GTK:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta

GTK:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta
Jarmo Kohonen
GTK:n uudet avaukset ja uudet mahdollisuudet
DIGITAALISUUS
• Tuomme digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt
kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen
toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin.
CLEANTECH
• Luomme ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä.
YHDYSKUNNAT
• Parannamme geologisen tiedon hyödyntämistä alueiden käytön
suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä
ympäristökysymyksissä.
MINERAALITALOUS
• Edistämme mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämistä ja
jatkojalostusta sekä luomme ratkaisuja kehittyviin
materiaalitarpeisiin.
Sovelletun geotieteellisen innovaatiotoiminnan veturi
Huippuosaamisen alueet:
• Mineraalisysteemit ja etsintäteknologiat
• Geoinformaatio
• Geomateriaalit ja sovellettu mineralogia
• Kaivos- ja teollisuusympäristöt
• Hydrogeologia
Osaamisen kehittämisalueet:
• Geoenergia
• Sijoituspaikkatutkimukset
• Yhdyskuntien geomallinnus
Kansainvälisesti tunnustettu mineraalialan osaaja
• Tunnettu eurooppalainen partneri
vahvuusalueillaan:
• Horisontti 2020 -tutkimusohjelmat
• EIT RawMaterials ydinpartneri
• Tutkimuslaitosyhteistyö (EuroGeoSurveys)
Peru
Bolivia
Chile
• Kansainvälinen projektivienti:
• Referenssit yli 50 maasta (tavoitteena
lisääntyvät asiakkuudet kansainvälisillä
markkinoilla)
• Suomessa:
• Yliopistoyhteistyö joka tähtää
vahvaan osaamiskeskittymään
(yhteiset infrastruktuurit, uudet
toimintamallit, koulutus)
Namibia
Kirgisia
Tajikistan
Afganistan
Vietnam
Myanmar
Etiopia
Tansania
Mosambik
HY
GTK
OY
Geotieteiden osaamiskeskittymä
TY/ÅA
Kiertotalouden osaamiskeskittymä EIT RawMaterials KIC
Outotec
Sandvik
Metso
VTT
Spinverse
LTY
Aalto yliopisto
Kaivannaisalan tutkimustrategia TEM
2015
Mineraalialan kansallinen T&I-rahoitus??
Oulun yliopisto