seminaariin

PELILLISYYS JA LEIKILLISYYS UUDENLAISEN
VUOROVAIKUTUKSEN MAHDOLLISTAJANA
SOSIAALITYÖSSÄ
Tervetuloa Pääkaupunkiseudun PRO SOS -osahankkeen seminaariin!
Aika: pe 10.3.2017 klo 8.30–16
Paikka: Metropolian Bulevardin toimipiste, os. Bulevardi 31, Helsinki
Seminaarissa pohdimme, mitä pelillisyys ja leikillisyys ovat ja miten ne voivat mahdollistaa uudenlaista vuorovaikutusta sosiaalityössä. Työpajoissa pääset kokeilemaan niitä itsekin
Järjestäjät: Socca yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun Kepeli-hankkeen kanssa
Kohderyhmä: Erityisesti kaikki aiheesta kiinnostuneet sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat. Toivomme mukaan myös opiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita sosiaalialan ammattilaisia!
Ohjelma
8.30
Aamukahvi
8.50
Tilaisuuden avaus (Auditorio/Engel-sali 3 krs)
9–9.45
Leikillisyys ja luovuus arjen kohtaamisessa
Draamakasvattaja ja etnomusikologi Jouni Piekkari
9.45–10.15
Pelien ja pelaamisen näkeminen mahdollisuutena sosiaalityössä
Sosiaalityöntekijä Ossi Laaksamo, Helsingin sote-virasto
10.15–11.15
Leikillisyys ja pelillisyys – näillä hyvinvointia työelämään ja vuorovaikutukseen?
Professori Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto
11.15–11.30
PRO SOS -hankkeen esittely ja työpajoihin ohjeistus
Erikoissuunnittelijat Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen, Socca
11.30–12.30
Lounas
12.30–15.30
Työpajat A ja B (osallistujat vaihtavat työpajaa kahvin jälkeen)
A) Auditorio/Engel-sali (3 krs):
 Case Howzitbro ja BabyTrail-mobiilipeli vuorovaikutuksen
välineenä /Family Support House
 Hyötypelit käyttöön mielenterveystyössä /Pelaten osalliseks hanke
B) Juhlasali (4 krs):
 Pelipajassa voi tutustua ja kokeilla sosiaalialalle kehitettyjä pelejä, esimerkiksi vankityössä käytettävää Asumisen monopolia ja
Kepeli-hankkeessa kehitettyjä pelejä maahanmuuttajille.
13.50–14.10
Kahvi
14.10–15.30
Työpajat A ja B
15.35–15.50
Yhteenvetoa auditoriossa/Engel-salissa (3 krs)
Ilmoittautuminen
Osoitteessa www.socca.fi/pelillisyysseminaari 2.3. mennessä
Kysy lisää!
Erikoissuunnittelijat Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen, PRO SOS -hanke
[email protected], [email protected]
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen Soccan PRO SOS Pelillisyyttä ja leikillisyyttä
aikuissosiaalityöhön on osa valtakunnallista hanketta PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä
rakentamassa hanketta. Valtakunnallisen hankekokonaisuuden tavoitteena on varmistaa vahva
asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Tämä seminaari on
samalla pääkaupunkiseudun Praksiksen oppimisverkostotilaisuus.
Lisätietoja www.socca.fi/prosos PRO SOS -hanke Facebookissa