Kuva- ja videokilpailu: #munEUarki Säännöt 1. Kilpailun teema

Kuva- ja videokilpailu: #munEUarki
Säännöt
1. Kilpailun teema
Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston
kuva- ja videokilpailussa #munEUarki halutaan nostaa esiin EU:n merkitystä arjessa.
2. Miten kilpailuun osallistutaan?
Kilpailuun osallistutaan lataamalla kuva tai video Instagramiin tunnisteella #munEUarki
10.3–4.4.2017 välisenä aikana. Lataajan Instagram-profiilin on oltava julkinen.
3. Kuka voi osallistua?
Kilpailuun voivat osallistua kaikki, joilla on Suomessa pysyvä asuinpaikka. EU:n
toimielinten työntekijät tai heidän lähisukulaisensa eivät saa osallistua.
Osallistujan on oltava voittajien julkistamisajankohtana (6. huhtikuuta 2017) vähintään 13vuotias.
4. Millaisia kuvia ja videoita haetaan?
Kilpailussa ovat mukana kaikki Instagramiin tunnisteella #munEUarki ladatut kuvat ja
videot, joissa kuvataan ja/tai selitetään EU:n vaikutusta elämäämme. Osallistujan Instagramprofiilin on oltava julkinen.
Kilpailusta suljetaan pois loukkaavat, halventavat, hyvän maun vastaiset tai liian paljon
henkilökohtaista tietoa paljastavat kuvat ja videot.
Kuvia ja videoita saa editoida ja muokata filttereillä. Sallittuja ovat myös kuvakollaasit sekä
lisätehosteiden (vesileimat, tekstitehosteet jne.), eri kuvaustekniikoiden (esim. pitkä
valotusaika, pinoaminen) ja kameroiden tai puhelimien sisäänrakennettujen tehosteiden
käyttö.
5. Tekijänoikeudet
Videoiden ja kuvien on oltava alkuperäisteoksia, ja osallistujan on oltava niiden
tekijänoikeuksien yksinomainen omistaja tai haltija.
Kilpailun osallistujat säilyttävät täydet tekijänoikeudet kuviinsa ja videoihinsa.
Kilpailun voittajia pyydetään myöntämään Euroopan unionille yksinoikeudeton ja
rojaltimaksuton kuvien ja videoiden käyttöoikeus, joka mahdollistaa voittaneiden kuvien ja
videoiden julkaisemisen ja esittämisen sosiaalisen median palveluissa, verkkosivustoilla,
uutiskirjeissä ja tapahtumissa.
Euroopan komissio tai Euroopan parlamentti ei suorita tällaisesta käytöstä minkäänlaista
korvausta.
Osallistujat sitoutuvat noudattamaan Instagramin käyttöehtoja ja yhteisösääntöjä. Kuvissa ja
videoissa tunnistettavissa olevilta henkilöiltä on saatava kuvaamiseen suostumus. Tarvittavan
suostumuksen hankkiminen on osallistujan vastuulla.
Osallistujan on säilytettävä alkuperäinen digitaalinen kuva- tai videotiedosto, koska häntä
saatetaan pyytää osoittamaan omistusoikeutensa teokseen.
6. Kilpailuajankohta
Kilpailuaika alkaa 10. maaliskuuta 2017 ja päättyy 4. huhtikuuta 2017 klo 23.59.
7. Voittajien valinta
Kolmihenkinen raati valitsee kolme voittajaa.
Voittajat valitaan seuraavin perustein: vastaavuus kilpailun teeman kanssa, esteettinen
laadukkuus ja luovuus. Raadin päätös on lopullinen, eikä siihen voi hakea muutosta. Raadin
tehtyä valintansa 6. huhtikuuta voittajille ilmoitetaan voitosta Instagram-yksityisviestillä.
Voittajan on hyväksyttävä voittonsa 12. huhtikuuta 2017 mennessä vastaamalla viestiin,
muutoin voitto siirtyy seuraavaksi parhaalle osallistujalle.
8. Kunniamaininta
Raati voi harkintansa mukaan myöntää kunniamaininnan enintään kymmenelle kuvalle ja/tai
videolle. Kunniamaininnan saaneiden kuvien ja/tai videoiden tekijöiltä pyydetään etukäteen
lupa niiden käyttöön.
Euroopan komissio tai Euroopan parlamentti ei suorita tällaisesta käytöstä minkäänlaista
korvausta.
8. Väärinkäytökset
Toimi reilusti ja kunnioita muita kilpailijoita. Vilpistä epäilty osallistuja saatetaan sulkea pois
kilpailusta. Poissulkemispäätökseen ei voi hakea muutosta.
9. Palkinnot
Kukin voittaja palkitaan seuraavasti:
- Henkilökohtainen kutsu kahdelle meet&greet VIP-tapahtumaan Kuopiossa (9.5.2017)
tapaamaan kampanjaan osallistuvia vloggareita.
- Matka kahdelle Eurooppa-päivän tapahtumaan (9.5.2017) Kuopioon, sisältäen
matkakustannukset (Suomen sisällä) ja yhden yön majoituksen (välillä 8.–10.5.) Kuopiossa.
Jos voittaja tai hänen kaverinsa on alle 18-vuotias voittajien julkistamisajankohtana
(6.4.2017), mukana on oltava vanhempi, huoltaja tai tämän valtuuttama täysi-ikäinen henkilö.
Tässä tapauksessa korvataan myös tämän henkilön matkat (Suomen sisällä) ja majoitus (yksi
yö välillä 8.–10.5.).
Matka Kuopioon maksetaan vain kyseisenä ajankohtana.
10. Kilpailusääntöihin sitoutuminen
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä.