Kokouksen esityslista

ELVIS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika
Paikka
maanantai 27.3.2017 klo 17.30
Wanha Satama Katajanokka, Pikku Satamakatu 3, Helsinki
Esityslista
1.
Kokouksen avaus
2.
Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.
Valtakirjojan tarkastaminen
5.
Esityslistan hyväksyminen
6.
Vuosikertomuksen 2016 esittäminen
7.
Vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon
esittäminen
8.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
9.
Hallituksen jäsenten vaali
- Erovuorossa Virpi Eroma, Anni Mattila ja Markus Nordenstreng.
- Vaalivaliokunnan esitys:
http://www.elvisry.fi/elvis-ryn-hallitusvaaliehdokkaat-2017
10. Georg Malmstén -säätiön hallituksen jäsenten vaali
- Erovuorossa Jari Eskola, Vellu Halkosalmi, Jiri Kuronen ja Jan Noponen.
Säätiön sääntöjen mukaan Elvis ry:n hallitus tekee kevätkokoukselle
ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.
- Elvis ry:n hallitus esittää erovuoroisten uudelleen valintaa:
http://www.elvisry.fi/georg-malmsten-saation-hallitusvaali-2017
11.
Jäsenaloitteet
Jäsenaloitteita ei ole.
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen
Helsingissä 1. maaliskuuta 2017