Lisäkysymys tarjouspyyntöön ja vastaus siihen

6.3.2017
TARJOUSPYYNTÖ LOPEN KUNNAN TILINTARKASTUSPALVELUISTA
LISÄKYSYMYKSET TARJOUSPYYNTÖÖN JA VASTAUKSET NIIHIN
Määräaikana 6.3.2017 klo 12 mennessä esitettiin yksi lisätiedustelu:
Tarjouspyynnön sivulla kolme on mainittu seuraavasti: "Konserniyhtiön tarkastuksen
arvioidaan vaativan kaksi tarkastuspäivää". Kuitenkin tarjouslomakkeella 2 on mainittu "Riippumatta siitä, onko tarjouksessa esitetty muuta näkemystä yhtiökohtaisesta
kokonaisajankäyttötarpeesta, tulee tarkastuspäivien kokonaismääränä oheisessa taulukossa käyttää 2 pv".
Kysymys: Onko kaikkien konserniyhtiöiden tarkastuspäivien kokonaislukumäärä vuodessa kaksi päivää vai kuusi päivää eli 2 pv/konserniyhtiö?
Vastaus: Tarjouspyynnössä on tarkoitettu, että kutakin konserniyhtiötä varten varataan kaksi tarkastuspäivää eli konserniyhtiöiden tarkastuspäivien kokonaislukumäärä
vuodessa on kuusi päivää.
Tarjouslomake 2 on tehty konserniyhtiökohtaiseksi, koska kukin yhtiö käsittelee asian
ja tekee omalta osaltaan valintapäätöksen yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Lomaketta
ei kuitenkaan tarvitse toimittaa erikseen kullekin konserniyhtiölle, vaan riittää yhtenä
kappaleena, joka on yhteinen kaikille konserniyhtiöille.