Lue KTYn jäsenkirje 1/2017 tästä!

1·2017
SISÄLLYS
1 Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen.......................................................... 2
2 Kunnallistieteen yhdistyksen toiminta vuonna 2016 ........................................................................... 3
2.1 Yleiset tilaisuudet ............................................................................................................................ 3
2.1.1 Tutkijaseminaari 15.6.2016 ..................................................................................................... 3
2.1.2 Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 ............................................................................................... 4
2.1.3 Kunnallistieteen päivät ............................................................................................................ 4
2.2 Kokoukset ........................................................................................................................................ 6
2.2.1 Sääntömääräiset kokoukset .................................................................................................... 6
2.2.2 Hallituksen kokoukset .............................................................................................................. 7
2.3 Hallitus ja toimihenkilöt .................................................................................................................. 7
2.3.1 Hallitus ...................................................................................................................................... 7
2.3.2 Toimihenkilöt ........................................................................................................................... 7
2.3.3 Kunnallistieteellisen aikakausikirjan toimitus ......................................................................... 8
2.3.4 Toiminnantarkastajat............................................................................................................... 8
2.4 Julkaisutoiminta .............................................................................................................................. 8
2.5 Talous ............................................................................................................................................... 8
2.6 Jäsenistö ........................................................................................................................................ 10
3 Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2017 .............................................................. 11
3.1 Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus 2017 .................................................................................. 11
3.3 Kunnallistieteellisen aikakauskirjan toimihenkilöt 2017 ............................................................. 11
4 Tilinpäätös vuodelta 2016 .................................................................................................................... 12
Jäsenkirje 1 / 2017
1
1 Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Aika:
15.3.2017 kello 14.00
Paikka: Tampereen yliopisto, päätalo A026
ACP-yhteyden kautta (https://connect.funet.fi/ktykevatkokous17/)
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2.2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
2.3 Kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Asialistan hyväksyminen
5. Sääntömääräisen syyskokouksen 2016 pöytäkirja (jaetaan kokouksessa)
6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen
7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
Lotta-Maria Sinervo
puheenjohtaja
puh. 050 509 9042
lotta-mari[email protected]
Jäsenkirje 1 / 2017
Saanareetta Virikko
sihteeri
puh. 040 7298 790
[email protected]
2
Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ehdottaa kevätkokoukselle:
2 Kunnallistieteen yhdistyksen toiminta vuonna 2016
Kunnallistieteen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntien tutkimuksen ja käytännön kuntaelämän
välistä yhteistoimintaa sekä toimia verkostojen solmukohtana eri tieteiden, tutkijoiden, yhteisöjen,
tutkimuslaitosten ja muiden kunta-asioista kiinnostuneiden välillä. Tätä tehtäväänsä yhdistys on
hoitanut ansiokkaasti myös 45. toimintavuonnaan 2016.
Järjestyksessään 45. Kunnallistieteen päivät järjestettiin lokakuussa Helsingissä, Tieteiden talolla.
Kaksipäiväiset päivät houkuttelivat yhteensä 50 osallistujaa pohtimaan yhdessä päivien teemaa
Uudistuva kunta –kuntalaiset ja osallisuus.Päivien ohjelmassa yhdistyi niin kansainvälinen keynotepuheenvuoro, kotimaisten kuntatyön ammattilaisten sekä akateemisten asiantuntijoiden
puheenvuorot,
monialainen
paneelikeskustelu
päivien
teemasta
kuin
perinteinen
työryhmätyöskentelykin.
Kunnallistieteen yhdistys julkaisi vuonna 2016 yhteensä neljä numeroa Kunnallistieteellistä
aikakauskirjaa. Myös Kunnallistieteen päivien anti koostettiin seminaarikirjaan, joka löytyy
osoitteesta
http://www.kunnallistiede.fi/wp-content/uploads/2013/03/Seminaari-kirjaUUDISTUVA-KUNTA-Kuntalaiset-ja-osallisuus.pdf. Vuonna 2016 yhdistyksen jäsenille lähetettiin
kaksi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeillä on tarkoitus viestiä yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta.
Jäsenkirjetiedottamisen ohella Kunnallistieteen yhdistys toimii verkossa, ja yhdistyksellä on
nettisivut, www.kunnallistiede.fi, sekä Facebook-yhteisösivu: www.facebook.com/kunnallistiede.fi.
Molempia sivuja päivitetään aktiivisesti ja yhdistyksen tapahtumista viestitään myös näiden sivujen
kautta.
Tämä toimintakertomus sisältää kuvaukset Kunnallistieteen yhdistyksen tilaisuuksista, hallituksen
toiminnasta, julkaisutoiminnasta, talouden tilanteesta ja jäsenistön muutoksesta viime vuosina.
2.1 Yleiset tilaisuudet
2.1.1 Tutkijaseminaari 15.6.2016
Tutkijaseminaarin tarkoituksena oli koota kunta-alasta kiinnostuneet väitöskirjaansa työstävät
kuntatutkijat yhteen pohtimaan työtään erityisesti tutkimusprosessin ja sen sujumisen kannalta.
Tiukan substanssikeskeisen agendan sijaan tapahtuman painopisteeksi otettiin elävästä elämästä
kumpuavat ongelmat. Seminaarin kantavana ajatuksena oli tarjota foorumi, jolla eri vaiheissa
väitöstutkimusprosessiaan olevat tutkijat, vasta väitelleet tohtorit sekä kokeneemmat
tutkimuksentekijät ja väitösten ohjaajat saisivat pohtivat tutkimusprosessin etenemistä, siihen sekä
vaikeuksia tuovia mutta myös erityisesti sitä edistäviä tekijöitä paneelikeskustelujen,
asiantuntijapuheenvuoron sekä pienryhmätyöskentelyn avulla.
Seminaari järjestettiin Tampereen yliopistolla 15.6.2016 klo 9.30 - 16.00 ja osallistujia oli yhteensä
17. Seminaarista annettiin hyvää palautetta.
Jäsenkirje 1 / 2017
3
Ohjelma:
9.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.15
16.00
Ilmoittautuminen ja kahvit
Tervetulosanat, Lotta-Maria Sinervo
Ohjaajan näkökulma väitöskirjaprosessiin, puhujana emeritusprofessori Pentti Meklin
Mitä väitöksen jälkeen? puhujana Rolle Alho
Vertaistukipaneeli – Tyypillisiä esteitä ja kynnyksiä matkan varrella
Panelistit: Alisa Puustinen, Sanna Tuurnas, Niklas Lundström
Omakustanteinen lounas
Työryhmätyöskentelyä osallistujien tuottamien keskeisten haasteiden parissa (esim.
etiikka, julkaiseminen kv-lehdissä, työllistyminen tohtorintutkinnon
jälkeen/urasuunnittelu)
Virallisen ohjelman päättyminen (Mahdollisuus jatkaa osallistujaporukalla after
workeille esimerkiksi yliopistoa lähellä sijaitsevalle Telakalle)
2.1.2 Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016
Kunnallistieteen yhdistys osallistui 14.-15.9.2016 Kuntatalolla Helsingissä järjestetyille
Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat kokosivat yhteen suuren joukon kuntatyön ammattilaisia,
tutkijoita ja kuntapäättäjiä. Kunnallistieteen yhdistys esitteli pisteellään toimintaansa mm.
mainostaen tulevia Kunnallistieteen päiviä ohjelmalehtisen avulla. Lisäksi tapahtumassa tehtiin
jäsenhankintaa.
2.1.3 Kunnallistieteen päivät
45. Kunnallistieteen päivät järjestettiin 13.-14.10.2016 Helsingissä, Tieteiden talolla. Vuoden
teemana oli: UUDISTUVA KUNTA – Kuntalaiset ja osallisuus. Päivät olivat kaksipäiväiset ja ne
tavoittivat yhteensä noin 50 osallistujaa. Päivien kutsuttu pääpuhuja oli professori Vivien Lowndes
(professor of public policy, Institute of Local Government Studies, School of Government and
Society, University of Birmingham, UK).
Professori Lowndesin puheenvuoro käsitteli osallistumisen mahdollisuuksia taloudellisten resurssien
vähentyessä ja niitä vähennettäessä: Prospects for Citizen Participation under Austerity:
Retrenchment, Continuity or Innovation? Päivien ohjelma ja teema saivat osallistujilta kiitosta ja
positiivista palautetta. Päivien ohjelmaan, seminaarikirjaan ja valokuviin voi läheisemmin tutustua
osoitteessa www.kunnallistiede.fi sekä yhdistyksen facebook-yhteisösivulla. Päivien ohjelmassa oli
myös monialainen paneelikeskustelu päivien teemasta sekä perinteistä työryhmätyöskentelyä.
Ohjelma:
Torstai 13.10.2016, päivän puheenjohtajana Lotta-Maria Sinervo
9.30–10.00 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
10.00–10.15 Päivien avaus ja tervetulosanat
Lotta-Maria Sinervo, Kunnallistieteen yhdistyksen puheenjohtaja
Tieteellisten seurain valtuuskunnan tervehdys
Jäsenkirje 1 / 2017
4
Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja
10.15–10.45 Tutkimuskohteena osallistumisen kokemukset ja -kokeilut
Dosentti Mikko Rask, Helsingin yliopisto
10.45–11.15 Yhteisöllisyys kunnan voimavarana
Tutkija Ulriika Leponiemi, Tampereen yliopisto
11.15–11.45 Kunnan hybridipuolustus ja kansalaisosallistuminen
Professori Mika Hyytiäinen, Maanpuolustuskorkea-koulu
Omakustanteinen lounas
13.00–14.30 Osallistu itse – paneelikeskustelu
Vetäjänä Kuntalehden päätoimittaja Marja Honkakorpi
Panelistit:
Erikoistutkija Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto
Tutkija Ulriika Leponiemi, Tampereen yliopisto
Tutkija Mikko Rask, Helsingin yliopisto
Kumppanuussuunnittelija Regina Järg-Tärno, Setlementti ry
Kuntademokratian kehittämispäällikkö Antti Leskinen, Tampereen kaupunki
Puheenjohtaja Kimi Uosukainen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Kahvitauko
15.00–17.00 Työryhmätyöskentelyä
19.00
Vapaamuotoinen illanvietto
Perjantai 14.10.2016, päivän puheenjohtajana Inga Nyholm
9.00–10.30 Työryhmätyöskentelyä
Kahvitauko
11.00–12.00 Keynote-puheenvuoro: Vivien Lowndes, Professor of
Public Policy (sali 104)
Prospects for Citizen Participation under Austerity: Retrenchment, Continuity or
Innovation?
Päätössanat
Työryhmät:
I Kuntatalouden työryhmä
Vetäjinä Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto ([email protected]) ja Sari Korento,
Kuntaliitto ([email protected])
Esitykset:
Sari Korento, Kuntaliitto: Kirjanpitolain uudistuksen vaikutuksen kunnan kirjanpitoon
Inari Penttilä, Nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki: Osallistuva budjetointi haastaa luottamaan
Hanna Hurmola-Remmi, Hollolan kunta: Talous- ja laskentainformaation relevanssi osana kuntarakennemuutoksiin liittyvää päätöksentekoa
Timo Hujanen, Kela: Soten rahapuu auttaa hahmottamaan menojen mittakaavat
Pasi Leppänen, Tampereen yliopisto: Liikekirjanpito ja kuntien tilinpäätökset – vertailukelpoista
informaatiota vai luovaa laskentaa?
Jäsenkirje 1 / 2017
5
II Osallistumisen työryhmä
Vetäjinä Antti Leskinen, Tampereen kaupunki ([email protected]) ja Maarit Alikoski Rovaniemen kaupunki ([email protected])
Esitykset:
Liisa Juustila, Vantaan kaupunki: Osallisuuskoulutusta kaupungin työntekijöille
Taina Meriluoto, Jyväskylän yliopisto: Turning Experience into Expertise – Interpretations of Legitimate Participation in Finnish Participatory Social Policy
Pilvi Nummi, Aalto-yliopisto: Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa
III Kuntajohtamisen työryhmä
Vetäjänä Kaija Majoinen, Kuntaliitto ([email protected])
Esitykset:
Paula Alatalo, Lapin yliopisto: Kunnat sosiaalisen yhteiskuntavastuun toteuttajina Suomessa –
Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta viidessä kaupungissa
Markku Kiviniemi ja Tarja Saarelainen, Rovaniemen kaupunki: Oppivat verkostot ja liikkumavaran
luominen yhdys- tai rajapinnoilla – opiskeluhuollon palvelut uudistusten kentässä
Anni Jäntti, Anni Kyösti ja Jonne Parkkinen, Tampereen yliopisto: Seurukaupunkien rooli
kuntakentässä
Jarkko Majava, Kuntaliitto: Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa
Annemaija Summanen, Jyväskylän yliopisto: Johtoryhmän jäsenten työuupumustarinat – Kuntien
johtoryhmien jäsenet näkemystensä ja kokemustensa kertojina
Asko Uoti, Tampereen yliopisto: Ammatillisen kuntajohtamisen välineistä uuden kuntalain
(410/2015) mukaan
Saanareetta Virikko, Tampereen yliopisto: Oikeudellinen katsaus kunnan johtamisjärjestelmän
nykytilaan ja tulevaisuuteen
2.2 Kokoukset
2.2.1 Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 23.3.2016 Kuntatalolla Helsingissä. Puheenjohtajana toimi Lotta-Maria
Sinervo ja sihteerinä Henna Paananen.
Syyskokous pidettiin 16.12.2016 ACP-yhteydellä. Puheenjohtajana toimi Lotta-Maria Sinervo ja
sihteerinä Anni Kyösti.
Jäsenkirje 1 / 2017
6
2.2.2 Hallituksen kokoukset
Hallitus on pitänyt vuonna 2016 seitsemän kokousta:
Kokouspäivä
Kokouspaikka
29.1.2016
18.2.2016
22.4.2016
27.5.2016
26.8.2016
30.10.2016
28.11.2016
videoneuvotteluna ACP-yhteydellä
videoneuvotteluna ACP -yhteydellä
videoneuvotteluna ACP -yhteydellä
videoneuvotteluna ACP -yhteydellä
videoneuvotteluna ACP -yhteydellä
videoneuvotteluna ACP -yhteydellä
videoneuvotteluna ACP -yhteydellä
2.3 Hallitus ja toimihenkilöt
2.3.1 Hallitus
Lotta-Maria Sinervo, yliopistonlehtori
Hallituksen puheenjohtaja
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö
Hallituksen varapuheenjohtaja
Jäsen:
Varajäsen:
Anni Jäntti, Tampereen yliopisto
Pekka Kettunen, Åbo Akademi
Ilpo Laitinen, Helsingin kaupunki
Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto
Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto
Hanna Vakkala, Lapin yliopisto
Olli-Pekka Viinamäki, Vaasan yliopisto
Arto Haveri, Tampereen yliopisto
Siv Sandberg, Abo Akademi
Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
Inga Nyholm, Valtiovarainministeriö
Hannu Taavitsainen
Paula Rossi, Tampereen yliopisto
Harri Raisio, Vaasan yliopisto
Suomen Kuntaliiton nimeämät edustajat:
Kaija Majoinen, dosentti, tutkimus- & kehitysjohtaja Sini Sallinen, projektipäällikkö
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö
Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö
2.3.2 Toimihenkilöt
Vuonna 2016 Kunnallistieteen yhdistyksen toimihenkilöinä toimivat tohtoriopiskelija Henna
Paananen Tampereen yliopistosta (sihteeri kevät), tohtoriopiskelija Saanareetta Virikko Tampereen
yliopistosta (sihteeri syksy), tutkija Anni Kyösti Tampereen yliopistosta (jäsensihteeri) ja Marianne
Sinkkonen (rahastonhoitaja).
Jäsenkirje 1 / 2017
7
2.3.3 Kunnallistieteellisen aikakausikirjan toimitus
Vuonna 2015 Kunnallistieteellisen aikakauskirjan päätoimittajana toimi professori Petri Virtanen ja
toimitussihteerinä tutkija Sanna Tuurnas. Molemmat työskentelevät Tampereen yliopistossa.
2.3.4 Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastana toimii Riitta Samola (JHTT) ja varatoiminnantarkastajana JHTT
Ari Virolainen BDO Audiatorista ([email protected]).
2.4 Julkaisutoiminta
Kunnallistieteellinen aikakauskirja ilmestyi 4 kertaa vuoden 2016 aikana. Kunnallistieteen päivien
alustuksista ja työryhmissä esitettyjen papereiden tiivistelmistä julkaistiin seminaarikirja: Saanareetta
Virikko (toim.): UUDISTUVA KUNTA – Kuntalaiset ja osallisuus. Seminaarikirja, 45.
Kunnallistieteen päivät. Kunnallistieteen yhdistys. Tampere 2016.
Seminaarikirjaa, kuten myös aikaisempien vuosien seminaarikirjoja sekä Kunnallistieteellisen
aikakauskirjan irtonumeroita voi tilata yhdistyksen jäsensihteeri Anni Kyöstiltä ([email protected]).
2.5 Talous
Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäsenmaksuilla, aikakauskirjan myynnillä ja toimintaan saaduilla
avustuksilla. Jäsenmaksuna on peritty yhteisöjäseniltä 150,00 €, varsinaisilta jäseniltä 30,00 € ja
opiskelijajäseniltä 15,00 €.
Suomen Kuntaliitto on avustanut yhdistystä yhteensä 10 000 € toiminta-avustuksella. Tieteellisten
seurain valtuuskunnan myöntämä valtionavustus Kunnallistieteen aikakauskirjan kustantamiseen oli
5 000 €.
Kunnallistieteen aikakauskirjan vuositilaushinta oli 40,00 € ja irtonumeron hinta 12,00 €/kpl.
Aikakauskirja sisältyy yhdistyksen jäsenmaksuun.
Aikakauskirjan tilauksia oli vuonna 2016 yhteensä 125 kpl, joista alennustilauksia lehtitoimistojen
kautta 47 kpl (alennus 30 %) ja 5 kpl ilmaisjakeluna.
Tuloslaskelman mukaan yhdistyksen taloudellinen tulos vuodelta 2016 on -2.979,11 euroa
(alijäämäinen) ja taseen loppusumma päättyy 27.305,23 euroon. Vaikka yhdistyksen taloudellinen
tulos on alijäämäinen, kertyi alijäämää kuitenkin vähemmän kuin vuonna 2015 (-4.239,64 euroa).
Kertomusvuoden päättyessä yhdistyksellä oli kassavaroja Nordean pankkitilillä yhteensä 3226,09
euroa.
Nordea Korko Extra -tilillä on varoja yhteensä 23 750,05 €. Nordea Korko Extra -tili vastaa
määräaikaistiliä, mutta korko oli sijoitus-ajankohtana parempi kuin 12 kk määräaikaistilillä. Koska
yhdistyksen toiminnan tuloista merkittävä osa koostuu vuosittain anottavista avustuksista,
määräaikaistilin varat ovat turvana siltä varalta, että avustuksia ei jatkossa myönnettäisi.
Yhdistykselle tuli korkotuloja 74,37 euroa vuonna 2016.
Jäsenkirje 1 / 2017
8
Vuonna 2016 yhdistyksen tulot ja menot olivat tilinpäätöksen mukaan seuraavat:
MENOT
euroa
Aikakauskirja
Kunnallistieteen päivät
Tutkijatoiminta
Varsinainen toiminta
Muut menot
Ylijäämä
Yhteensä
-14.333,59
-5.249,06
-200,41
-17.993,81
0,00
-37.776,87
TULOT
euroa
Aikakauskirja
Kunnallistieteen päivät
Tutkijatoiminta
Varsinainen toiminta (avustukset)
Korkotulot
Jäsenmaksut
Muut tulot
Alijäämä
Yhteensä
9.253,39
1 400,00
0,00
16 000,00
74,37
8070,00
0,00
2979,11
37.776,86
Jäsenkirje 1 / 2017
9
2.6 Jäsenistö
Yhdistyksessä oli jäseniä kertomusvuoden 2016 lopussa yhteensä 396.
Varsinaiset
318
Opiskelija
41
Yhteisöjäsenet
37
Yhteensä
396
Edellisestä vuodesta jäsenmäärä on vähentynyt edelleen. Vuoden 2016 aikana yhdistykseen liittyi
seitsemän uutta opiskelijajäsentä ja kahdeksan henkilöjäsentä. Erosta ilmoittaneita oli vuonna 2016
yhteensä 20, joista kaksi oli opiskelijajäsentä ja 18 henkilöjäsentä. Kolmesta erillisestä jäsenrekistä
johtuen, jäsenmäärän vähentyminen ei täsmää edellä esitetyn kanssa.
Syksyllä 2016 hallitus päätti, että yhdistys siirtyy Yhdistysavaimen tarjoamaan sähköiseen
jäsenrekisteriin, jotta jäsentiedot pysyvät ajan tasalla ja laskuttaminen helpottuu. Sähköisen
jäsenrekisterin käyttöönoton myötä jäsenmäärä tulee tippumaan 1/2017 yhteensä 15 jäsenellä heidän
yhteystietojen puuttumisen takia. Edellä mainittuja jäseniä ei olla voitu laskuttaa, eikä lehteä
toimittaa.
Vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Jäsenkirje 1 / 2017
Jäsenmäärä
487
489
475
467
433
430
415
396
10
3 Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2017
3.1 Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus 2017
Jäsen:
Varajäsen:
Pekka Kettunen, Åbo Akademi
Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto
Olli-Pekka Viinamäki, Vaasan yliopisto
Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto
Anni Jäntti, Tampereen yliopisto
Hanna Vakkala, Lapin yliopisto
Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto
Siv Sandberg, Abo Akademi
Minna Joensuu, Itä-Suomen yliopisto
Harri Raisio, Vaasan yliopisto
Saanareetta Virikko, Tampereen yliopisto
Paula Rossi, Tampereen yliopisto
Anu Hernesmaa, Valtiovarainministeriö
Sanna Tuurnas, Tampereen yliopisto
Kuntaliiton nimeämät edustajat:
Kauko Aronen
Sini Sallinen
Marianne Pekola-Sjöblom
Riitta Myllymäki
3.2 Kunnallistieteen yhdistyksen toimihenkilöt 2017
Sihteeri
Saanareetta Virikko
tohtoriopiskelija
Johtamiskorkeakoulu Pinni A3093, 33014 Tampereen yliopisto
[email protected]
Jäsensihteeri
Anni Kyösti
tutkija
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
[email protected]
3.3 Kunnallistieteellisen aikakauskirjan toimihenkilöt 2017
Päätoimittaja
Olli-Pekka Viinamäki
professori
[email protected]
Toimitussihteeri
Niklas Lundström
tutkijatohtori
[email protected]
Jäsenkirje 1 / 2017
11
KUNALLISTIETEEN YHDISTYS TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Henkilöstökulut
4120 Palkkiot
4130 Sosiaalikulut
Muut varsinaisen toiminnan kulut
4513 Postitus
4514 Pankkikulut
4515 Matkakulut
4516 Tarjoilut
4518 Ostetut palvelut
4522 Toimistotarvikkeet
4524 Muut menot
01.01. - 31.12.2016
01.01. - 31.12.2015
-8 000,00
-360,43
-7 505,58
-258,11
-8 799,52 **
-8 799,52
-538,23
-442,13
-1 800,30
-128,25
-2 952,42
0,00
-3 772,05
-782,01
-256,75
0,00
-54,01
-5 721,67
-121,52
-304,80
-9 633,38 **
-17 993,81 ***
AIKAKAUSKIRJA
Aikakauskirjan tulot
4527 Lehden tilausmaksut
4528 Irtonumeromyynti
4529 Aikakauskirjan jäsenmaksuosuus
4530 Ilmoitus/kopiostotuotot
Aikakauskirjan menot
4532 Kielentarkistuspalkkiot
4533 Muut aikakausikirjan kulut
4534 Aikak.toimituspalkkiot
4535 Aikakauskirjan painatuskulut
4536 Postituskulut
3 620,00
24,00
4 230,00
1 379,39
4 271,13
0,00
4 212,00
1 515,26
9 253,39 **
9 998,39
-200,88
0,00
-5 616,60
-7 893,92
-622,19
-14 333,59 **
-5 080,20 ***
KUNNALLISTIETEEN PÄIVÄT
Kunnallistieteen päivien tuotot
4540 Osallistumismaksut
Kunnallistieteen päivien kulut
4542 Ostetut palvelut
4543 Majoituskulut
4544 Matkakulut
4545 Tarjoilut
4546 Muut kulut
4549 Muut palkkiot
-7 240,76
-16 040,28
1 400,00
1 400,00 **
-351,54
-372,00
-4 785,43
-11 768,22
-2 800,68
-19 042,04
-9 043,65
2 550,00
2 550,00
-709,53
0,00
-1 208,66
-1 295,60
-1 206,30
-828,97
0,00
-1 681,50
-2 514,03
-1 204,50
-589,61
-800,00
-5 249,06 **
-3 849,06 ***
-6 268,67
-4 239,64
KUNALLISTIETEEN YHDISTYS TULOSLASKELMA
01.01. - 31.12.2016
01.01. - 31.12.2015
TUTKIJATOIMINTA
Tutkijatoiminnan tulot
5000 Tulot tutkijatoiminta
0,00
0,00
Tutkijatoiminnan kulut
5005 Kulut tutkijatoiminta
-200,41
-346,10
-200,41 **
-200,41 ***
-346,10
-346,10
SIJOITUKSET
Tuotot
5010 Korkotulot
VARAINHANKINTA
TUOTOT
6100 Jäsenmaksut
6101 Opiskelijajäsenmaksut
6102 Yhteisöjäsenmaksut
YLEISAVUSTUKSET
7300 Yleisavustukset
7301 Valtionavut
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
74,37
199,79
74,37 ***
199,79
4 233,00
36,00
3 801,00
4 660,00
510,00
5 265,00
8 070,00 **
10 435,00 ***
10 435,00
10 435,00
11 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
16 000,00 ***
15 000,00
-2 979,11 ****
-4 034,88
KUNNALLISTIETEEN YHDISTYS TASE
Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
1800 Siirtosaamiset
1801 Varasto
1802 Verotili
31.12.2016
31.12.2015
511,15
184,00
130,99
436,78
184,00
6,61
826,14 *
627,39
Rahat ja pankkisaamiset
1910 174530-60782 Nordea
1920 Sijoitus Korko Extra 028207
3 226,09
23 253,00
VASTAAVAA yhteensä
26 479,09
27 305,23
27 305,23
27 305,23
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
2000 Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
29 650,03
2 979,11
33 684,91
4 034,88
26 670,92 **
29 650,03
634,31
3 653,54
634,31 **
27 305,23 ***
27 305,23 ****
3 653,54
33 303,57
33 303,57
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
2760 Ostovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
9 423,18
23 253,00
*
**
***
****
32 676,18
33 303,57
33 303,57
33 303,57
KUNNALLISTIETEEN YHDISTYS ry
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1.1- 31.12.2016
1.1- 31.12.2015
Yhdistyspääoma 1.1.
Tilikauden ali/ylijäämä
29 650,03
-2 979,11
33 684,91
-4 034,88
Yhdistyspääoma 31.12.
26 670,92
29 650,03
Liite 1
TASE-ERITTELYT 31.12.2016
Siirtosaamiset (nordea siirtyvä korko)
Varasto per 31.12.2015
Verotilisaaminen
Nordea FI5917453000060782
Nordea FI32122830000282007
511,15
184,00
130,99
3 226,09
23 253,00
26 479,09
Ostovelat 31.12.2016
Posti
634,31
634,31