Rakennustarkastajan ilmoitukset 8.3.2017

Vöyrin kunta
Rakennustarkastaja
ILMOITUS
ALLA LUETELTUJEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 08.03.2017
Lupanumero
Pykälä
Hakija
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Rintamäki, 946-417-0015-0144
Stora Bockholmen
66730
OXKANGAR
Hyväksytty
06.03.2017
Grannars, 946-418-0004-0073
Vöyrintie 973
66600
VÖYRI
Hyväksytty
06.03.2017
Grannars, 946-418-0004-0073
Vöråvägen 973
66600
VÖYRI
Hyväksytty
06.03.2017
Grannars, 946-418-0004-0073
Vöråvägen 973
66600
VÖYRI
Hyväksytty
06.03.2017
Brorslöte, 946-407-0004-0001
Vöråvägen 1128
66600
VÖYRI
Hyväksytty
06.03.2017
Riback, 946-410-0002-0041
Leukusvägen 80
66600
VÖYRI
Hyväksytty
06.03.2017
Wasberg, 946-408-0001-0154
Särkimo 1196
66640
MAXMO
Hyväksytty
06.03.2017
Rakennustoimenpide
2014-0084
§ 2
Jåfs Ralf
Hakemus rakennusluvan pidentämiseksi
2017-0017
§ 14
Brors Anders
Rakennuslupa, lämpökeskus
2017-0018
§ 15
Brors Anders
Rakennuslupa,
2017-0019
§ 16
Brors Anders
Rakennuslupa,
2017-0020
§ 17
Brors Anders
Toimenpidelupa, lietesäiliö
2017-0021
§ 18
Sandås Simon
Rakennuslupa, autotalli
2017-0022
§ 19
Svanfors Simon
Rakennuslupa, sauna
Vöyrin kunta
Rakennustarkastaja
Lupanumero
Pykälä
Hakija
ILMOITUS
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Gullback, 946-435-0001-0028
Gullbackvägen 79
66840
PENSALA
Hyväksytty
06.03.2017
Sandell, 946-405-0002-0035
Vaasantie 766b
66710
KAITSOR
Hyväksytty
06.03.2017
Rakennustoimenpide
2017-0023
§ 20
Häggblom Niklas
Toimenpidelupa, maalämpö
2017-0024
§ 21
Jåfs Rune
Rakennuslupa, sauna
Päätöksiä 9 kappale(tta)
Tämä ilmoitus on julkipantu Vöyrin kunnan ilmoitustaululle 07.03.2017
__________________________________
Peter Rex
Rakennustarkastaja
Oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Oikeus
oikaisuvaatimuksen tekemiseen määräytyy MRL 187 §, 192 § mukaisesti.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä "tyytymättömyysaikana" osoitteeseen:
Vöyrin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI
TYYTYMÄTTÖMYYSAIKA 08.03.2017 - 22.03.2017
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla
____.____._______ - ____.____._______
Ilmoitustaulun hoitaja
_________________________________