Perusturvan palvelut Virtasalmella Palvelukeskus Kivitasku tarjoaa

Perusturvan palvelut Virtasalmella
Palvelukeskus Kivitasku tarjoaa turvallisen, rauhallisen ja kodinomaisen elinympäristön
pääosin iäkkäille pitkäaikaissairaille, jotka eivät selviydy omissa kodeissaan saamansa tuen
avulla. Lyhytaikaista hoitoa ja kotihoitoa on myös saatavana täältä alueen asukkaille.
Kivitaskussa toimii arkipäivisin hoitajavastaanotto ajanvarauksella kaiken ikäisille asiakkaille
sekä lääkärin videovastaanottoa Doctagon lääkäripalvelun kautta.
ISLAB:lta käydään Kivitaskussa torstaisin klo 8-10 ottamassa laboratorionäytteitä alueen
asiakkailta.
Kotisairaala tarjoaa myös Virtasalmen alueelle palveluita osittain yhteistyössä Kivitaskun
kanssa. Työskentelemme tiiviisti yhteistyössä yksikön eri toimijoiden kesken.
Virtasalmen koulun yhteydessä sijaitsevalla Ojintalolla tarjotaan neuvola- ja suunhoitopalveluja. Kouluterveydenhoitaja ottaa vastaan noin kerran kuukaudessa
Lastenneuvolaterveydenhoitaja ottaa vastaan noin kerran kuukaudessa.
Pop-Up suunhoitopalvelua on saatavilla 2–3 kk:n välein.
Ajanvaraukset tapahtuvat pääterveysaseman kautta.