukasta
haketta suurella kapasiteetilla
tuottava Biber 92 -hakkuri ottaa
voiman uuden innovatiivisen
voimansiirron ansiosta suoraan
auton 750 hv moottorista, eikä
vaihdelaatikon kautta kuten
yleensä autohakkureissa; ratkaisun ansiosta haketusroottoria ei
tarvitse pysäyttää autoa siirrettäessä mikä säästää myös aikaa.
Hakkurin syöttö tapahtuu Palfinger Epsilon nosturilla, minkä
valmistaja on suunnitellut varta
vasten Vicaniin.
- Erittäin antoisan koulutustapahtuman veti Eschlböckin tekninen johtaja Markus Altenstrasser joka on vastannut Vican
-autohakkurin kehitystyöstä ja
perusteellisesta testauksesta.
Näin ollen Combitransin edustajat saivat parhaat mahdolliset
Teknisessä koulutuksessa perehdyttiin syvällisesti Vican -autohakkurin sielunelämään.
eväät uudella hakkurilla operointiin. On myös hienoa että
Viron Volvolla osoitetaan suurta
mielenkiintoa uutta tuotetta
kohtaan; sen lisäksi että kyseessä on maailman ensimmäinen
asiakkaalle toimitettu Vican
-autohakkuri niin alusta on paitsi Viron ensimmäinen uusi 750
hevosvoimainen FH-Volvo mutta myös ensimmäinen varustettuna hydraulisella etuvedolla.
Eschlböck on tehnyt Vicanin
kehityksessä tiivistä yhteistyötä
niin Itävallan Volvon kuin suoraan tehtaankin kanssa, kertoo
Salo-Machineryn Anssi Salo.
Uutta tehoa haketukseen
Combitrans hankki SaloMachineryltä ensimmäisen
Eschlböck Biber -autohakkurin
noin vuosi sitten.
- Kun autohakkurin hankinta
omaan käyttöön tuli ajankohtaiseksi, Combitrans päätyi Eschlböck Biber 84 RBZ -malliin
mikä on rakennettu MAN -kuorma-auton alustalle, sillä he olivat
seuranneet vastaavan koneen
haketusta ja todenneet sen tehokkaaksi sekä kaikkein luotettavimmin toimivaksi autohakkuriksi. Niin kaupat tehtiin Maamess -messuilla ja sen jälkeen
hakkuri on täyttänyt sille asetetut
korkeat odotukset. Nyt kun
Combitrans päätti nostaa haketuskapasiteettiaan he päätyivät
juuri esiteltyyn tehokkaaseen
Vican -suurtehohakkuriin, jolla
tullaan operoimaan terminaalissa missä haketetaan pääosin
pyöreää puuta pellettitehtaan
tarpeisiin, kertoo Salo-Machineryn Tarmo Kärbo.
Uusi Vican -suurtehohakkuri
on tehnyt suuria tuotoslukuja
pitkissä tehtaan testijaksoissa.
- Esimerkiksi 50 mm seulaa
käytettäessä on haketettu pitkiä
jaksoja pyöreää kovaa puuta
jopa yli 350 kuution tuntituotoksilla, vaikka osa materiaalista on
ollut myös risua ilmoittaa Salo.
Uusi Eschlböck Biber Powertruck Vican -autohakkuri on jo
ehtinyt herättää suurta mielenkiintoa hakkuriammattilaisten
keskuudessa ympäri Eurooppaa.
Uusia kauppoja onkin jo syntynyt mm. Ranskaan ja kesällä
Elmia Woodissa esiintyvä Vican
toimitetaan näyttelyn jälkeen
asiakkaalle Itävaltaan.
- Salo-Machinery myy Eschlböck -hakkurit Suomessa, Baltiassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa, luettelee Salo.
Uuden sukupolven Vican -autohakkuri nostaa haketustehokkuuden niin maastossa kuin terminaalissa uudelle tasolle. Myös hakkurin käyttömukavuus on alalla jotain aivan uutta.