Kunnanvaltuuston kokouskuulutus

KARVIAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:
Torstaina, 16.3.2017 klo 19.00
Kunnantalo, valtuustosali
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Kunnallisten kuulutusten julkaiseminen v. 2017
4. Kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen ja kokouksista ilmoittaminen
5. Valtuustoaloitteet
6. YEAH-hanke (lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatusta kansainvälisestä käytäntöön)
7. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016–2018
8. Tilintarkastustoimeksiannon jatkaminen vuosille 2017-2018
9. Erityisluokanopettaja
10. Muut asiat
11. Ilmoitusasiat
12. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina 21.3.2017 klo 10.00–14.00
Karvian kunnantalon ilmoitustaululla.
Karviassa 9.3.2017
Voitto Raita-aho
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia
Puh. (02) 5727 90
Fax (02) 5727 9202
[email protected]
www.karvia.fi