M - Linja-autoliitto

LINJA-AUTOLIITTO
www.linja-autoliitto.fi
Yhteensä 602,0 m
Bussi palvelee
Bussi on Suomen tärkein joukkoliikenneväline. Julkisen liikenteen matkustajista
lähes 60 % on bussimatkustajia. Bussit
tulevat sinnekin, missä muita joukkoliikennemuotoja ei ole tarjolla.
Raitiovaunu
9,4 %
Matkustajamäärät:
Bussi 352,7 milj.
Raitiovaunu 56,6 milj.
Juna 69,3 milj.
Metro 63,4 milj.
Taksi 55,8 milj.
Lento 2,4 milj.
Muut 1,8 milj.
Lähde: Liikennevirasto Julkisen liikenteen
suoritetilasto 2013
Yhteensä 601,8 milj.
Bussi on joustava
Bussi on joustava liikennemuoto. Bussiliikenteen palvelut voidaan sopeuttaa
nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja liikennetarpeisiin. Linja-autoala kehittää
helposti saatavaa matkustajainformaatiota ja digitaalisia lippujärjestelmiä sekä
liikkumisen matkaketjuja.
Bussi on ympäristöystävällinen
Linja-autoala kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Bussi on ympäristöystävällinen tapa liikkua. Euro-moottorinormien
käyttöönoton myötä bussien päästöt ovat
vähentyneet merkittävästi. Ensimmäiset
sähköbussit ovat jo liikenteessä.
Bussit vähentävät myös ruuhkautumista.
Mikäli yhdessä henkilöautossa matkustaa keskimäärin 1,5 henkilöä, niin yksi
bussi korvaa 200 metriä pitkän henkilöautojonon.
0 miljoonaa matkustajaa
Bussiala on työllistävää yritystoimintaa
Linja-autoliitolla on hyvin erikokoisia jäseniä, sekä perheyrityksiä että monikansalliMatkustajamäärät:
sia
bussiyhtiöitä. Bussiyritykset tarjoavat töitä noin 12.000 henkilölle. Bussialan työpaikkoja
on
paljon
myös
maaseudulla,
jossa työpaikkoja
on muuten vähän tarjolla.
Linja-autoliiton
jäsenyritysten
kokojakauma
• Bussi
352,7
milj.
matk.
•
•
•
•
•
•
2015
Raitiovaunu
56,6 jäsenyritysten
Linja-autoliiton
kokojakauma 2015
Yrityksiä yht. 300 kpl
Yrityksiä yhteensä 300 kpl
Juna 69,3
Metro 63,4
Taksi 55,8
Lento 2,4
Muut 1,8
Lähde: Liikennevirasto Julkisen
liikenteen suoritetilasto 2013
Bussiala
on läheskokonaisliikevaihto
1 miljardin euron markkina
Bussiyritysten
2015
Yht. 903,9kokonaisliikevaihto
Milj.€
Bussiliikenteen
2015
Yht. 903,9 milj. €
12,9 %
1,9 %
2,3 %
0,3 %
7,5 %
4,3 %
14,5 %
12,3 %
44,1 %
Lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja 9,7 milj. euroa
Pikavuoroliikenne
Paikallisliikenne
Vakiovuoroliikenne
Sopimusliikenne
Elyjen ja kuntien ostokorvaukset
Palveluliikenne
Tilausliikenne yht.
Muun liiketoiminnan tuotot
Posti- ja rahtituotot
Linja-autoliikenteen markkina on kokonaisuudessaan
•
kilpailutettua tai
•
kilpailtua viimeistenkin siirtymäaikojen päättyessä
LINJA-AUTOLIITTO
Linja-autoliiton toiminta-ajatus
Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä
harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä.
Liitto edistää ennakoivalla edunvalvonnallaan toimialan yhtenäistä ja yhdenmukaista kehitystä. Liitto tukee alan myönteistä
julkisuuskuvaa. Liitto jakaa osaamistaan jäsenpalveluidensa
kautta jäsenyrityksille.
Liiton tavoitteena on yhteiskunnallisena vaikuttajana (viranomaisten ja muiden sidosryhmien kautta) turvata jäsenyrityksille kaupunkiliikenteessä ja maanteiden henkilöliikenteessä
hyvät, tasapuoliset ja kestävät liiketoimintaedellytykset sekä
asiakkaille laadukkaat ja kattavat liikennepalvelut.
Yhteystiedot
Toimitusjohtaja Mika Mäkilä,
0400 606 750, [email protected]
Yhteiskuntasuhdejohtaja Pasi Hovi,
0400 956 940, [email protected]
Viestintäpäällikkö Saara Remes,
0400 411 947, [email protected]
LINJA-AUTOLIITTO
Linja-auto – joustava ja taloudellinen ratkaisu
kuntalaisten liikkumistarpeisiin
Edistyksellinen kaupunki ja kunta panostaa linja-autoliikenteeseen
Linja-autoilla tehdään joka päivä yli miljoona matkaa. Linja-auto kuljettaa koululaiset kouluun, aikuiset työhön tai palveluiden pariin, tuo suuren ja pienen
paketin lähelle. Ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja taloudellisesti.
Edistyksellinen kunta panostaa linja-autoliikenteeseen. Se on joustavin ja nopein tapa parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa sekä leikata liikenteen päästöjä. Toimiva joukkoliikenne auttaa omalta osaltaan myös pitämään yllä elinvoimaa ja työpaikkoja kunnassa – myös luoden niitä itse.
Linja-autoliittoon kuuluu noin 300 yritystä kaikkialta Suomesta. Suuri osa jäsenyrityksistä on paikallisia perheyrityksiä. Alalla toimii kaikkiaan yli 12 000 työntekijää. Ala on Suomessa merkittävä työllistäjä koko maassa, ja samalla suurimpia ja menestyksekkäimpiä kotouttajia.
Markkinat toimimaan ja vaihtoehtoja asiakkaille
Erilaisten kuljetusten ja liikkumismuotojen yhdistely on tulevaisuutta. Ihmiset
voivat jatkossa matkustaa helposti yhdistellen samaan matkaan erilaisia matkustamistapoja ja muotoja. Tämä olisi tehtävä mahdollisimman helpoksi ja käteväksi, jotta joukkoliikenne voi olla entistä miellyttävämpi käytettävä ja houkuttelee jättämään oman auton kotiin.
Julkista rahoitusta voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi esimerkiksi palvelusetelien avulla, jolloin ihmiset voivat vapaammin päättää millaisia palveluita
haluavat käyttää.
Kaupunkien välisen linja-autoliikenteen uusi tuleminen on hyvä esimerkki siitä, miten laajoja vaikutuksia henkilöliikenteen markkinoilla
voi olla.
Linja-autot mukaan palveluketjuihin
Kunnat ja tulevat maakunnat ovat suurten muutosten edessä erityisesti SOTEpalveluiden ja KELA:n kuljetusten organisoinnin suhteen. Jotta SOTE-uudistuksen tavoitteet sekä palveluiden paremman saatavuuden, että kustannussäästöjen suhteen voivat toteutua, on sekä palveluiden ja asiakkaiden liikuttava
entistä enemmän.
Kunnat ja maakunnat voivat olla etulinjassa uusien palveluiden kehittämisessä ja markkinoiden luonnissa. Hyödyt ja säästöt voivat olla huomattavat, kun
kilpailua avataan. Ja linja-autoyritykset pääsevät mukaan henkilöliikennemarkkinoille.
Linja-autoliikenne tarjoaa joustavan, luotettavan ja taloudellisen ratkaisun. Palveluiden yhdistäminen luo uusia markkinoita, työpaikkoja ja helpottavat erityisesti ikäihmisten liikkumista palveluiden piiriin.
Liikennekaari mahdollistaa uudet henkilöliikenteen palvelut. Myös
julkisen sektorin on hyvä olla rohkeasti mukana uusia mahdollisuuksia
hyödyntämässä.
Reilulla pelillä parempaa palvelua
Harmaa talous, työehtojen loukkaukset tai turvaton kalusto eivät kuulu liikenteeseen. Kun henkilöliikenteen palveluntuottajia valitaan, tulee aina varmistaa, että
yritykset toimivat reilussa kilpailutilanteessa.
Kilpailun markkinoilla tulee perustua laadukkaaseen ja hyvään palvelutasoon
sekä ympäristöystävällisyyteen. Vastuullisesti hoidetusta liiketoiminnasta hyötyvät niin asiakkaat kuin asiansa kunnolla hoitavat yritykset.
Linja-autoyrityksillä on käytettävissä oma vastuullisuusmalli. Sen ja
muiden toiminnan luotettavuutta osoittavien tekijöiden tulisi olla myös
hankinnoissa kilpailuvaltti.