Arenen kannanotto

KANNANOTTO
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2
00130 HELSINKI
www.arene.fi
6.3.2017
AMMATTIKORKEAKOULUJEN INNOVAATIOTOIMINTAA ON VAUHDITETTAVA
UUSIN PANOKSIN
On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulut esittävät,
että hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuosina
2017 – 2020.
Suomi tarvitsee uusia panoksia erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI- osaamisen hyödyntämiseen. Kansalliset rahoitusinstrumentit ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaan ja soveltavaan
tutkimukseen ovat olemattomat.
Yritykset ovat ammattikorkeakoulujen keskeisiä yhteistyökumppaneita ja hyödynsaajia TKI- toiminnassa. Panostukset ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan näkyvät käytännössä yritysten kilpailukyvyssä ja osaamisessa.
Arene esittää hallituksen kehysriiheen innovaatioekosysteemejä tukevaa Innovaatiopakettia:
1. Innovaatioekosysteemi rahoitus, 50 milj. euroa; korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän
tutkimus- ja kehitystyön tavoitehakuisen tutkimuksen sekä kokeilujen ja innovaatioiden vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.
2. Innovaatioseteli- kokeilun vakinaistaminen ja laajentaminen, 20 milj. euroa; myös mikroyritykset ja alkavat yritykset on pidettävä rahoituksen piirissä.
3. Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoituksen suuntaaminen, 20
milj. euroa: rahoituskriteereissä painokkaammin huomioon tutkimus- ja kokeilulähtöinen ilmiöpohjainen strateginen tutkimusrahoitus, jossa myös ammattikorkeakoulujen osaaminen tutkimustoiminnassa (erityisesti kokeellisissa menetelmissä) tulee vahvemmin kansallisesti ja kansainvälisesti
hyödynnettyä.
Arene tukee Suomen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uudistamista. Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa.
Arene esittää, että Suomi panostaa ammattikorkeakoulututkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, joista valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin.
Arene on esittänyt rohkean vision maailman parhaasta korkeakoululaitoksesta
www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys. Visiossa tunnistetaan ammattikorkeakoulujen vahvuudet, mm. tutkintojen työllistävyys sekä aluekehitystä uudistava, ratkaisukeskeinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Ammattikorkeakoulut osallistuvat aktiivisesti Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmisteluun OKM:n käynnistämässä visiotyössä.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Tapio Varmola
Puheenjohtaja, rehtori
Riitta Rissanen
Toiminnanjohtaja